Vilka är Sveriges största krigsmaterielexportörer?

Saab AB som helhet är Sveriges största producent och exportör av krigsmateriel. Andra stora företag som exporterar krigsmateriel är BAE System Hägglunds, BAE System Bofors, Nammo, Eurenco Bofors och Aimpoint.

 

261 företag, myndigheter och privatpersoner i Sverige har tillstånd att tillverka krigsmateriel och av dem är 70 aktiva exportörer.

 

Läs mer om vapenindustrin i Sverige här.

 

Källa: Regeringens skrivelse för strategisk exportkontroll.

 

Uppdaterad 2020-04-21