Stoppa
vapenexporten

VAPENEXPORT

Svenska Freds arbetar för en svensk lagstiftning och regelverk som omöjliggör vapenexport till länder där mänskliga rättigheter kränks, till icke-demokratier och till länder som är i, eller riskerar hamna i, väpnad konflikt.

Vi granskar och skapar debatt om pågående och aktuella vapenaffärer i Sverige och Europa.

Vi förklarar hur vapenhandel bidrar till upprustning och konflikter och hur den motverkar demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning.

Svenska Freds verkar för en skärpt lagstiftning och hårdare kontroll av vapenhandeln både nationellt och internationellt.

Vi arbetar för en strikt tillämpning av den folkrättsligt bindande överenskommelsen om reglerad vapenhandel, Arms Trade Treaty (ATT) och samverkar med såväl svenska som utländska organisationer inom bland annat European Network Against Arms Trade (ENAAT) och IANSA.

SNABBA FAKTA OM VAPENEXPORTEN

Hur fungerar egentligen vapenexporten? Hur ser lagar och regler ut och vem bestämmer egentligen? Vi har satt ihop den absolut viktigaste informationen för att du ska förstå hur allt hänger ihop. Läs mer här.

FÖRETAGEN INOM VAPENINDUSTRIN

Vilka är företagen inom den svenska vapenindustrin? Cirka 185 företag i Sverige har tillstånd att tillverka krigsmateriel och av dem är cirka 60 aktiva exportörer.   Läs mer om företagen inom vapenindustrin här.

.

 

UPPTÄCK VÅRT ARBETE MOT VAPENEXPORT