Hållbar fred
i världen

VISION

Vår vision är hållbar fred i världen.

UPPDRAG

Sedan starten 1883 verkar vi  outtröttligt för freden. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas. 

Vi granskar och påverkar beslutsfattare, vi stödjer fredskrafter i internationella samarbeten och lokala fredsorganisationer i konfliktområden. Vi skapar engagemang, förutsättningar för och visioner i det gemensamma arbetet för hållbar fred i världen.

DRIVKRAFT

Vi brinner för mänsklig säkerhet med målet att förändra.

VÄRDERINGAR

Med stöd av envishet, fakta, argument och humor jobbar vi tillsammans för den förändring vi vill se. Med hjärta och hjärna engagerar vi andra och varandra.

DET HÄR ÄR SVENSKA FREDS