FREDSAKADEMIN

Det fredliga alternativet till värnplikt. Vi arbetar för att engagera och stärka ungas röster i freds- och säkerhetsfrågor.
Fredsakademin

Vad är Fredsakademin?

Vilka är de fredliga alternativen för att skapa en säkrare värld? Det är något vi måste prata mer om, inte minst i en tid där den säkerhetspolitiska debatten domineras av begrepp som nationell säkerhet, militär upprustning och avskräckning. I Sverige har alla riksdagspartier numera en försvarsvänlig hållning och vi står inför den största höjningen av försvarsanslagen sedan 1950-talet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som genomgår värnplikt ska successivt öka under de kommande åren. 

Fredsakademin är den del av Svenska Freds som vänder sig till unga med målet att möjliggöra för fler unga att engagera sig i hållbar fred och säkerhet och att stärka ungas röster och handlingsutrymme. Detta görs genom att ge fördjupad kunskap i frågorna, konkreta verktyg för att ta vidare sitt engagemang, samt genom att erbjuda en arena där unga får möjlighet att reflektera kring frågor om fred och säkerhet och vilka alternativ som finns för att bidra till en säkrare värld. 

Fredsakademin är ett treårigt projekt som drivs av Svenska Freds och som möjliggörs med stöd av Allmänna arvsfonden. Fredsakademin består av tre delar: en ledarskapsutbildning för unga i samarbete med universiteten i Umeå, Stockholm, Göteborg och Lund, den digitala plattformen fredsakademin.se samt skolebesök/workshops om hållbar fred genomförda av Fredsakademins fredscoacher.

Gå vidare till Fredsakademin. Eller bli medlem i Svenska Freds