FÖRETAGEN INOM VAPENINDUSTRIN

Vilka är företagen inom den svenska vapenindustrin? 382 företag, myndigheter och privatpersoner i Sverige hade 2023 tillstånd att tillverka och tillhandahålla krigsmateriel och av dem är 79 aktiva exportörer.