PÅ GÅNG I SVENSKA FREDS

KOMMANDE EVENEMANG

 

28 september – 1 Oktober – GÖTEBORG

Bokmässan. Göteborgs lokalförening finns på plats tillsammans med Läkare mot kärnvapen och Fredsakademin. Vi kommer  ha olika program direkt i vår monter H04:21 med både filmer och samtal. På lördag signerar Agnes Hellström sin nya bok”Fredsfittan”. Kolla dagens program när du kommer till bokmässan!

Torsdag  28 september kl  9.15-9.55
Globala Torget, Bokmässan i Göteborg

Hur stärker vi ungas röster i frågor om fred och säkerhet?
Vidgade perspektiv. I ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och en tid då samhällsdebatten är allt mer
militariserad är det viktigt att unga får möjligheter till att tänka, reflektera och testa olika perspektiv
på fred och säkerhet. I detta miniseminarium får du höra Fredsakademins projektledare och
utbildningssamordnare berätta om hur vi kan arbeta för att genom kunskapsspridande bredda
perspektiven på fred och säkerhet, stärka ungas agens och handlingsutrymme i freds- och
säkerhetsfrågor, samt om varför detta är nödvändigt. Seminariet riktar sig till lärare eller personer
som jobbar med unga.

Medverkande: Rebecka Lindholm Schulz och Malin Skånberg
Arrangör: Fredsakademin inom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Fredag  2 september kl 13.40
Globala Torget på Bokmässan i Göteborg

Vad gör Nato med oss?
Samtal mellan Aftonbladets Eric Rosén och Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå
Genom en rekordsnabb process och utan debatt i valrörelsen överges 200 år av militär alliansfrihet.
Svensk nedrustnings- och vapenexportpolitik har redan försvagats och Sverige har gett avkall på en
rad viktiga demokratiska och rättsstatliga principer för att Turkiet ska acceptera ett svenskt
medlemskap. Vad gör allt detta med oss? Och hur vet vi att mantrat att Nato gör oss säkrare är sant?

Medverkande: Eric Rosén och Kerstin Bergeå. Moderator: Rebecka Lindholm Schulz
Arrangör: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

 

Fredag 29 sept. kl. 14.10 – 14.40

Manliga experter och kvinnliga tyckare – genus och nedrustning
Möt två starka kvinnor som tagit fighten mot kärnvapen och krig, ofta ensamma mot hat och hot. Beatrice Fihn som företrädare för ICAN, mottagare av Nobels fredspris 2017, har varit en tydlig röst i nedrustningsdebatten, både i Sverige och internationellt. Genom sitt förespråkande av ett globalt förbud mot kärnvapen har hon kallats både naiv och anklagats att gå diktaturernas ärende.
Agnes Hellström genom sitt ordförandeskap i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen var den tydligaste motståndaren till ett svenskt Natomedlemskap våren 2022. Ensam i debatten mötte hon hårt motstånd, både mot sina sakargument och sin person. Hur är det att vara aktiv i dagens kärnvapendebatt, hur står man ut mot personangrepp och hat, är man extra utsatt som kvinna?

Medverkande: Beatrice Fihn, Ican, Agnes Hellström, Svenska Freds
Arrangör: Svenska läkare mot kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

3 Oktober  – VÄRNAMO – Föreläsning med Svenska Freds policy chef och sakkunnig i vapenexportfrågor kommer och föreläser på Värnamo folkhögskola kl 18:00. Fri entré! Välkomna!

 8 oktober – MALMÖ – Utställningen ”Skrota vapnen för människan och miljön” invigs kl 17  på biblioteksfilialen
Garaget i Malmö. En utställning med fakta, information och frågor om krig, fred och miljö skapad av Svenska freds,
Göteborg. I samband med invigningen kommer Deborah Biniam Solomon, kampanjledare – Mördarrobotar på Svenska
Freds- och Skiljedomsföreningen hålla ett föredrag om sin verksamhet.

11 oktober – MALMÖ –  Filmvisning på Garaget kl 18. I samband med filmen kommer Gudrun Schyman att leda
en diskussion om filmen och den ökande kärnvapenupprustningen.

18 oktober – MALMÖ- Professor Bo Petersson från Malmö universitet kommer till Garaget kl 18:00 och håller ett
föredrag om Rysslands utveckling från Gorbatjovs perestrojka till Putins fullskaliga invasion av Ukraina.
Professor Petersson fokus är Rysk och postsovjetisk politik, Putin, legitimeringsstrategier och nationalism.

29 oktober – MALMÖ- kl 18 kommer Frida Stranne att hålla ett föredrag relaterat till hennes och Trita Parsis bok
”Illusionen om den amerikanska freden”. I samband med Frida Strannes föredrag kommer vi att starta en läse- och informationscirkel via Zoom där
Frida lovat att delta i ett av mötena.

24 oktober – STOCKHOLM – FN -dagen 24 oktober
Föreläsning med Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå i Bromma folkhögskola

Är ni en lokalförening eller fredsgrupp som arrangerar ett evenemang? Kontakta info@svenskafreds.se för att föra in information i vårt kalendarium. Har ni gjort ett event på Facebooks så bjud in Svenska Freds som medarrangör så kan vi sprida!

VI LÄGGER UPP FLERA AV VÅRA EVENT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDA

 

 

TIDIGARE INLÄGG

28 mars-31 maj – HELSINGBORG – Utställningen ”Skrota vapnen” – en utställning med fakta, information och frågor om krig, fred och miljö. Läs mer här!

19 April kl 18.00 – LUND – Föreläsning med Linda Åkerström från Svenska Freds och Anneli Börjesson från Svenska FN-förbundet om vapenexport och hållbar fred. Till Facebook-eventet!

22 April kl 14.00 – GÖTEBORG – Demonstration mot Nato och Aurora 23 på Gustaf Adolfs Torg, kl 14.00. Läs mer på Göteborgs lokalförenings sida

24 April – STOCKHOLM – Krigshets och fredstystnad – Seminarium utifrån Maj Britt Theorins kamp för fred. Flyer och info här!

2 maj kl 15.00 – KARLSTAD – Föreläsning om mördarrobotar för UF Karlstad. Mer information och anmälan här!

4 maj kl. 18.00 – HELSINGBORG – Kärnvapens humanitära konsekvenser. Föreläsning med Svenska Läkare mot Kärnvapen på Dunkers Hus. Läs mer på Svenska Freds Skånes sida samt i Facebook-eventet.

12 maj kl 19.45 – VÄXJÖ – Föreläsning för UF Växjö om mördarrobotar.

8 juli – STOCKHOLMFredsfestival på Pontonen under Liljeholmsbron – Artister för fred arrangerar i samarbete med Stockholms Stad, insamling till Svenska Freds! Läs mer här

7-12 juli BORÅS – För femte året i rad arrangeras en träningsvecka med ickevåld och fredskultur i fokus. Läs mer på Göteborgs lokalförenings sida eller på hoppochmotstand.net.

21-23 juli – Örebro – på fredagen 21/7 har Christopher Nolans nya film Oppenheimer premiär. Filmen väcker angelägna och aktuella frågor om kärnvapen. Vi kommer att finnas på plats efter filmen vid olika tider under helgen för att informera om Svenska freds, vår syn på kärnvapen och nödvändigheten att skapa en stark opinion för att stoppa den negativa utvecklingen. Vid frågor hör av er till orebro@svenskafreds.se

ENGAGERA DIG I SVENSKA FREDS

LÄR DIG MER OM FRED