Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / BLICKEN MOT SUDAN

BLICKEN MOT SUDAN

2024-06-25

Den humanitära situationen i Sudan är katastrofal och enligt FN klassas nu Sudan som en av de värsta kriserna i världen, där världens värsta svält och världens värsta flyktingkris pågår samtidigt. Trots det hörs lite om situationen i Sudan och det är tydligt att Sverige och världens ledare måste göra mycket mer för att få stopp på våldet och lidandet i Sudan. 

Sedan april 2023 pågår ett brutalt inbördeskrig i Sudan efter att stridigheter bröt ut mellan Sudans militär och den paramilitära styrkan Rapid Support Forces (RSF) i samband med en ny övergångsregering. Tusentals människor har skadats och dödats, och tillgången till livsavgörande resurser, såsom mat, vatten och medicin, är nära obefintlig. Det pågående kriget är ett i raden i Sudan som har en lång historia av brutala krig, bland annat präglades Sudan i decennier av ett 50 år långt inbördeskrig. 

Enligt FN:s livsmedelsprogram World Food Programme (WFP) lider 18 miljoner människor av akut hunger i Sudan. Rapporter beräknar att 2,5 miljoner människor kommer att dö innan september är slut om inget görs.

2,5 miljoner människor. Det är siffror som inte går att ta in.

Svälten i Sudan är en svält som är skapad av människor, liksom den i Gaza och Tigray; det vill säga att det inte handlar om att människor svälter, utan att någon svälter dem genom att stridande parter stryper tillgången till mat. Både RSF och Sudans väpnade styrkor kan begå svältbrott genom att hindra människors tillgång till mat, bland annat genom att förstöra livsmedelsinfrastruktur. 

Svenska Freds vägrar att tyst se på när miljontals människor svälter framför världens ögon. Om inget görs riskerar svälten i Sudan att bli ett ofattbart smärtsamt avtryck i historien. 

Det internationella samfundet har ett ansvar att göra allt för att få stopp på våldet, minska det mänskliga lidandet och motverka de förödande humanitära konsekvenserna av krig, såsom hunger och svält. 

Den interna flyktingkatastrofen i Sudan beräknas vara den största i världen och FN varnar för att flera av de våldsamma attackerna som genomförts kan utgöra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Uppgifter vittnar om massmord, tvångsförflyttning, svält, sexuellt våld och överfulla flyktingläger. 

Svenska Freds utgångspunkt är att stå upp för internationell rätt, fördöma alla krigsbrott som begås och att verka för att civila skyddas. Svenska Freds kräver att Sveriges regering och världens ledare verkar för att omedelbart få stopp på våldet och för att förhindra den enorma svältkatastrof som väntar människor i Sudan, folkmord och mänskligt lidande. 

 

SVENSKA FREDS UPPMANINGAR TILL SVERIGE OCH VÄRLDEN:

 

  • Öka biståndet

Sverige har bidragit med både utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd till Sudan, något som är mycket viktigt. Det krävs dock mycket mer för att hantera den omfattande humanitära katastrof människor i Sudan står inför, och för att på sikt skapa hållbar fred. Sverige bör därför agera för att öka biståndet, även genom EU och FN. 

 

  • Öka de diplomatiska ansträngningarna

Sverige bör öka de diplomatiska ansträngningarna för att försöka få ett slut på kriget, både som enskild stat men också genom EU och FN. Omvärlden måste storsatsa på de diplomatiska vägarna och sända tydliga signaler om nödvändigheten att både stoppa våldet, och på sikt hantera de grundläggande konfliktorsakerna för att uppnå hållbar fred. Utan att adressera grundorsakerna till våldet och konflikten i Sudan kommer civila fortsätta att betala priset. 

 

  • Stoppa vapenhandeln med Förenade arabemiraten och sätta press på parterna

För att få stopp på våldet krävs press på både krigförande och inblandade parter. Det har bland annat rapporterats om att Förenade arabemiraten stödjer den paramilitära styrkan Rapid Support Forces (RSF) med vapen. Detta trots att det råder ett vapenembargo mot Sudan. Under de senaste åren har diktaturen Förenade arabemiraten varit en av de största mottagarna av svensk vapenexport. Svenska Freds har länge kritiserat vapenhandeln dit eftersom Förenade arabemiraten varit krigförande part i kriget i Jemen och eftersom den bidrar till att upprätthålla det förtryck som utövas mot befolkningen i landet. Vapenhandeln bidrar också till att legitimera Förenade arabemiratens agerande, så även det faktum att landet genom att ge stöd till RSF är inblandat i konflikten i Sudan. Att Sverige avbryter all vapenhandel med Förenade arabemiraten skulle vara en viktig och tydlig markering mot landets agerande.

 

  • Öka stödet för oberoende utredningar

Att strypa tillgången till livsavgörande resurser utgör krigsbrott och måste fördömas. För att fastställa folkmord, och andra brott mot internationell humantär rätt, krävs oberoende utredningar. I oktober 2023 röstade FN:s rättighetsorgan (OHCHR) för att tillsätta ett oberoende utredningsuppdrag som har i syfte att utreda krigsförbrytelser och brott mot internationell rätt i Sudan. Bland andra Amnesty har rapporterat om att uppdraget är underfinansierat, vilket försvårar möjligheterna att genomföra utredningen. Det krävs en kraftsamling för att öka stödet för oberoende utredningar så att ansvariga kan ställas till svars. Ansvarsutkrävande är avgörande för hållbar fred. 

 

  • Rikta blicken mot Sudan

Sudans befolkning lider av att få för lite uppmärksamhet av det internationella samfundet. Sverige bör agera kraftfullt för att få den fruktansvärda krisen högre upp på dagordningen, så att världen kan agera för att få stopp på den pågående svältkatastrofen innan det är för sent. Trots att det pågår flera brutala krig i omvärlden som tar mycket resurser måste vi orka rikta blicken också mot Sudan och prioritera de insatser som krävs. Inte minst måste den humanitära nödhjälpen nå fram för att rädda de tusentals liv som nu svävar i livsfara.