VAPENINDUSTRIN I SVERIGE

2014-11-27

Cirka 150 företag i Sverige har tillverkningstillstånd för krigsmateriel och av de företagen är det cirka som är 40 aktiva exportörer.

Reklamtavla för Jas Gripen i Indien med texten "Saab, the independent choice".

I dag finns ca 150 företag i Sverige som har tillverkningstillstånd för krigsmateriel och av de företagen är det ca 40 som är aktiva exportörer. I KEX, SOU 2015:72 sid. 193 framgår att branschen har en årlig omsättning på 30 miljarder och enligt uppgifter från Säkerhet – och försvarsföretagens branschorganisation, SOFF, sysselsätter krigsmaterielindustrin 18 000 personer.

Vapenindustrin i Sverige utvecklar främst: bemannade och obemannade stridsflygplan, fartyg, ubåtar, stridsfordon, bandvagnar, olika typer av vapensystem, fin- och grovkalibrig ammunition, artilleriammunition, mark- och sjöbaserade samt flygburna radar- och IR-system och telekrigssystem.

Nedan hittar du sammanställd information om några av de största företagen som exporterar krigsmateriel och lyder under det svenska exportkontrollregelverket. De flesta av dessa är helt eller delvis internationellt ägda. Företag som verkar på svensk mark ska följa svenska regler om krigsmaterielexport oavsett ägare.

Saab

Saab, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, bildades 1937 för att tillverka militära flygplan till det svenska försvaret. Första fabriken i Trollhättan öppnade 1938. 1965 bytte företaget namn till Saab AB och påbörjade även utveckla bilar. På 90-talet såldes biltillverkningen till General Motors och fokus återgick till vapentillverkning. Idag är Saab Sveriges största krigsmaterielexportör och står som koncern för mer än 60 procent av den svenska vapenexporten.

År 2014 omsatte företaget 23,9 miljarder SEK och hamnade på 37e plats över världens 100 största vapenproducerande och militära företag, en ranking framtagen av fredsinstitutet Sipri. Saab var det enda svenska företaget på listan. Saab hade 14.716 anställda 2014. I Saab koncernen ingår: Saab AB Surveillance Systems, Saab Dynamics AB, Saab AB Electronic Defence Systems, FFV Ordnance AB, Saab AB Aeronautics, ThyssenKrupp Marine Systems AB, Saab Barracuda AB, Saab AB Training & Simulation och Saab AB Support and Services. Huvudkontoret ligget i Stockholm. Sedan 2010 är Håkan Buskhe VD för Saab och sedan 2006 är Markus Wallenberg ordförande i Saabs styrelse.

Enligt Saab är företagets viktigaste marknader i dag Europa, Sydafrika, Australien och USA. Andra marknader är Asien/Pacific, Afrika och Mellanöstern. Saab tillverkar bland annat stridsflygplanet Jas Gripen, luftvärnssystemet Robot 70, sjömålsrobotsystemet RBS15, granatgeväret Carl Gustaf och radarsystemen Erieye, ARHUR och GIRAFFE. Jas Gripen används i dag av Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand. Carl-Gustaf används av militärer i mer än 30 länder och har använts i en rad krig och konflikter, t.ex: Burma/Myanmar, Kambodja, Irak, Sri Lanka, Vietnam och Kashmir.

BAE Systems Bofors

Bofors grundades 1646 som ett jord-, järn- och skogsbruk i Bergslagen. 1883 fick Bofors sin första order på kanoner och blev därmed ett krigsmaterielföretag. Bofors-Gullspång, som det hette då, köptes år 1894 av Alfred Nobel, och var i hans ägor tills hand död 1896. Under andra världskriget ingick Borfors ett unikt vapenavtal med svenska staten och utökade sin produktion. På 70-talet genomförde Bofors stora nedskärningar. År 2005 köpte det Brittiska krigsmaterielföretaget BAE systems upp Bofors och i samband med det bytte Bofors namn till BAE Systems Bofors AB.

Bofors omsatte 772 miljoner SEK 2014. BAE Systems Bofors ingår idag i BAE Systems koncern, vars säte ligger i Storbritannien. Mer specifikt ingår BAE Systems bolag i den USA-baserade divisionen BAE Systems Land & Armament. 2014 hade BAE Systems Bofors 354 anställda i Sverige och företagets fabrik ligger i Karlskrona. BAE Systems Bofors VD är sedan 2010 Lena Gillström.

BAE Systems Bofors har identifierat fem strategiska ”home markets”: USA, Australien, Indien, Saudiarabien och Storbritannien, men finns världen över. BAE Systems Bofors tillverkar bland annat fälthaubitsar, luftvärnskanoner, sjökanoner, tornsystem till stridsfordon, ammunition, elektrooptiska sikten, eldrörsartillerisystemet ARCHER, rök- och lysgranater och den GPS-styrda granaten Excalibur.

BAE Systems Hägglunds

Hägglunds & Söners grundades 1899 som en snickerifabrik. På 50-talet fick Hägglunds sin första beställning på stridsvagnar från den svenska försvarsmakten och sedan dess har en rad olika strids- och bandvagnar utvecklats. 1980 utvecklades Stridfordon 90. 1997 såldes Hägglunds till det brittiska företaget Alvis som i sin tur blev uppköpt av brittiska BAE Systems, vilket idag äger Hägglunds.

