Påverkansarbete som ger
hållbar fred

VAD VI GÖR

Genom att granska och påverka beslutsfattare, samt stödja fredskrafter i internationella samarbeten och lokala fredsorganisationer i konfliktområden, vill vi skapa engagemang, förutsättningar och visioner i det gemensamma arbetet för hållbar fred i världen.

Svenska Freds arbetar för hållbar fred och nedrustning genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker och makthavare.

En viktig utgångspunkt är människors rätt och möjlighet att ställa krav på att lokala, nationella och internationella makthavare prioriterar hållbar fred och nedrustning.

Vi nyanserar den säkerhetspolitiska diskussionen genom att i samtal och debatter lyfta fredliga alternativ och lösningar som motvikt till avskräckning och militär upprustning. Vi tar fram underlag, fakta, statistik och argument, till stöd för vårt eget arbete och för andra som vill driva våra frågor. Vi engagerar och samlar människor för nedrustning och hållbar fred.

Svenska Freds arbetar världen över för att bygga hållbar fred. Vi samarbetar med ett flertal aktörer i internationella nätverk för att stärka varandras möjligheter att skapa förändring.

 

Kickstart World Peace

Kickstart World Peace är Svenska Freds crowdfundingkampanj för att kickstarta världsfreden. 102 miljarder dollar är vad som potentiellt behövs. Kickstart World Peace lanserades på Internationella fredsdagen 21 september genom en kampanjfilm, med skådespelaren Lena Olin som speaker. Se filmen på kampanjsidan. www.kickstartworldpeace.com

Med kampanjen vill vi uppmärksamma människor på det här problemet och visa på att världen faktiskt skulle kunna se ut på ett annat sätt. Om vi tillsammans kan reflektera över vad världens resurser investeras i och hur det skulle kunna se ut om vi gjorde annorlunda är vi en bra bit på väg mot förändring. Vi vill också få ökade resurser att bygga hållbar fred genom att ge människor en möjlighet att vara med och kickstarta världsfreden.

Vanliga frågor och svar om kampanjen