Påverkansarbete som ger
hållbar fred

VAD VI GÖR

Genom att granska och påverka beslutsfattare, samt stödja fredskrafter i internationella samarbeten och gemensamma kampanjer, vill vi skapa engagemang, förutsättningar och visioner i det gemensamma arbetet för hållbar fred i världen.

Svenska Freds arbetar för hållbar fred och nedrustning genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker och makthavare.

En viktig utgångspunkt är människors rätt och möjlighet att ställa krav på att lokala, nationella och internationella makthavare prioriterar hållbar fred och nedrustning.

Vi nyanserar den säkerhetspolitiska diskussionen genom att i samtal och debatter lyfta fredliga alternativ och lösningar som motvikt till avskräckning och militär upprustning. Vi tar fram underlag, fakta, statistik och argument, till stöd för vårt eget arbete och för andra som vill driva våra frågor. Vi engagerar och samlar människor för nedrustning och hållbar fred.

Svenska Freds arbetar världen över för att bygga hållbar fred. Vi samarbetar med ett flertal aktörer i internationella nätverk för att stärka varandras möjligheter att skapa förändring.