Sverige i Nato

VI UTREDER MEDLEMSKAPET

Under 2023 utreder Svenska Freds det svenska natomedlemskapet och under året lanseras delrapporter på olika teman. Rapporten släps i sin helhet i december. Delar av arbetet görs tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Sveriges ansökan till kärnvapenalliansen Nato innebär en historisk förändring i den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Många frågetecken om hur Sveriges roll i Nato ska se ut kvarstår dock. Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen driver ett gemensamt projekt i syfte att reda ut obesvarade frågor och luckor om vad det innebär att gå med i Nato.

– Sveriges inträde i Nato kommer att få oöverskådliga konsekvenser som vi bara börjat se vidden av. Med rapporten vill vi tydliggöra vilka effekter ett Natomedlemskap får för Sveriges utrikespolitik och arbetet för fred och nedrustning. Vi hoppas också att rapporten kan öka transparensen och allmänhetens förståelse för vad det faktiskt innebär att gå med i en militärallians,  säger Kerstin Bergeå, ordförande på Svenska Freds.

Nato präglas till stor del av sekretess och det finns därmed liten insyn för medborgare i vilka krav och förväntningar som Nato ställer på Sverige som framtida medlemsland. När riksdagen röstade för Sveriges inträde i Nato i mars var det ett beslut som fattades utan att fullt ut veta vad konsekvenserna av medlemskapet skulle bli, eller vilka åtaganden Sverige som Natomedlem kommer behöva ställa upp på, inte minst vad gäller delaktigheten i Natos kärnvapendoktrin. Det är mot denna bakgrund Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen utreder vad ett Natomedlemskap kommer innebära.

Rapporten syftar till att tydliggöra Natos uppbyggnad och reda ut frågetecken kring bland annat kärnvapen på svensk mark, inverkan på nedrustningspolitiken, var besluten fattas och vilken insyn och transparens det finns inom Nato. Ett antal kapitel släpps enbart av Svenska Freds, bland annat för att utreda hur värnpliktiga och vapenexportsprövningar kan påverkas av ett Natomedlemskap. Under hösten släpps delrapporter om frågorna som utreds innan rapporten lanseras i sin helhet i december.

Pressmeddelande om första delrapporten: VÄRNPLIKTIGA.

Pressmeddelande om andra delrapporten: KÄRNVAPEN.

Pressmeddelande om tredje delrapporten: NATOS UPPBYGGNAD, ARTIKEL 5 – GARANT ELLER SKYLDIGHET?