Vilka är Sveriges största krigsmaterielexportörer?

Saab AB som helhet är Sveriges största producent och exportör av krigsmateriel. Andra stora företag som exporterar krigsmateriel är BAE System Hägglunds, BAE System Bofors, Nammo och Eurenco Bofors.

 

331 st företag, myndigheter och privatpersoner i Sverige har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel och av dem är 69 aktiva exportörer.

 

Läs mer om vapenindustrin i Sverige här.

 

Källa: ISP:s redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten 2021 till regeringen.

 

Uppdaterad 2022-03-22