NATORAPPORTEN: SVERIGE I NATO

Sverige i Nato

VI UTREDER MEDLEMSKAPET

Sveriges ansökan till kärnvapenalliansen Nato innebär en historisk förändring i den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen släpper gemensam rapport om vad ett svenskt Natomedlemskap kan komma att innebära i praktiken.

Nato präglas till stor del av sekretess och det finns därmed liten insyn för medborgare i vilka krav och förväntningar som Nato ställer på Sverige som framtida medlemsland. Rapportens syfte är att ge fler tillgång till kunskap om hur Nato som organisation är uppbyggd och fungerar samt vad ett medlemskap kan få för konsekvenser.

NÅGRA AV DE FRÅGOR SOM RAPPORTEN TAR UPP ÄR:
– Vad kommer ett Natomedlemskap betyda för den svenska värnplikten?
– Kommer kärnvapen placeras på svenskt territorium?
– Hur påverkar medlemskapet transparens och insyn?
– Vad innebär medlemskapet för svensk nedrustningspolitik?
– Hur kommer ett medlemskap att påverka Sveriges vapenexport?

Mycket är fortfarande oklart vad gäller Sveriges roll i Nato och Natos roll i Sverige. Men enligt rapporten är det tydligt att ett medlemskap kommer med ytterligare omfattande förändringar som inte varit en del av den korta debatt som föregick ansökan. Enligt analysen kommer ett Natomedlemskap att påverka hur aktörer som politiker, journalister och civilsamhällesorganisationer både får information om frågor kopplade till Nato. Därtill kommer det påverka var frågorna hanteras och hur stor möjlighet som finns att påverka besluten.

Svenska Freds ser den svenska Natoansökan som en enorm felprioritering och har varit en av få kritiska röster i Natodebatten. Det är viktigt för oss att förstå hur Nato som organisation fungerar för att veta hur vårt granskande arbete av säkerhetspolitiken påverkas av ett medlemskap. 

”VI HOPPAS ATT DEN HÄR RAPPORTEN KAN RIKTA LJUSET MOT VAD ETT MEDLEMSKAP I KÄRNVAPENALLIANSEN KAN INNEBÄRA, ÄVEN OM FRÅGORNA FORTFARANDE ÄR OROVÄCKANDE MÅNGA” – KERSTIN BERGEÅ

LÄS PRESSMEDDELANDET FRÅN RAPPORTSLÄPPET

Under arbetet med rapporten släpptes ett antal delrapporter på olika teman. Ta del av dessa nedan.

SVENSKA FREDS MOTSÄTTER SIG ETT SVENSKT NATOMEDLEMSKAP

Vi fördömer Rysslands folkrättsvidriga anfallskrig mot Ukraina. 

Att ingå i en militärallians som inkluderar odemokratiska stater och som vilar på kärnvapen, gör inte Sverige säkrare utan bidrar till ökad osäkerhet och polarisering både här och i världen. Att värna om demokratin, folkrätten, mänskliga rättigheter och nedrustning är grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Grundvärden som alla riskerar att urholkas i och med ett svenskt Natomedlemskap.

LÄS MER OM SVERIGE OCH NATO