Vi stärker varandra
för att skapa
förändring

INTERNATIONELLA NÄTVERK

Svenska Freds arbetar tillsammans med organisationer i hela världen i nätverk och globala kampanjer för att gemensamt stärka våra möjligheter att skapa förändring. Tillsammans har vi uppnått internationella förbud mot bland annat personminor, klustervapen och kärnvapen.

Vårt arbete i den internationella kampanjen mot personminor, ICBL, ledde till ett internationellt förbud mot personminor. Kampanjen fick Nobels fredspris 1997.

Vår engagemang i den internationella kampanjen mot klustervapen, CMC, ledde till en konvention mot klustervapen 2008.

Svenska Freds är med i den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN, vars arbete var starkt bidragande till att FN sommaren 2017 röstade ja till en konvention som förbjuder kärnvapen.

Andra internationella nätverk som Svenska Freds är med i är Control Arms, som drev kampanj för ett internationellt vapenhandelsavtal. Arms Trade Treaty (ATT) blev också  verklighet 2014. Svenska Freds är även aktiva i det europeiska nätverket mot vapenhandel, The European Network Against Arms Trade (ENAAT).

Svenska Freds är även med i Campaign to Stop Killer Robots, the International Network on Explosive Weapons, War Resisters International och i International Peace Bureau (IPB) som Svenska Freds grundare var med och initierade i början av 1900-talet.

Här är några av de nätverk och kampanjer som Svenska Freds ingår i:

The European Network Against Arms Trade (ENAAT) är ett europeiskt nätverk med syfte att begränsa och stoppa internationell vapenhandel. De deltagande organisationerna vill uppnå detta genom research, påverkansarbete, publikationer och kampanjer. Läs mer

Control Arms är en internationell koalition som arbetar för reglering av den globala vapenhandeln. I koalitionen ingår över 300 civilsamhällesorganisationer från hela världen. Sedan början av 2000-talet har Control Arms drivit frågan om ett internationellt avtal för att reglera den internationella vapenhandeln och 2014 trädde den internationella vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) i kraft. Svenska Freds deltar i Control Arms arbete genom att bland annat delta på ATT:s statspartsmöten och följa upp efterlevnaden av fördraget. Läs mer

Campaign to Stop Killer Robots är ett nätverk som verkar för ett förbud av autonoma vapen och därmed säkerställa att våldsanvändning förblir mänskligt kontrollerad. Utveckling av autonoma vapen sänker tröskeln för att gå i krig och kan innebära större risker för civila.

War Resisters’ International (WRI) är ett globalt pacifistiskt och anti-
militaristiskt nätverk. Nätverket har aom utgångspunkt att alla former av krig är ett brott mot mänskligheten. Arbetet innefattar att främja icke-våldsmetoder, motarbeta militarisering av unga och att förhindra profiterande på konflikt och krig.

Cluster Munition Coalition (CMC) är en internationell civilsamhälleskampanj för avskaffandet av klustervapen. CMC arbetar för att stater ska agera i enlighet med konventionen om klustervapen från 2008, för att uppmärksamma frågan hos allmänheten samt för att de som fallit offer för klustervapen ska få upprättelse

International Peace Bureau (IPB) är en internationell fredsorganisation från 1891 med visionen en värld utan krig. IPB fokuserar för tillfället främst på nedrustning för hållbar utveckling och omfördelning av de militära utgifterna. Medel som läggs på militären borde istället användas till projekt som värnar om mänskliga behov och om miljön. IPB tilldelades Nobels fredspris 1910.

International Network on Explosive Weapons (INEW) är ett internationellt nätverk av civilsamhällesorganisationer som arbetar emot användning av explosiva vapen i befolkade områden eftersom det leder till mänskligt lidande, skada för samhällen och förstör viktig infrastruktur. Arbetet består av bland annat forskning, påverkansarbete, utvecklingshjälp, dokumentation, hjälp till offer och minröjning.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) är ett samarbete mellan civilsamhällesorganisationer världen över för ett globalt kärnvapenförbud. ICAN:s arbete utmynnade i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen som antogs i juli 2017. För detta tilldelades ICAN Nobels fredspris samma år. Fortsatt arbete pågår för att få fler stater att underteckna och ratificera konventionen.

UPPTÄCK VÅRT INTERNATIONELLA ARBETE

Svenska Freds har tidigare drivit ett fredsbyggande program i Burma/Myanmar tillsammans med nio lokala partnerorganisationer. Vi har också jobbat i Afghanistan, Ryssland, Ukraina, Indien och Moldavien. Läs mer om projekten här!