FREDSAKADEMIN

Vad är Fredsakademin?

Vilka är de fredliga alternativen för att skapa en säkrare värld? Det är något vi måste prata mer om, inte minst i en tid där den säkerhetspolitiska debatten domineras av begrepp som nationell säkerhet, militär upprustning och avskräckning. I Sverige har alla riksdagspartier numera en försvarsvänlig hållning och vi står inför den största höjningen av försvarsanslagen sedan 1950-talet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som genomgår värnplikt ska successivt öka under de kommande åren. 

Målet med Arvsfondsprojektet Fredsakademin är att erbjuda en arena där unga får möjlighet att reflektera kring frågor om fred och säkerhet och vilka alternativ som finns för att bidra till en säkrare värld. 

Utbildningen genomförs i samverkan med universiteten i Stockholm, Lund, Umeå och Göteborg. Den första terminen av Fredsakademin, mars-maj 2021, kommer hållas digitalt för totalt 64 deltagare indelat i fyra grupper. Deltagarna kommer att träffas vid 6 obligatoriska utbildningstillfällen samt för ett introduktionstillfälle och ett avslutningsevent. Du som deltagare kommer även att hålla workshops för unga som går första eller andra året i gymnasiet, i region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, region Stockholms eller region Skåne. Utbildningen går att kombinera med universitets- och högskolestudier. Som deltagare får du även uppgifter mellan träffarna samt har möjlighet att bidra med texter till Fredstidningen PAX eller till Svenska Freds Fredspodden. 

Vem kan söka till Fredsakademin?

Arvsfondsprojektet Fredsakademin är en utbildning för dig som är 19-25 år och vill få fördjupad kunskap om fred, säkerhet och ledarskap. 

Du ska söka Fredsakademin om du: 

  • vill konkretisera dina teoretiska kunskaper om fred och säkerhet
  • vill tränas i ledarskap, ickevåld och opinionsbildning
  • vill ta dina kunskaper vidare genom att träna andra unga
  • vill knyta kontakter med organisationer och andra aktörer som jobbar med frågor om hållbar fred och säkerhet. 

 

Vill du vara med? Kontakta oss på fredsakademin@svenskafreds.se

 

Mer om Fredsakademin:

I fredstidningen Pax, nr 4 2020, berättar vi mer om projektet. Läs artikeln här.

 

 

Vill du få nyheter om projektet via mejl? Hör av dig till fredsakademin@svenskafreds.se

 

Denna sida uppdateras löpande i takt med att projektet tar fart.

Så småningom kommer du kunna hitta länken som tar dig vidare till projektets digitala plattform. Håll utkik!