Vi stärker varandra
för att skapa
förändring

INTERNATIONELLT ARBETE

Svenska Freds arbetar med lokala partners i konfliktdrabbade länder och genom internationella nätverk för att nå våra mål om nedrustning och hållbar fred.

Vi driver ett fredsbyggande program i Burma/Myanmar tillsammans med lokala partnerorganisationer. Målet är att bidra till att skapa hållbar fred i landet. Bland organisationerna finns kvinno-, freds- och ungdomsorganisationer. Gemensamt är att de är gräsrotsorganisationer som verkar nära folket, uppmärksammar de politiska orättvisorna och med fredliga medel verkar för att det framtida freds- och demokratiarbetet ska inkludera alla minoriteter och grupper i landet.

Vi har tidigare haft samarbeten och projekt i Ryssland, Ukraina, Afghanistan, Indien och Moldavien/Transnistrien.

INTERNATIONELLA NÄTVERK

Svenska Freds arbetar också tillsammans med organisationer i hela världen i olika nätverk för att gemensamt stärka våra möjligheter att förändra. Tillsammans har vi uppnått internationella förbud mot bland annat personminor, klustervapen och kärnvapen.

Vårt arbete i den internationella kampanjen mot personminor, ICBL,  ledde till ett internationellt förbud mot personminor. Kampanjen fick Nobels fredspris 1997.

Vår engagemang i den internationella kampanjen mot klustervapen, CMC, ledde till en konvention mot klustervapen 2008.

Svenska Freds är med i den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN, vars arbete var starkt bidragande till att FN sommaren 2017 röstade ja till en konvention som förbjuder kärnvapen.

Andra internationella nätverk som Svenska Freds är med i är Control Arms, som drev kampanj för ett internationellt vapenhandelsavtal. Arms Trade Treaty (ATT) blev också  verklighet 2014. Svenska Freds är även aktiva i det europeiska nätverket mot vapenhandel, The European Network Against Arms Trade (ENAAT).

Svenska Freds är även med i Campaign to Stop Killer Robots, the International Network on Explosive Weapons, War Resisters International och i International Peace Bureau (IPB) som Svenska Freds grundare var med och initierade i början av 1900-talet.

UPPTÄCK VÅRT INTERNATIONELLA ARBETE

Svenska Freds driver ett fredsbyggande program i Burma/Myanmar tillsammans med nio lokala partnerorganisationer. Vi har tidigare  jobbat i Afghanistan, Ryssland, Ukraina, Indien och Moldavien. Upptäck vårt arbete i våra internationella projekt här!