RIS OCH ROS

Var med och påverka din omgivning att fatta fredligare beslut! Som Påtryckare för fred är du med och skickar vykort med Ris och Ros till utvalda personer som bidragit till, eller motverkat utvecklingen för en hållbar fred.

Ris och Ros utses av Svenska Freds 2-4 gånger om året. Du kan välja om du vill få vykorten skickade hem till dig för att skriva under och posta till mottagaren eller om du hellre vill ladda ner och skriva ut brevet från vår webbsida.

 

Våra Ris och Ros-aktioner har tidigare uppmärksammats i lokalpress och bidrar till att diskussioner om fred och säkerhet kommer upp på dagordningen. Det är glädjande att se att våra Påtryckares engagemang gör skillnad!

RIS OCH ROS JUNI 2021

Nu är årets första RIS och ROS utsedda. Den här gången går RIS till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) för att fortfarande inte ha stoppat vapenexporten till Jemenkriget och som inte ens närvarade vid riksdagsdebatten om Sveriges vapenexport den nionde juni. ROS går till riksdagsledamot Lars Adaktusson (KD) som under samma debatt uppmanade regeringen att stoppa all vapenexport till den saudiledda koalitionen.

Diktaturerna Förenade arabemiraten och Saudiarabien har bedrivit en brutal krigföring i Jemen de senaste sex åren. FN anklagar länderna för att utsätta Jemens civilbefolkning för krigsbrott. Ändå fortsätter Sveriges vapenexport till de stridande parterna och förra året var exporten den största sedan krigets start.

Den nionde juni debatterades den svenska vapenexporten i riksdagen. Ansvarig minister Morgan Johansson (S) var inte närvarande vid debatten där riksdagsledamöter från V, KD och C hade lagt motioner om att stoppa vapenexporten till stridande parter i Jemenkriget.

Läs mer

RIS OCH ROS NOVEMBER 2020

Den här gången fokuserar vi på Belarus och de stora, fredliga demonstrationer och protester som pågår mot regimen och den auktoritära presidenten Alexandr Lukasjenko.

I samband med demonstrationerna har det framkommit att det svenskrelaterade IT-företaget Sandvine sålt utrustning till den belarusiska regimen, som använt den för att censurera internet. Det har försvårat för de oppositionella att kommunicera.
Sverige har nyligen kritiserats för bristande kontroll av exporten av övervakningsutrustning.

RIS går därför till handelsminister Anna Hallberg som skulle kunna agera för ett lagkrav på att alla företag gör konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter.

ROS skickar vi den här gången till de svenska ambassadörerna i Minsk som tidigare under hösten använde ickevåldsmetoder i Belarus när de, tillsammans med flera andra diplomater, åkte hem till författaren och nobelpristagaren Svetlana Alexijevitj när hon hotades av maskerade män utanför sitt hem. Diplomaterna utgjorde genom sin närvaro ett skydd för författaren, som blivit en tongivande röst åt oppositionen.

Läs mer

RIS OCH ROS: JUNI 2020

Den här gången går ROS går till Hans Blix, tidigare utrikesminister och diplomat inom FN. I en intervju med Svenska Dagbladet i april ifrågasatte han militär upprustning genom sitt uttalande ”Världen satsar mer än 1 700 miljarder dollar om året – vi talar alltså om dollar – till beredskap för att förhindra militära anfall. Jämför den summan med beredskapen för att möta en pandemi. Nu står vi här med corona och har inte ens tillräckligt med plastförkläden”. Han lyfte också att de största hoten, klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna, inte kan mötas genom militär avskräckning.

RIS går till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) som ansvarig minister för svensk vapenexport. Sverige levererade nyligen radar- och stridsledningssystemet GlobalEye till Förenade arabemiraten som ingår i den saudiledda koalition som krigar i Jemen. Detta trots den svenska regeringsöverenskommelsen som säger att vapenexport till krigförande icke-demokratier i Jemen inte ska godkännas. Vi uppmanar Morgan Johansson att omedelbart verka för att stoppa all krigsmaterielexport till de stridande parterna i Jemen.

