RIS OCH ROS

Var med och påverka din omgivning att fatta fredligare beslut! Som Påtryckare för fred är du med och skickar vykort med Ris och Ros till utvalda personer som bidragit till, eller motverkat utvecklingen för en hållbar fred. Ris och Ros utses av Svenska Freds 2-4 gånger om året. Du kan välja om du vill få vykorten skickade hem till dig för att skriva under och posta till mottagaren eller om du hellre vill ladda ner och skriva ut brevet från vår webbsida.
 
Våra Ris och Ros-aktioner har tidigare uppmärksammats i lokalpress och bidrar till att diskussioner om fred och säkerhet kommer upp på dagordningen. Det är glädjande att se att våra Påtryckares engagemang gör skillnad!

Vill även du bli en Påtryckare för fred? Maila oss för att få mer information på info@svenskafreds.se  Att bli Påtryckare kostar från 60 kr per år.

RIS & ROS: MARS 2019

Två av de statliga AP-fonderna har valt att exkludera kärnvapenbolag ur sina investeringar medan AP-fondernas gemensamma etikråd (Etikrådet) fortfarande väljer att inte ta ställning emot kärnvapen. Ros går därför till Första och Fjärde AP-fonden för att de från och med årsskiftet 2019 har valt att inte längre investera i kärnvapen. Detta med anledning av en ändring i lagen om allmänna pensionsfonder som betonar vikten av hållbara investeringar och att arbeta i enlighet med internationella konventioner. Ris går till att Etikrådet, som är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, för att de inte gått före och gjort ett liknande ställningstagande. En rekommendation från Etikrådet skulle sätta press på Andra och Tredje AP-fonden att också ändra sina riktlinjer.

Läs mer

RIS & ROS: DECEMBER 2018

Ris gick till Jönköping University för deras nya partnerskap med Saab, som på sikt kan att leda till utveckling av nytt krigsmateriel. Ros gick till en grupp studenter på Lunds tekniska högskola för deras manifestation mot vapenföretag och klimatförstörande företag under arbetsmarknadsmässan Arkad. De ger inspiration till unga att ta ställning mot industrin.

Läs mer