GAMLA RIS OCH ROS

TIDIGARE VYKORT MED RIS & ROS

Påtryckare för fred är ett sätt att påverka sin omgivning för hållbar fred i världen. Våra påtryckare skickar vykort med Ris och Ros till utvalda personer som bidragit till, eller motverkat utvecklingen för en hållbar fred.

Våra Ris och Ros-aktioner har tidigare uppmärksammats i lokalpress och bidrar till att diskussioner om fred och säkerhet kommer upp på dagordningen. Det är glädjande att se att våra Påtryckares engagemang gör skillnad!

Här hittar du några av våra senaste utskick!

RIS OCH ROS OKTOBER 2022

I våras beslutade den socialdemokratiska regeringen att ansöka om medlemskap i kärnvapenalliansen Nato. Som Natomedlem är riskerna mycket stora att Sveriges möjligheter att stå upp för diplomati, nedrustning och konfliktförebyggande arbete inskränks. Redan i augusti valde Sverige att lämna det humanitära initiativet, med hänvisning till Natoansökan.

 

Regeringens beslut om att verka för ett svenskt medlemskap i Nato var förhastat och saknar legitimitet och folklig förankring. Dessutom är Nato en kärnvapenallians, som bygger på hot om massmord på civila genom användning av kärnvapen. Om Sverige blir Natomedlem måste Natos kärnvapenpolitik aktivt motverkas.

 

RIS går till Peter Hultqvist, som i november 2021 lovade att Sverige aldrig skulle gå med i Nato med honom som försvarsminister, för att sedan under våren 2022 tillsammans med resten av regeringen fatta beslutet att ansöka om medlemskap. 

 

ROS går till Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor, som skrivit under ICAN:s parlamentariska utfäste om att Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenförbud. 

 

Läs mer och delta här!

RIS OCH ROS APRIL 2022

Den senaste tiden har en intensiv debatt pågått om ifall vapenindustrin bör klassas som ohållbar. När EU-kommissionens plattform för hållbara investeringar föreslog att kategorisera vapenindustrin som ohållbar möttes det av stort motstånd från vapenlobbyn i hela Europa. Genom en omfattande marknadsföringskampanj riktad mot banker och investerare hävdar de att deras verksamhet är viktig för att försvara frihet och demokrati. Men i själva verket bidrar vapenindustrin i stor utsträckning till korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter och eskalering av konflikter. 

 

Svenska banker har haft olika inställning till om deras fonder ska investera i krigsmateriel eller ej. SEB och Handelsbanken Fonder har hittills haft den mest restriktiva hållningen att de inte investerar i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från krigsmateriel. SEB har efter Rysslands invasion i Ukraina ändrat sin inställning.

 

RIS går därför till SEB, som nyligen valt att tillåta att deras fonder investerar i vapenindustrin. En industri som bidrar till väpnade konflikter, korruption, humanitära kriser och förtryck är inte hållbar. Vi uppmuntrar därför SEB att tänka om och avinvestera i vapenindustrin.

 

ROS går till Handelsbanken Fonder som fortsätter att utesluta investeringar i vapenindustrin. De väljer att exkludera hela sektorn från sin  verksamhet med hänvisning till att det är ”en sektor med förhöjd risk kring brott mot mänskliga rättigheter och korruption.” Vi uppmanar andra svenska banker och investerare att göra detsamma.

RIS OCH ROS DECEMBER 2021

Risken för att kärnvapen används närmar sig kalla krigets nivåer. Globalt investerade banker, pensionsfonder och investmentbolag 685 164 miljoner dollar i kärnvapen 2019-2021. Men allt fler finansiella institutioner har slutat investera i kärnvapen med hänvisning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, bl a norska Statens pensjonsfond. I Sverige är tredje AP-fonden, AP3, den enda statliga pensionsfond som fortfarande investerar i kärnvapen.

 

Politiskt inser allt fler vikten av att driva på för kärnvapennedrustning. Under Socialdemokraternas kongress i november var FN:s konvention om förbud mot kärnvapen uppe till förhandling. Kärnvapenmotståndet i partiet syntes tydligt i de 48 motionerna om en anslutning till förbudet. En ny opinionsundersökning från Olof Palmes Internationella Center visar att 87,8 procent av S-väljarna vill att Sverige ska gå med.

 

RIS går till AP3 som genom att fortsätta investera i bolag kopplade till kärnvapen bidrar till att kärnvapenstaterna kan fortsätta sin upprustning och utveckling. En ny rapport från Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) visar att AP3 har över 1 miljard kronor i 16 bolag kopplade till kärnvapen.

