STÄRK UNGAS RÖSTER
FÖR FRED!

 

UNGAS UTRYMME KRYMPER. VAR MED OCH STÄRK UNGAS RÖSTER!

Minst 8000 unga ska göra värnplikt. Varje år. Samtidigt krymper det demokratiska utrymmet och unga upplever inte att de har möjlighet att påverka samhället och världen.

FN:s agenda för unga, fred och säkerhet belyser att ungas delaktighet är avgörande för hållbar fred och demokrati. Sedan 2020 har Svenska Freds framgångsrikt byggt upp och drivit utbildningssatsningen Fredsakademin med stöd av Allmänna Arvsfonden. 

Genom Fredsakademin har vi skapat möjligheter för tusentals ungdomar att lära sig mer om fred och säkerhet. Vi har bidragit med forum för unga att reflektera över hur krig kan förebyggas och hur vi bäst skapar hållbar fred och mänsklig säkerhet. I samverkan mellan unga, universitet, forskare, gymnasieskolor och civilsamhällesaktörer, stärker vi ungas röster och handlingsutrymme genom att ge konkreta verktyg och fördjupad kunskap för fortsatt engagemang.

I juni avslutas Fredsakademins projektfinansiering, men arbetet med att stärka ungas röster och delaktighet fortsätter. 

Vårt fortsatta arbete hotas av civilsamhällets krympande utrymme och att regeringen valt att avveckla det statliga stödet till fredsorganisationer.

Gör vårt arbete möjligt och se till att ungas röster får höras, ge en gåva till vår Fredsakademi.

MER OM FREDSAKADEMIN

Läs mer om Fredsakademins viktiga arbete för att engagera och stärka ungas röster i freds- och säkerhetsfrågor. Vi har utbildat över 200 unga i åldrarna 18-25 till fredscoacher i en freds-och ledarskapsutbildning och engagerat över 7000 unga i samtal om fred och säkerhet!

 

Läs mer här!