Home / Upptäck / Vapenexport / FÖRETAGEN INOM VAPENINDUSTRIN

FÖRETAGEN INOM VAPENINDUSTRIN

2018-09-27

Vilka är företagen inom den svenska vapenindustrin? Cirka 185 företag i Sverige har tillstånd att tillverka krigsmateriel och av dem är cirka 60 aktiva exportörer.

Reklamtavla för Jas Gripen i Indien med texten "Saab, the independent choice".

I dag finns cirka 185 företag i Sverige som har tillstånd att tillverka krigsmateriel och av de företagen är det cirka 60 som är aktiva exportörer av krigsmateriel eller det som kallas tekniskt bistånd, det vill säga att information gällande produktion eller användning av produkten exporteras. I den så kallade Kexutredningen framgår att branschen har en årlig omsättning på 30 miljarder och enligt uppgifter från vapenindustrins branschorganisation, Säkerhet- och försvarsföretagen SOFF, sysselsatte krigsmaterielindustrin runt 11 000 personer vid den senaste mätningen 2016.

Krigsmaterielindustrin i Sverige utvecklar främst bemannade och obemannade stridsflygplan, fartyg, ubåtar, stridsfordon, bandvagnar, olika typer av vapensystem, fin- och grovkalibrig ammunition, artilleriammunition, mark- och sjöbaserade samt flygburna radar- och IR-system och telekrigssystem. Dessa militära produktionsområden används både för export och nationellt bruk.

Nedan hittar du sammanställd information om några av de största företagen som exporterar krigsmateriel och lyder under det svenska exportkontrollregelverket. De flesta av dessa är helt eller delvis internationellt ägda. Företag som verkar på svensk mark ska följa svenska regler om krigsmaterielexport oavsett ägare.

Saab

Saab, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, bildades 1937 för att tillverka militära flygplan till det svenska försvaret. Första fabriken i Trollhättan öppnade 1938. 1965 bytte företaget namn till Saab och påbörjade även utveckla bilar. På 90-talet såldes biltillverkningen till General Motors och fokus återgick till vapentillverkning. Idag är Saab Sveriges största krigsmaterielexportör och står som koncern för mer än 40 procent av den svenska vapenexporten. År 2017 omsatte företaget 31,4 miljarder kronor och hade under samma år 16 400 anställda. År 2016 hamnade företaget på 30:e plats över världens 100 största vapenproducerande och militära företag, en ranking framtagen av fredsinstitutet Sipri. Saab var det enda svenska företaget på listan.

I Saab-koncernen ingår dotterbolag i ett 20-tal länder, däribland: Saab Surveillance Systems, Saab Dynamics, Saab Electronic Defence Systems, Saab Aeronautics, Saab Kockums, Saab Barracuda, Saab Training & Simulation och Saab Support and Services, Saab underwater systems och N. Sundin Dockstavarvet AB. Huvudkontoret ligget i Stockholm och sedan 2010 är Håkan Buskhe VD för Saab, och 2006 blev Marcus Wallenberg ordförande i Saabs styrelse.

Enligt Saab är företagets viktigaste marknader i dag Europa, Sydafrika, Australien och USA. Andra marknader är Asien/Stilla havet, Afrika och Mellanöstern. Saab tillverkar bland annat stridsflygplanet Jas Gripen, luftvärnssystemet Robot 70, sjömålsrobotsystemet RBS 15, granatgeväret Carl Gustaf och radarsystemen Erieye/Globaleye, Arthur och Giraffe. Jas Gripen används idag av Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand. Carl Gustaf har exporterats till över 40 länder och har använts i en rad krig och konflikter, till exempel: Burma/Myanmar, Kambodja, Irak, Sri Lanka, Vietnam och Kashmir.

BAE Systems Bofors

Bofors grundades 1646 som ett jord-, järn- och skogsbruk i Bergslagen. 1883 fick Bofors sin första order på kanoner och blev därmed ett krigsmaterielföretag. Bofors-Gullspång, som det hette då, köptes år 1894 av Alfred Nobel, och var i hans ägor till hans död 1896. Under andra världskriget ingick Bofors ett unikt vapenavtal med svenska staten och utökade sin produktion. År 2005 köpte det brittiska krigsmaterielföretaget BAE systems upp Bofors och i samband med det bytte Bofors namn till BAE Systems Bofors. Bofors omsatte 1,3 miljarder kronor 2017.

BAE Systems Bofors ingår idag i BAE Systems koncern, vars säte ligger i Storbritannien. Mer specifikt ingår BAE Systems bolag i den USA-baserade divisionen BAE Systems Land & Armament. 2017 hade BAE Systems Bofors 281 anställda i Sverige och företagets fabrik ligger i Karlskrona. BAE Systems Bofors VD är sedan 2010 Lena Gillström. BAE Systems Bofors har identifierat fem strategiska ”home markets” det vill säga prioriterade marknader: USA, Australien, Indien, Saudiarabien och Storbritannien, men finns världen över. BAE Systems Bofors tillverkar bland annat fälthaubitsar, luftvärnskanoner, sjökanoner, tornsystem till stridsfordon, ammunition, elektrooptiska sikten, eldrörsartillerisystemet ARCHER, rök- och lysgranater och den GPS-styrda granaten Excalibur.

BAE Systems Hägglunds

Hägglunds & Söner grundades 1899 som en snickerifabrik. På 50-talet fick Hägglunds sin första beställning på stridsvagnar från den svenska försvarsmakten och sedan dess har en rad olika strids- och bandvagnar utvecklats. 1997 såldes Hägglunds till det brittiska företaget Alvis som i sin tur blev uppköpt av brittiska BAE Systems, som idag äger Hägglunds. BAE Systems Hägglunds hade 2016 en omsättning på 3, 4 miljarder kronor.