 

ROS går till Socialdemokraternas Skånedistrikt och ombudet Émilie Lundgren, en av dem som under S-kongressen kämpade för ett ställningstagande för FN:s kärnvapenförbud. Émilie redde bland annat ut missförstånd som partistyrelsen spridit om att icke-spridningsavtalet (NPT) och FN:s kärnvapenförbud skulle stå i motsättning till varandra. Tack vare Skånedistriktet och flera andra distrikt och medlemmar har S nu en tydlig målsättning att Sverige ska ansluta sig till förbudet.

RIS OCH ROS SEPTEMBER 2021

Nu är årets andra RIS och ROS utsedda med Afghanistan i fokus.  I höst är det 20 år sedan USA inledde den militära insatsen i Afghanistan som en del av “kriget mot terrorismen” och det är tydligt att insatsen är ett misslyckande.

Militära insatser har fått långt mycket mer resurser än civila insatser för att  bygga hållbar fred. Ett tydligt problem är att biståndsarbetet och det militära arbetet har sammankopplats och sammanblandats, vilket fått negativa konsekvenser för biståndsaktörer. Enligt Sida har den militära insatsen inte säkerställt, utan snarare försvårat, viktiga politiska processer. Även den utredning av Sveriges insatser i Afghanistan som presenterade sina slutsatser 2017 visade att den svenska militära insatsen inte bidragit till hållbar säkerhet. Det enda mål som ansågs uppfyllt är Sveriges trovärdighet och förmåga som deltagare i internationella militära insatser.

Allt detta verkar dock ha undgått majoriteten av riksdagens partier. Under riksdagsdebatten om händelseutvecklingen i Afghanistan den 13/9 var det endast ett parti (V) som lyfte problemet med militär-civil sammanblandning och på allvar kritiserade Sveriges militära närvaro.

RIS går därför till riksdagen som gång på gång förlängt den militära insatsen. När misslyckandet nu är ett faktum är det anmärkningsvärt att endast ett av riksdagens åtta partier varit kritiskt mot den militära insatsen och lyft dess negativa konsekvenser för biståndet. Vi välkomnar att det nu talas om en ny utredning men uppmanar fler partier att erkänna det uppenbara: militära medel kan inte bygga hållbar fred.

ROS går till Svenska Afghanistankommitén (SAK) för deras outtröttliga arbete i Afghanistan och för att de flera gånger belyst hur de militära insatserna försvårat arbetet för bistånds-och civilsamhällesorganisationer.

RIS OCH ROS JUNI 2021

Nu är årets första RIS och ROS utsedda. Den här gången går RIS till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) för att fortfarande inte ha stoppat vapenexporten till Jemenkriget och som inte ens närvarade vid riksdagsdebatten om Sveriges vapenexport den nionde juni. ROS går till riksdagsledamot Lars Adaktusson (KD) som under samma debatt uppmanade regeringen att stoppa all vapenexport till den saudiledda koalitionen.

 

Diktaturerna Förenade arabemiraten och Saudiarabien har bedrivit en brutal krigföring i Jemen de senaste sex åren. FN anklagar länderna för att utsätta Jemens civilbefolkning för krigsbrott. Ändå fortsätter Sveriges vapenexport till de stridande parterna och förra året var exporten den största sedan krigets start.

 

Den nionde juni debatterades den svenska vapenexporten i riksdagen. Ansvarig minister Morgan Johansson (S) var inte närvarande vid debatten där riksdagsledamöter från V, KD och C hade lagt motioner om att stoppa vapenexporten till stridande parter i Jemenkriget.

Läs mer

RIS OCH ROS NOVEMBER 2020

Den här gången fokuserar vi på Belarus och de stora, fredliga demonstrationer och protester som pågår mot regimen och den auktoritära presidenten Alexandr Lukasjenko.

I samband med demonstrationerna har det framkommit att det svenskrelaterade IT-företaget Sandvine sålt utrustning till den belarusiska regimen, som använt den för att censurera internet. Det har försvårat för de oppositionella att kommunicera.
Sverige har nyligen kritiserats för bristande kontroll av exporten av övervakningsutrustning.

RIS går därför till handelsminister Anna Hallberg som skulle kunna agera för ett lagkrav på att alla företag gör konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter.

ROS skickar vi den här gången till de svenska ambassadörerna i Minsk som tidigare under hösten använde ickevåldsmetoder i Belarus när de, tillsammans med flera andra diplomater, åkte hem till författaren och nobelpristagaren Svetlana Alexijevitj när hon hotades av maskerade män utanför sitt hem. Diplomaterna utgjorde genom sin närvaro ett skydd för författaren, som blivit en tongivande röst åt oppositionen.

