Frågor och svar om Vapenexport

Surfar du från mobilen så scrolla till höger för att se fler frågor.

Hur definierar ni vapenexport?

Vad menas med små och lätta vapen?

Vad är krigsmateriel?

KMI eller ISP, vad är det?

Om inte vi exporterar så gör väl någon annan det istället?

Vilka är argumenten för vapenexport?

Vad är egentligen följdleveranser?

Var hittar jag samlad information om vapenexport?

Vilka är de svenska riktlinjerna för vapenexport?

Vilka bestämmer över vapenexporten?

Är Sverige en stor vapenexportör?

Vilka länder finns det internationella vapenembargon mot?

Vilka är era argument mot vapenexport?

Säljer Sverige vapen till krigförande länder och diktaturer?

Vad är exportkontrollrådet (EKR)?

Vilka är Sveriges största krigsmaterielexportörer?

Till hur många länder exporterar Sverige vapen?

Vilka är de största mottagarna av vapenexport från Sverige?

Vilka länder är världens största vapenexportörer?

Vilka länder är världens största importörer av vapen?

Är det sant att svensk krigsmaterielexport ökar?

Vilka källor har ni använt till denna FAQ?