Läs mer

RIS OCH ROS: MARS 2020

Den här gången uppmärksammar vi Göteborg och Lund som inom kort ska rösta om ICAN Cities Appeal – ett initiativ där städer och kommuner runt om i världen kan ta ställning för FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. Motioner om att ansluta sig till ICAN Cities Appeal ska inom kort behandlats i kommunfullmäktige i både Göteborg och Lund. Du har nu chans att påverka genom att uppmana kommunpolitikerna att stödja det globala stadsuppropet mot kärnvapen! Ros går till de socialdemokratiska kommunalråden Marina Johansson, Jonas Attenius och Blerta Hoti i Göteborg för att de lyssnat på opinionen och visat att en opinionsyttring på kommunal nivå är möjlig. Ris går till kommunstyrelsens ordförande i Lund, Philip Sandberg (L) för kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

RIS OCH ROS: OKTOBER 2019

Denna gång fokuserar vi Ris och Ros på den svenska vapenexporten till Turkiet. Frågan hamnade i strålkastarljuset med anledning av den folkrättsvidriga invasionen av de kurdisk kontrollerade områdena i Syrien. Till följd av invasionen, som innebär ett ofattbart lidande för människorna i västra Kurdistan, omprövade flera länder sin vapenhandel med Turkiet. Till slut också Sverige. Beslutet om att stoppa all svensk vapenexport till Turkiet är ett tydligt bevis för att det går att stoppa vapenexporten – om den politiska viljan finns. Samma slutsatser måste nu dras för den omfattande vapenexport som väntar till Förenade Arabemiraten och kriget i Jemen. Ris går till utrikesminister Ann Linde som upprepade gånger kommit med missvisande uttalanden om den svenska vapenexporten till Turkiet och försökt tona ner det politiska ansvaret. Ros går till Håkan Svenneling (V) och Fredrik Malm (L), båda i riksdagens utrikesutskott, för deras arbete för ett EU-gemensamt vapenembargo mot Turkiet.

Läs mer

RIS OCH ROS: JUNI 2019

Den här gången riktar vi vår uppmärksamhet mot de vapenmässor som ägde rum den 13-16 maj på Stockholmsmässan i Älvsjö. Flera av världens största vapenföretag var på plats för att marknadsföra sina produkter. Bland de medverkande fanns svartlistade kärnvapenföretag och företag vars vapen används mot civila i kriget i Jemen. Bland annat deltog företaget Lockheed Martin, vars bomber dödade 40 barn i Jemen när den saudiledda koalitionen bombade en skolbuss i augusti förra året. Stockholms stad är majoritetsägare av Stockholmsmässan. Därför går Ris den här gång till Cecilia Brinck som är ordförande i kommunfullmäktige i Stockholm. Ros går till Katarina Luhr, ansvarigt borgarråd för Stockholms stads Agenda 2030-råd, med anledning av hennes uttalande på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019 att hon vill verka för etiska riktlinjer för uthyrning av stadens verksamheter. Vi hoppas att detta ställningstagande leder till att inga fler vapenmässor kommer att äga rum i Stockholm.

Läs mer

RIS & ROS: MARS 2019

Två av de statliga AP-fonderna har valt att exkludera kärnvapenbolag ur sina investeringar medan AP-fondernas gemensamma etikråd (Etikrådet) fortfarande väljer att inte ta ställning emot kärnvapen. Ros går därför till Första och Fjärde AP-fonden för att de från och med årsskiftet 2019 har valt att inte längre investera i kärnvapen. Detta med anledning av en ändring i lagen om allmänna pensionsfonder som betonar vikten av hållbara investeringar och att arbeta i enlighet med internationella konventioner. Ris går till att Etikrådet, som är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, för att de inte gått före och gjort ett liknande ställningstagande. En rekommendation från Etikrådet skulle sätta press på Andra och Tredje AP-fonden att också ändra sina riktlinjer.

Läs mer

RIS & ROS: DECEMBER 2018

Ris gick till Jönköping University för deras nya partnerskap med Saab, som på sikt kan att leda till utveckling av nytt krigsmateriel. Ros gick till en grupp studenter på Lunds tekniska högskola för deras manifestation mot vapenföretag och klimatförstörande företag under arbetsmarknadsmässan Arkad. De ger inspiration till unga att ta ställning mot industrin.

Läs mer

BLI EN PÅTRYCKARE DU MED