Läs mer

RIS OCH ROS: JUNI 2020

Den här gången går ROS går till Hans Blix, tidigare utrikesminister och diplomat inom FN. I en intervju med Svenska Dagbladet i april ifrågasatte han militär upprustning genom sitt uttalande ”Världen satsar mer än 1 700 miljarder dollar om året – vi talar alltså om dollar – till beredskap för att förhindra militära anfall. Jämför den summan med beredskapen för att möta en pandemi. Nu står vi här med corona och har inte ens tillräckligt med plastförkläden”. Han lyfte också att de största hoten, klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna, inte kan mötas genom militär avskräckning.

RIS går till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) som ansvarig minister för svensk vapenexport. Sverige levererade nyligen radar- och stridsledningssystemet GlobalEye till Förenade arabemiraten som ingår i den saudiledda koalition som krigar i Jemen. Detta trots den svenska regeringsöverenskommelsen som säger att vapenexport till krigförande icke-demokratier i Jemen inte ska godkännas. Vi uppmanar Morgan Johansson att omedelbart verka för att stoppa all krigsmaterielexport till de stridande parterna i Jemen.

Läs mer

RIS OCH ROS: MARS 2020

Den här gången uppmärksammar vi Göteborg och Lund som inom kort ska rösta om ICAN Cities Appeal – ett initiativ där städer och kommuner runt om i världen kan ta ställning för FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. Motioner om att ansluta sig till ICAN Cities Appeal ska inom kort behandlats i kommunfullmäktige i både Göteborg och Lund. Du har nu chans att påverka genom att uppmana kommunpolitikerna att stödja det globala stadsuppropet mot kärnvapen!

ROS går till de socialdemokratiska kommunalråden Marina Johansson, Jonas Attenius och Blerta Hoti i Göteborg för att de lyssnat på opinionen och visat att en opinionsyttring på kommunal nivå är möjlig. Ris går till kommunstyrelsens ordförande i Lund, Philip Sandberg (L) för kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

RIS OCH ROS: OKTOBER 2019

Denna gång fokuserar vi Ris och Ros på den svenska vapenexporten till Turkiet. Frågan hamnade i strålkastarljuset med anledning av den folkrättsvidriga invasionen av de kurdisk kontrollerade områdena i Syrien. Till följd av invasionen, som innebär ett ofattbart lidande för människorna i västra Kurdistan, omprövade flera länder sin vapenhandel med Turkiet. Till slut också Sverige. Beslutet om att stoppa all svensk vapenexport till Turkiet är ett tydligt bevis för att det går att stoppa vapenexporten – om den politiska viljan finns. Samma slutsatser måste nu dras för den omfattande vapenexport som väntar till Förenade Arabemiraten och kriget i Jemen.

RIS går till utrikesminister Ann Linde som upprepade gånger kommit med missvisande uttalanden om den svenska vapenexporten till Turkiet och försökt tona ner det politiska ansvaret. Ros går till Håkan Svenneling (V) och Fredrik Malm (L), båda i riksdagens utrikesutskott, för deras arbete för ett EU-gemensamt vapenembargo mot Turkiet.

Läs mer

RIS OCH ROS: JUNI 2019

Den här gången riktar vi vår uppmärksamhet mot de vapenmässor som ägde rum den 13-16 maj på Stockholmsmässan i Älvsjö. Flera av världens största vapenföretag var på plats för att marknadsföra sina produkter. Bland de medverkande fanns svartlistade kärnvapenföretag och företag vars vapen används mot civila i kriget i Jemen. Bland annat deltog företaget Lockheed Martin, vars bomber dödade 40 barn i Jemen när den saudiledda koalitionen bombade en skolbuss i augusti förra året. Stockholms stad är majoritetsägare av Stockholmsmässan. Därför går Ris den här gång till Cecilia Brinck som är ordförande i kommunfullmäktige i Stockholm.

ROS går till Katarina Luhr, ansvarigt borgarråd för Stockholms stads Agenda 2030-råd, med anledning av hennes uttalande på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019 att hon vill verka för etiska riktlinjer för uthyrning av stadens verksamheter. Vi hoppas att detta ställningstagande leder till att inga fler vapenmässor kommer att äga rum i Stockholm.

Läs mer

RIS & ROS: MARS 2019

Två av de statliga AP-fonderna har valt att exkludera kärnvapenbolag ur sina investeringar medan AP-fondernas gemensamma etikråd (Etikrådet) fortfarande väljer att inte ta ställning emot kärnvapen.

ROS går därför till Första och Fjärde AP-fonden för att de från och med årsskiftet 2019 har valt att inte längre investera i kärnvapen. Detta med anledning av en ändring i lagen om allmänna pensionsfonder som betonar vikten av hållbara investeringar och att arbeta i enlighet med internationella konventioner.


RIS går till att Etikrådet, som är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, för att de inte gått före och gjort ett liknande ställningstagande. En rekommendation från Etikrådet skulle sätta press på Andra och Tredje AP-fonden att också ändra sina riktlinjer.

Läs mer

BLI EN PÅTRYCKARE DU MED