PÅ GÅNG I SVENSKA FREDS

KOMMANDE EVENEMANG

19 mars – 28 maj- GÖTEBORG- Studiecirkel
Lokal: Fredsrummet i Viktoriahuset. Maila till goteborg@svenskafreds.se om du vill vara med, så får du underlag att läsa inför varje träff.
Datum: Tisdag 28 maj kl 17- 18:30

6 april – 1 juni – GÖTEBORG
Första lördagen varje månad: flygbladsutdelning och samtal med göteborgarna.
Lördag 1 juni.kl 12-14. Plats meddelas när datumet närmar sig.

1 juni – GÖTEBORG – Flygbladsutdelning
FlygbladsutdelningVar med och kampanja mot Defence Cooperation Agreement (DCA) som Sverige slutit med USA!
Var? Bältesspännarparken
När? Kl. 12

6 juni – GÖTEBORG
Flygbladsutdelning – Var med och kampanja mot Defence Cooperation Agreement (DCA) som Sverige slutit med USA!
Var? Linnéplatsen
När? Kl. 12

15 juni – GÖTEBORG
FlygbladsutdelningVar med och kampanja mot Defence Cooperation Agreement (DCA) som Sverige slutit med USA!
Var? Mariaplan
När? Kl. 12

17 juni – STOCKHOLM – Överlämning av namnlistor mot DCA till Riksdagen

Måndagen den 17 juni överlämnar Stockholms Freds namnlistor för folkomröstning till DCA till Riksdagen.

När? Kl. 11

 

17 juni – STOCKHOLM – Manifestation mot DCA

Måndagen den 17 juni anordnar Stockholms Fred en manifestation mot DCA med tal och musik.

När? Kl. 14-15

Var? Gustav Adolfs torg

 

Vi vill också uppmana till att anordna egna lokala manifestationer mot DCA den 17 juni, då Riksdagen fattar beslut den 18 juni!

 

26 juni – 28 juni – GOTLAND – Utställning med Tecknaruppropet:

Plats: Specksrum 4, ”Kulturrum: Bönsalen + foajén, entréplan”

Konstutskällning med kaffetår – Satir o fakta med Tecknaruppropet & Svenska Freds! Mötesplats för fredsfrågor. Satirteckningar och fakta. På vilket sätt kommer DCA-avtalet påverka svenska svampplockare? Vilka är konsekvenserna för folk o fä, och har du beredskap? Finns verkligen snälla kärnvapen?

Mer info: https://almedalsveckan.info/program/71577

Onsdag 26 juni: Kl. 14-16

Torsdag 27 juni: Kl. 10-16

Fredag 28 juni: Kl. 10-14

 

27 juni – Folk och Försvar: Hur pratar vi om krig?

Frågor om krig, säkerhet och försvar hamnar allt högre på den politiska dagordningen och i medierapporteringen. Vilket behov av information finns hos befolkningen och aktörer kopplat till säkerhet och beredskap, vad är individens roll i totalförsvaret och hur känner sig alla inkluderade?

 Kriget i Ukraina, kriget mellan Israel/Hamas, Sveriges inträde i Nato och uppbyggnaden av totalförsvaret är några exempel på händelser som vi behöver förhålla oss till. I samband med Folk och Försvars rikskonferens i Sälen kom uttalanden från ministrar och överbefälhavaren som väckte frågor hos allmänheten. Frågor om hur man som individ kan öka sin beredskap, men också en oro om det kommer att bli krig i Sverige. Hur kan vi kommunicera om krig utan att skapa onödig rädsla? Vilket behov av information finns hos svenska befolkningen kopplat till säkerhet och beredskap, vad är individens roll i totalförsvaret och hur känner sig alla inkluderade? Kan vi prata om krig utan att bidra till en mer militariserad värld?

Medverkande:

Lotta Lundmark, Moderator, Programansvarig krisberedskap och civilt försvar, Folk och Försvar
Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar
Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
Cilla Benkö, VD, Sveriges radio
Kerstin Bergeå, ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Var? Strandvägen 19

När? 13-13.45

26 juni – GOTLAND – Vad innebär NATO-inträde och DCA-avtal för svenskar och Sverige? Vad är hållbar fred och säkerhet?

