MILITÄRAVTALET OM TILLGÅNG TILL SVENSKA BASER (DCA)

SVENSKA FREDS MOTSÄTTER SIG DCA-AVTALET

Svenska Freds motsätter sig att Sverige ingår i försvarssamarbete (DCA-avtalet) med Amerikanska förenta staterna (USA). Trots att regeringen sagt att Sverige inte ska ha permanenta utländska baser i Sverige i fredstid, skapar detta avtal förutsättningar för permanent närvaro av amerikansk försvarsmakt i Sverige. Natomedlemskapet ger redan möjlighet för amerikansk närvaro i Sverige och amerikanskt stöd till Sverige. Vi uppmanar riksdagen att rösta nej till DCA! 

SVENSKA FREDS REMISSVAR OM DCA

Regeringen skickade ut en promemoria på remiss med förslag att riksdagen godkänner DCA-avtalet. Svenska Freds var en av mycket få röster från civilsamhället, och den enda tydligt kritiska rösten, på listan av utvalda remissinstanser.

 

Läs Svenska Freds remissvar

FRÅGOR OCH SVAR

Har du frågor om DCA-avtalet? Vad är egentligen DCA-avtalet? Vad skulle det få för konsekvenser om det röstas igenom? Kommer kärnvapen placeras i Sverige i och med DCA-avtalet?

 

Till frågor och svar!

FÖRELÄSNING: Vad är DCA-avtalet?

KONTAKTA DIN RIKSDAGSLEDAMOT

I juni kommer riksdagen att rösta om det nya avtalet. Vi riktar oss nu därför i första hand mot riksdagsledamöter för Moderaterna och Socialdemokraterna, med uppmaning att uppfylla sina löfte om inga kärnvapen på svensk territorium. De måste ta ställning för att ett förbehåll mot kärnvapen på svenskt territorium skrivs in i DCA-avtalet och institutionalisera sitt politiska löfte.

Kontakta din riksdagsledamot och påverka för ett kärnvapenfritt Sverige!

KONTAKTA DIN RIKSDAGSLEDAMOT

FAKTA OM DCA

I december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militäravtal, ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA), som innebär att USA får tillgång till 17 svenska baser. Avtalet reglerar bland annat frågor som de amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till svenska militärbaser och lagring av stridsfordon, ammunition och vapensystem  i Sverige.

Även om avtalet är bilateralt mellan USA och Sverige så öppnar det inte endast upp för ett närmare samarbete mellan de två länderna, utan också inom ramen för Nato. Avtalet behöver godkännas med två tredjedelars riksdagsmajoritet för att kunna träda i kraft och regeringen beräknar att avtalet kan implementeras i slutet av 2024.

I både Norge och Danmarks DCA-avtal med USA finns det inskrivet att länderna inte accepterar förhandslagring av kärnvapen på sina respektive territorium. I Sveriges avtal med USA finns inget förbehåll mot kärnvapen. 

Försvarsminister Pål Jonson menar i december 2023 att ett förbehåll mot kärnvapenlagring- och övning inte behöver skrivas in i avtalet och säger att att ”Den svenska positionen är mycket välkänd utav USA och vi har förmedlat den också. Det finns inga förväntningar från amerikansk sida och det finns heller inga behov från svensk sida beträffande detta”.

Svenska Freds är starkt kritiska till att avtalet inte inkluderar något förbehåll mot kärnvapen. Om avtalet träder i kraft skulle det bli oerhört svårt att veta om det finns kärnvapen på svenskt territorium.

Avtalet väcker också frågor vad gäller bristen på insyn och demokratisk förankring i hur beslutet har tagits. Detta är ännu ett stort beslut där svenska folket inte konsulterats. Det handlar om att Sverige ger bort makt, inflytande  och suveränitet i en rad viktiga frågor och är ett uppenbart tecken på den globala militariseringstrenden.

Frågor väcks också kring vad avtalet faktiskt kan komma att innebära för Sverige och svenska invånare, till exempel vad gäller att de amerikanska soldaterna som är i Sverige ska lyda under amerikanska lagar och hur immunitet kan användas. Amerikansk och svensk lagstiftning skiljer sig på många sätt, till exempel vad gäller lagar om prostitution och våldtäkt. Vad gäller immunitet står det i avtalet att Sverige ger USA dispens från svensk lag, men Sverige kan också i särskilda fall dra tillbaka dispensen. Det är dock inte tydligt vad som kan utgöra ett sådant fall. Utländska baser i andra länder har visat sig innebära en ökad osäkerhet för kvinnor genom sexuellt våld, exploatering och trafficking.

Även om avtalet nu är undertecknat behöver det röstas igenom av två tredjedelar av riksdagen innan det kan träda i kraft. Svenska Freds uppmanar riksdagen att rösta nej till avtalet!

LÄS AVTALET PÅ REGERINGENS HEMSIDA

ENGAGERA DIG MOT DCA-AVTALET

Vill du ta ställning mot DCA-avtalet och för ett förbud mot kärnvapen i Sverige? Bor du nära en av de 17 militärbaser som berörs av avtalet? Hjälp oss folkbilda om avtalet genom att dela ut flygblad där du bor.

 

FLYGBLAD