Upptäck svenska freds

FREDSPLIKT I STÄLLET FÖR VÄRNPLIKT

Svenska Freds tycker att alla unga borde få möjlighet att välja fredsplikt i stället för värnplikt, och anser att resurserna borde fördelas annorlunda för ett säkrare samhälle.
Läs mer
VALGRANSKNINGEN SÄKERT!
Följ vår valgranskning Säkert! där vi granskar de politiska partierna inför riksdagsvalet 2018 - och deras säkerhetspolitiska ställning.
SVERIGES MOTSÄGELSEFULLA AGERANDE
Hur går vapenexporten ihop med Sveriges utrikespolitik? Den frågan går Globalportalen igenom med hjälp av bland andra Agnes Hellström.
MAX TEGMARK OCH KÄRNVAPENFRÅGAN
Max Tegmark forskar om autonoma vapensystem och AI, artificiell intelligens. Han kom i kontakt med Svenska Freds som 17-åring och blev inspi [...]
SVENSKA FREDS I ALMEDALEN
Agnes Hellström åker till Almedalsveckan för att sätta mänsklig säkerhet i fokus och för att delta på ett par evenemang.