Upptäck svenska freds

Visa filter Göm filter

DET KAN VERKA OMÖJLIGT. TILLS DET ÄR GJORT.

På 1960-talet stoppades långt gångna planer på att Sverige skulle skaffa kärnvapen. 1997 förbjöds personminor och 2008 klustervapen. Samtliga mål nåddes efter ett intensivt kampanjarbete av bland anna [...]
Läs mer
STOPPA VAPENMÄSSAN I ÄLVSJÖ!
Den 13-15 maj samlas flera av världens största vapenföretag på Stockholmsmässan i Älvsjö för att marknadsföra sina produkter.
KOMMENTAR: VÄRNPLIKTEN
Svenska Freds motsätter sig nuvarande pliktlagstiftning och anser att militär utbildning måste vara frivillig.
RIS & ROS: MARS 2019
Ris och ros är en aktion från aktivister i Svenska Freds. Denna gång uppmärksammar vi de allmänna pensionsfondernas ställningstagande till i [...]