Den 7/3 blev Sverige medlem i NATO. 18/6 väntas DCA-avtalet antas, ett kompletterande militärt avtal med USA. Bägge processer har föregåtts av sparsam förankring hos det svenska folket. Vilka är konsekvenserna?

Eventet vill upplysa om processerna kring NATO och DCA, krig och hållbar fred. Konstutskällning med kaffetår – Satir o fakta med Tecknaruppropet & Svenska Freds! Mötesplats för fredsfrågor. Satirteckningar och fakta. På vilket sätt kommer DCA-avtalet påverka svenska svampplockare? Vilka är konsekvenserna för folk o fä, och har du beredskap? Finns verkligen snälla kärnvapen?

När? Kl. 14-16

Var? Specksrum 4, Kulturrum: Bönsalen + foajén, entréplan

 

28 juni – GOTLAND – Att verka för hållbar fred i en värld som rustar för krig

Hur kan vi arbeta för fred i en värld som rustar för krig? Vad kännetecknar hållbar fred och vad krävs för att vi ska nå dit?

Seminariet består av två täta 20-minuterspass där ärkebiskopen tillsammans med en högnivåperson på området har ett modererat samtal om den huvudsakliga frågan. Frågan och samtalet kommenteras av civilsamhällesföreträdare som bärare av olika hållbarhetsdimensioner. 1. Vad kännetecknar hållbar fred? Fyra hållbarhetsdimensioner – andlig och existentiell, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet – ramar in och vägleder samtalet utifrån grundförståelsen att fred kräver långt mycket mer än vapen som tystnat, särskilt om den ska vara hållbar. Vad kännetecknar hållbar fred och vad krävs för att vi ska nå dit? 2. Hur kan vi arbeta för fred i en värld som rustar för krig? För människans, mänsklighetens och planetens skull måste det övergripande målet vara att verka för fred. Hur behåller vi fokus på vår strävan efter fred?

Medverkande:

Martin Modeus, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Per Olsson Fridh, Generaldirektör, Folke Bernadotteakademin
Karin Lexén, Generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen
Kerstin Bergeå, Ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen

När? 15-15.40

Var? Donners plats 1, Donnerska huset, ”Hörsalen”. 

 

27 juli – GOTLAND – Sörj, möts och samtala. öppen frågestund med Kerstin Bergeå, ordförande Svenska Freds.

Eventet arrangeras av Svenska Freds Gotland, Svenska Freds och Tecknarupproret.

Kontaktperson: Svenska Freds Gotland, Svenska Freds Gotland, svenskafredsgotland@gmail.com

När? 11-11.45

Var? Specksrum 4, ”Kulturrum: Bönsalen + foajén, entréplan”

 

 

10 september – LUND – Kyrkdagar i Lund 2024
Lunds stifts Kyrkdagar 2024: Kallad till kärlek. I två hela dagar, 10-11 september skapar vi en kreativ mötesplats för att ge inspiration, fortbildning, dialog, fördjupning, och känslan av fest och gemenskap. Dagarna är öppna för församlingsbor, ideella, förtroendevalda och anställda i Svenska kyrkan. Konferensens första dag bjuder på samtal med Margot Wallström, biskop Johan, Kerstin Bergeå från Svenska freds och före detta arméchefen Anders Brännström som alla delar med sig av erfarenheter, personliga reflektioner och framtidsspaningar.

 

Är ni en lokalförening eller fredsgrupp som arrangerar ett evenemang? Kontakta info@svenskafreds.se för att föra in information i vårt kalendarium. Har ni gjort ett event på Facebooks så bjud in Svenska Freds som medarrangör så kan vi sprida!

VI LÄGGER UPP FLERA AV VÅRA EVENT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDA

 

 

ENGAGERA DIG I SVENSKA FREDS

LÄR DIG MER OM FRED