BAE Systems Hägglunds ingår precis som BAE Systems Bofors i BAE Systems koncern och i den USA-baserade divisionen BAE Systems Land & Armaments. 2016 hade företaget 729 anställda. Tommy Rask Gustafsson är VD för BAE Systems Hägglunds. BAE Systems Hägglunds utvecklar och tillverkar stridsfordon och bandvagnar. Endast 10 procent av bolagets omsättning 2004-2012 kom från försäljning till Sverige, resterande kom från export. BAE Systems Hägglunds exporterar huvudsakligen till Västeuropa, men även till Nordamerika, Östeuropa och länder i Sydostasien och Sydamerika.

Nammo

Nammo, Nordic Ammunition, grundades 1998 genom ett samarbete mellan norska Raufoss och finska Patria. Nammo Sweden är ett helägt dotterbolag till norska Nammo och har sina anläggningar i Karlsborg, Vingåker, Lindesberg och Karlskrona. I Nammo Sweden ingår: Nammo Vanäsverket AB, Nammo Vingåkersverket AB och Nammo LIAB AB. Huvudkontoret ligger i Norge och Nammo Swedens VD heter Reijo John Bragdberg. 2017 hade företagen tillsammans 297 anställda. Under samma år hade Nammo Sweden tillsammans med sina svenska dotterbolag en omsättning på 507 miljoner kronor. Bolaget tillverkar bland annat strids- och övningsammunition, pyrotekniska produkter och delsystem och komponenter för militärt bruk.

Eurenco Bofors AB

Eurenco Bofors är ett dotterbolag till Eurenco SA som har sitt huvudkontor i Paris. Eurenco Bofors har sin fabrik i Karlskoga. Företaget styrelseordförande är Dominique Paul Georges Guillet och VD är Rune Nyström. 2017 hade Eurenco Bofors 206 anställda och omsatte 470 miljoner kronor. Företaget tillverkar krut och sprängämnen. Företaget uppger på sin hemsida att det är ett ledande europeiskt företag för militärt sprängmedel.

Aimpoint AB

Aimpoint är ett företag som tillverkar rödpunktsikten för olika typer av vapen men alla företagets sikten är inte kontrollerade som krigsmateriel. Militär världen över har använt Aimpointsikten i över 20 år och det finns idag mer än 2 miljoner rödpunktsikten i bruk. 1997 lade den amerikanska armén världens första beställning på rödpunktsikten hos Aimpoint. Aimpoint grundades 1974 och har sin bas i Malmö. Lennart Ljungfelt är företagets vd, och ordförande är Bengt Olsson. 2016 hade företaget och dess dotterbolag en omsättning på 717 miljoner kronor.

Källor

Åkerström, Linda. 2018. Den svenska vapenexporten. 2. uppl. Stockholm. Leopard Förlag; KexutredningenRegeringen skrivelse för strategisk exportkontroll 2017 -krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden; AllaBolag: Saab; AllaBolag: BAE Systems Bofors; AllaBolag: BAE Systems Hägglunds; AllaBolag: Nammo;  AllaBolag: Eurenco Bofors; AllaBolag: Aimpoint

Hela listan

År 2018 exporterade 58 företag och två myndigheter, varav vissa ingår i större koncerner, krigsmateriel.

 

Företag och myndigheter med export av krigsmateriel över 10 miljoner kronor 2018:

 • Saab AB, Aeronautics
 • Saab AB, Surveillance
 • FMV, Försvarets materielverk
 • BAE Systems Hägglunds AB
 • FFV Ordnance
 • Saab Dynamics AB
 • BAE Systems Bofors AB
 • EURENCO Bofors AB
 • Nammo Sweden AB, Karlsborg
 • Norma Precision AB
 • SSAB EMEA AB
 • Saab AB, Support and Services
 • Scania CV AB
 • Saab AB, Training & Simulation
 • Saab AB, Industrial Products & Services
 • Rolls-Royce AB
 • Saab Kockums AB
 • Saab Barracuda AB
 • GKN Aerospace Sweden AB
 • Taiga AB
 • Aimpoint AB
 • Strömsholmen AB 0
 • SKF Motion Technologies AB
 • Nammo Sweden AB, Lindesberg
 • FLIR Systems AB
 • James Fisher Defence Sweden AB
 • FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 • BAE Systems SWS Defence AB
 • Air Target Sweden AB
 • Patria Helicopters AB
 • Polyamp AB
 • SSPA Sweden AB

 

Följande företag och myndigheter exporterade för mellan 1 miljon och 10 miljoner kronor år 2018:

 • Deform AB
 • Saab Underwater Systems AB
 • Stalon AB
 • Airsafe Sweden AB
 • Schill Reglerteknik AB
 • Mipro Devices
 • AimSport Sweden AB
 • Saab Applied Composites AB
 • SnigelDesign AB
 • Sectra Communications AB
 • Serstech AB

 

Följande företag exporterade krigsmateriel för mindre än 1 miljon kronor år 2018:

 • Comtri AB
 • Sepson AB
 • RCC Mekaniska AB
 • ECAPS AB
 • Ekenäs Mekaniska AB
 • Nammo Sweden AB
 • Vingåker, VMAC AB
 • Swedish Ordnance i Stockholm AB
 • ArmaTech AB
 • AB Röa
 • CBJ Tech AB
 • PreAm Sweden AB
 • Nya Gjuteribolaget i Bredaryd AB
 • J Boström Consulting AB
 • Spuhr i Dalby AB
 • Memo Industriplast Köping AB
 • Sisource AB

Sidan uppdaterad: 28 mars 2019