BLI EN CHANGE MAKER FÖR HÅLLBAR FRED

FREDSAKADEMIN

Är du intresserad av fred- och säkerhetsfrågor och vill ta vidare ditt engagemang? Studerar du på universitet eller högskola och vill ha konkreta verktyg för att ta med dina teoretiska kunskaper ut i arbetslivet? Då är Fredsakademins ledarskapsutbildning något för dig!

Fredsakademins ledarskapsutbildning är till för dig som är 18-25 år och vill få fördjupad kunskap om fred, säkerhet och ledarskap. Utbildningen konkretiserar dina teoretiska kunskaper och tränar dig till att bli certifierad workshopledare i hållbar fred och säkerhet.

Scrolla ned för att läsa mer om utbildningen.

VAD ÄR FREDSAKADEMIN?

Vilka är de fredliga alternativen för att skapa en säkrare värld? Det är något vi måste prata mer om, inte minst i en tid där den säkerhetspolitiska debatten domineras av begrepp som nationell säkerhet, militär upprustning och avskräckning. I Sverige har alla riksdagspartier numera en försvarsvänlig hållning och vi står inför den största höjningen av försvarsanslagen sedan 1950-talet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som genomgår värnplikt ska successivt öka under de kommande åren. 

Målet med Arvsfondsprojektet Fredsakademin är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i hållbar fred och säkerhet och att stärka ungas röster och handlingsutrymme. Detta görs genom att ge fördjupad kunskap i frågorna, konkreta verktyg för att ta vidare sitt engagemang, samt genom att erbjuda en arena där unga får möjlighet att reflektera kring frågor om fred och säkerhet och vilka alternativ som finns för att bidra till en säkrare värld. 

Bli medlem i Svenska Freds och stötta Fredsakademin!

FREDSAKADEMINS LEDARSKAPSUTBILDNING

Fredsakademins ledarskapsutbildning är till för unga i åldrarna 18-25 år som vill få fördjupad kunskap om fred, säkerhet och ledarskap. Ledarskapsutbildningen genomförs i samverkan med universiteten i Stockholm, Lund, Umeå och Göteborg. Den första terminen av Fredsakademin, mars-maj 2021, kommer hållas digitalt för totalt 64 deltagare indelat i fyra grupper. Deltagarna kommer att träffas vid 6 obligatoriska utbildningstillfällen samt för ett introduktionstillfälle och ett avslutningsevent. Du som deltagare kommer även att hålla workshops för unga som går första eller andra året i gymnasiet, i region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, region Stockholm eller region Skåne. Utbildningen går att kombinera med universitets- och högskolestudier. Som deltagare får du även uppgifter mellan träffarna samt har möjlighet att bidra med texter till Fredstidningen PAX eller till Svenska Freds Fredspodden.

Du ska söka Fredsakademin om du: 

  • vill konkretisera dina teoretiska kunskaper om fred och säkerhet
  • vill tränas i ledarskap, ickevåld och opinionsbildning
  • vill ta dina kunskaper vidare genom att träna andra unga
  • vill knyta kontakter med organisationer och andra aktörer som jobbar med frågor om hållbar fred och säkerhet.

VAD DU FÅR

Varför ska du söka till Fredsakademins ledarskapsutbildning?

  • Du blir certifierad workshopledare i hållbar fred och säkerhet samt får direkt erfarenhet av att leda workshops i gymnasieklasser.
  • Du får fördjupad och konkretiserad kunskap inom fred, ledarskap, ickevåld och påverkansarbete. 
  • Du får chans att skapa unika kontakter inom civilsamhället och bland fredsforskare, bland annat genom att få delta på en exklusiv inspirationsträff med yrkesverksamma personer inom fred och säkerhet
  • Du får chans att med stöd av oss bidra till freds- och säkerhetsarbetet, exempelvis genom att skriva artiklar till Svenska Freds magasin Pax, producera avsnitt till Svenska Freds Fredspodden, anordna events eller starta en fredsgrupp. 

Genom att gå Fredsakademins ledarskapsutbildning blir du del av en plattform där du som ung får använda din röst och får möjlighet att reflektera över hur freds- och säkerhetsarbete ska kunna stärkas, ta vidare ditt engagemang, knyta kontakter med civilsamhälle och forskare samt ingå i Svenska Freds nätverk. Svenska Freds är världens äldsta, ännu aktiva fredsförening och har varit en motvikt till militär upprustning och väpnade konflikter sedan 1883. Svenska Freds är därför en stark aktör i det civila samhället och ingår i flera internationella nätverk. 

DIN INSATS

Fredsakademins ledarskapsutbildning genomförs i samverkan med universiteten i Stockholm, Lund, Umeå och Göteborg. Den första terminen av Fredsakademin, mars-maj 2021, kommer hållas digitalt för totalt 64 deltagare indelat i fyra grupper. Deltagarna kommer att träffas vid 6 obligatoriska utbildningstillfällen samt för ett introduktionstillfälle och ett avslutningsevent. Du som deltagare kommer även att hålla workshops för unga som går första eller andra året i gymnasiet, i region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, region Stockholm eller region Skåne. Utbildningen går att kombinera med universitets- och högskolestudier.

För att gå Fredsakademins ledarskapsutbildning krävs det att du kan:

  • delta på alla 6 kurstillfällen + intro & avslutningsevent 
  • göra alla uppgifter inom utsatt tid mellan kurstillfällen
  • leda samtal och workshop tillsammans med annan kursdeltagare vid två kurstillfällen
  • genomföra två workshops för gymnasieklasser som du får arvode för tillsammans med en annan certifierad workshopledare som gått Fredsakademin

OM ANSÖKAN

Ansökan är för närvarande stängd, men planerar att öppnas igen inför höstterminen i september 2021.  

Vi tar emot deltagare från hela Sverige. Det är dock bra tänka på att du eventuellt kommer behöva ta dig till en fysisk plats i Umeå, Stockholm, Göteborg eller Lund  för ett avslutningsevent utomhus samt att du ska kunna genomföra workshops på gymnasieskolor, i första hand i region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, region Stockholm eller region Skåne.

Vi tar också emot ansökningar från dig som är över 25 år och dig som studerar på ett annat universitet än de vi samarbetar med. Vid många ansökningar kommer vi i första hand prioritera de som ingår i målgruppen 18-25 och att fylla alla grupper tillhörande varje ort.

De kriterier vi lägger störst vikt vid vid antagningen är din motivation för att delta i projektet, för att hålla workshops för gymnasieelever samt för att ta vidare ditt engagemang i freds- och säkerhetsarbetet. 

 

Vill du få nyheter om projektet via mejl? Hör av dig till fredsakademin@svenskafreds.se

 

Mer om Fredsakademin:

I fredstidningen Pax, nr 4 2020, berättar vi mer om projektet. Läs artikeln här.