Stoppa
vapenexporten

VAPENEXPORT

Svenska Freds arbetar för en svensk lagstiftning och regelverk som omöjliggör vapenexport till länder där mänskliga rättigheter kränks, till icke-demokratier och till länder som är i, eller riskerar hamna i, väpnad konflikt.

Vi granskar och skapar debatt om pågående och aktuella vapenaffärer i Sverige och Europa.

Vi förklarar hur vapenhandel bidrar till upprustning och konflikter och hur den motverkar demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning.

Vi verkar för en skärpt lagstiftning och hårdare kontroll av vapenhandeln både nationellt och internationellt.

Vi arbetar för en strikt tillämpning av den folkrättsligt bindande överenskommelsen om reglerad vapenhandel, Arms Trade Treaty (ATT) och samverkar med såväl svenska som utländska organisationer inom bland annat European Network Against Arms Trade (ENAAT) och IANSA.

Intresserad av nyheter om vapenexport? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att mejla vpxinfo@svenskafreds.se. Nyhetsbrevet bevakar nyhetsflödet kring den svenska vapenexporten i media. Det skickas ut cirka en gång i månaden.

SNABBA FAKTA OM VAPENEXPORTEN

Hur fungerar egentligen vapenexporten? Hur ser lagar och regler ut och vem bestämmer egentligen? Vi har satt ihop den absolut viktigaste informationen för att du ska förstå hur allt hänger ihop. Läs mer här.

FRÅGOR OCH SVAR

Vilka är de största mottagarna av vapenexport från Sverige? Säljer Sverige vapen till krigförande länder och diktaturer? I vår FAQ kan du få svar på vanliga frågor om vapenexporten. Läs mer här.

ARGUMENTATIONSGUIDE

Vilka argument är bra att lyfta fram i en diskussion om vapenexport? Vilka motargument är vanliga att möta? Här är Svenska Freds argumentationsguide om vapenexport. Läs mer här.

LAGAR OCH RIKTLINJER

Översikt över de lagar och riktlinjer i Sverige, i EU och internationellt som reglerar den svenska vapenexporten. Läs mer om alla lagar och riktlinjer

FÖRETAGEN INOM VAPENINDUSTRIN

Vilka är företagen inom den svenska vapenindustrin? 331 st företag, myndigheter och privatpersoner i Sverige hade 2021 tillstånd att tillverka och tillhandahålla krigsmateriel. Av dem är 69 aktiva exportörer. Läs mer om företagen inom vapenindustrin här.

SÅ JOBBAR VI - KAMPANJER OCH AKTIONER MOT VAPENEXPORT

Svenska Freds deltar i flera kampanjer och aktioner i arbetet mot vapenexport. Vi har bland annat kampanjat för ett effektivt vapenhandelsfördrag och varit medarrangör till fredskonferenser i Indien. Läs mer här.

ATT MARKNADSFÖRA KRIG

 

UPPTÄCK VÅRT ARBETE MOT VAPENEXPORT