BAE Systems Hägglunds hade 2014 en omsättning på 2, 2 miljarder SEK. BAE Systems Hägglunds ingår precis som BAE Systems Bofors i BAE Systems koncern och i den USA-baserade divisionen BAE Systems Land & Armament. 2014 hade de 856 anställda i Örnsköldsvik. Tommy Rask Gustafsson är VD för BAE Systems Hägglunds.

BAE Systems Hägglunds utvecklar och tillverkar stridsfordon och bandvagnar. Endast 10 procent av bolagets omsättning 2004-2012 kom från försäljning till Sverige, resterande kom från export. BAE Systems Hägglunds exporterar huvudsakligen till Västeuropa, men även till Nordamerika, Östeuropa och länder i Sydostasien och Sydamerika.

Nammo

Nammo, Nordic Ammunition, grundades 1998 genom ett samarbete mellan norska Raufoss och finska Patria. Nammo Sweden är ett helägt dotterbolag till Nammo och har sina anläggningar i Karlsborg, Vingåker, Lindesberg och Karlskrona. I Nammo Sweden ingår: Nammo Vanäsverket AB, Nammo Vingåkersverket AB och Nammo LIAB AB. Huvudkontoret ligger i Norge och Nammo Swedens VD heter Reijo John Bragdberg. 2014 hade företaget 10-19 anställda i Sverige och en omsättning 8 miljoner SEK. Bolaget tillverkar bland annat strids- och övningsammunition, pyrotekniska produkter och delsystem och komponenter för militärt bruk.

EURENCO Bofors AB

EURENCO Bofors AB är ett dotterbolag till EURENCO SA som har sitt huvudkontor i Paris. EURENCO Bofors AB har sin fabrik i Karlskoga. Företaget styrelseordförande är Dominique Paul Georges Guillet och VD är Rune Nyström. 2014 hade EURENCO Bofors 211 anställda och omsatte 346 miljoner SEK. Företaget tillverkar krut och sprängämnen. Företaget säger på sin hemsida att de är ett ledande europeiskt företag för militära sprängmedel.

Aimpoint AB

Aimpoint AB är ett företag som tillverkar rödpunktsikten för olika typer av vapen men alla företagets sikten är inte kontrollerade som krigsmateriel. Militär världen över har använt Aimpointsikten i över 20 år och det finns idag mer än 2 miljoner rödpunktsikten i bruk. Aimpoint AB grundades 1974 och har sin bas i Malmö. Lennart Ljungfelt är företagets VD och ordförande är Bengt Olsson. 2014 hade företaget 91 anställda och en omsättning på 325 miljoner SEK. Militär världen över har använt Aimpointsikten i över 20 år och det finns idag mer än 2 miljoner rödpunktsikten i bruk. 1997 placerade den amerikanska armen världens första beställning på rödpunktsikten hos Aimpoint.

Storlek på exporten

År 2014 exporterade totalt 53 företag och myndigheter, varav vissa ingår i större koncerner, krigsmateriel

Företag och myndigheter med export av krigsmateriel över 10 miljoner kronor 2014:

 • BAE Systems Hägglunds AB
 • Saab Dynamics AB
 • Saab AB Electronic Defence Systems
 • BAE Systems Bofors AB
 • Saab AB Security and Defence Solutions
 • FFV Ordnance AB
 • Försvarets Materielverk (FMV)
 • Saab AB Aeronautics
 • Norma Precision AB
 • EURENCO Bofors AB
 • Nammo Vanäsverken AB
 • SSAB EMEA AB
 • Saab Barracuda AB
 • Åkers Krutbruk Protection AB
 • GKN Aeropspace Sweden AB
 • FLIR Systems AB
 • Exensor Technology AB
 • Nammo LIAB AB
 • Försvarets forskningsinstitut (FOI)
 • Saab Kockums AB
 • Scania CV AB
 • Saab AB Training & Simulation
 • N. Sundin Dockstavarvet AB,
 • ThyssenKrupp Marine Systems AB
 • Saab Underwater Systems AB
 • BAE Systems SWS Defence AB
 • Deform AB.

 

Följande företag och myndigheter exporterade för mellan 1 miljon och 10 miljoner kronor år 2014:

 • Polyamp AB
 • Taiga AB
 • SSPA Sweden AB
 • Saab AB Support and Services
 • Försvarsexportmyndigheten (FXM)
 • Sepson AB
 • GKN Aerospace Applied Composites AB
 • Aimpoint AB
 • Airsafe AB
 • Nammo Vingåkersverken AB
 • Schill Reglerteknik AB
 • aimSport Sweden AB.

 

Följande företag exporterade krigsmateriel för mindre än 1 miljon kronor år 2014:

 • New Pac Safety AB
 • Comtri AB
 • MY-konsult System AB
 • Ekenäs Mekaniska AB
 • MSE Engineering AB
 • Hilleberg the Tentmaker AB
 • Exova Materials Technology AB
 • Amlab Elektronik AB
 • Waltreco AB
 • ECAPS AB
 • Spuhr i Dalby AB
 • Hackås Precisionsgjuteri AB
 • Befyraem Technologies AB (B4M)
 • S. Stoltz Sweden AB

Källa: Regeringen skrivelser för strategisk exportkontroll 2014.