Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / RIS OCH ROS: NATO OCH KÄRNVAPEN I FOKUS

RIS OCH ROS: NATO OCH KÄRNVAPEN I FOKUS

2022-10-27

I våras beslutade den socialdemokratiska regeringen att ansöka om medlemskap i kärnvapenalliansen Nato. Som Natomedlem är riskerna mycket stora att Sveriges möjligheter att stå upp för diplomati, nedrustning och konfliktförebyggande arbete inskränks.

I våras beslutade den socialdemokratiska regeringen att ansöka om medlemskap i kärnvapenalliansen Nato. Som Natomedlem är riskerna mycket stora att Sveriges möjligheter att stå upp för diplomati, nedrustning och konfliktförebyggande arbete inskränks. Redan i augusti valde Sverige att lämna det humanitära initiativet, med hänvisning till Natoansökan. Initiativet erkänner kärnvapen som särskilt inhumana vapen som orsakar extremt lidande och katastrofala och urskillningslösa konsekvenser. Under ansökningsperioden har Turkiet, ett Natoland med omfattande demokratiska brister, utpressat Sverige att börja exportera krigsmateriel till landet. 

Regeringens beslut om att verka för ett svenskt medlemskap i Nato var förhastat och saknar legitimitet och folklig förankring. Dessutom är Nato en kärnvapenallians, som bygger på hot om massmord på civila genom användning av kärnvapen. Om Sverige blir Natomedlem måste Natos kärnvapenpolitik aktivt motverkas. Sverige behöver förbjuda placeringen av kärnvapen på svenskt territorium och måste snarast ratificera FN:s kärnvapenförbud.  

RIS går till Peter Hultqvist, som i november 2021 lovade att Sverige aldrig skulle gå med i Nato med honom som försvarsminister, för att sedan under våren 2022 tillsammans med resten av regeringen fatta beslutet att ansöka om medlemskap. Än är det inte helt klart men med stor sannolikhet kommer Sverige att bli medlem i Nato. Vi uppmuntrar Hultqvist att ta striden för kärnvapennedrustning inom Nato och för att Sverige ska förbli kärnvapenfritt. 

ROS går till Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor, som skrivit under ICAN:s parlamentariska utfäste om att Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenförbud. Vi uppmuntrar andra politiker att följa i Strandhälls spår, och henne att fortsätta driva frågan i riksdagen och i sitt parti.

 

SKICKA RIS OCH ROS!

Så här gör du:

  • Ladda ner breven i kolumnen till höger.
  • Skriv ut hemma på din skrivare.
  • Frankera och skicka.
  • Är du redan Påtryckare för fred så har vi även skickat hem vykort till dig!

 

Risbrev pdf
Till:
Peter Hultqvist
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Rosbrev pdf
Till:
Annika Strandhäll
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

 

BLI PÅTRYCKARE DU MED!

Vill du också bli Påtryckare för Fred och delta i kampen för hållbar fred genom aktioner som den här? Det kostar 60 kr/år att vara Påtryckare för att vi ska kunna betala för utskrifter och porto, men ge gärna en extra gåva om du har möjlighet!

Bli Påtryckare här!