Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / RAPPORTSLÄPP: ”SVERIGE I NATO”

RAPPORTSLÄPP: ”SVERIGE I NATO”

2024-01-09

"Vi hoppas att den här rapporten kan rikta ljuset mot vad ett medlemskap i kärnvapenalliansen kan innebära, även om frågorna fortfarande är oroväckande många"

PRESSMEDDELANDE 9 januari 2024

Svenska freds och Svenska läkare mot kärnvapen släpper gemensam rapport.

Sveriges ansökan till kärnvapenalliansen Nato innebär en historisk förändring för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Under Natoprocessen har fokus legat på Turkiet och Ungern, om när de ska ratificera Sveriges ansökan. Debatten om vad det faktiskt innebär för Sverige att gå med i Nato har varit desto mer frånvarande. Idag släpper Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds därför rapporten ”Sverige i Nato”. Rapportens främsta syfte är att granska vad ett svenskt Natomedlemskap kan komma att innebära för Sverige ur en rad olika aspekter.

USA släpps in på svenska regementen

I december 2023 skrev Sverige och USA på ett avtal som ger amerikansk militär tillgång till 17 svenska regementen. Militäravtalet med USA kom som en chock för många, likaså de eftergifter Sverige har gjort till Turkiet och de avsteg Sverige gjort från sin tidigare nedrustningslinje. 

– Det är skrämmande att vi går med i en kärnvapenallians utan att det svenska folket vet vad det kommer att innebära. Frågetecknen är många också om vilken roll Sverige kommer att ta inom Nato. Vi hoppas att den här rapporten kan rikta ljuset mot vad ett medlemskap i kärnvapenalliansen kan innebära, även om frågorna fortfarande är oroväckande många, säger Kerstin Bergeå, Ordförande på Svenska Freds

Ännu möjligt att förhindra kärnvapen på svenskt territorium

Rapporten visar även ett flertal exempel där den svenska Natoprocessen redan har påverkat Sveriges politik för fred och nedrustning, och svårigheterna med att verka för nedrustning som Natoland. 

– Trots dessa svårigheter är det möjligt att vara medlem i Nato och arbeta för att kärnvapnens roll ska begränsas, till exempel genom att förbjuda utplacering, införsel och transport av kärnvapen på svenskt territorium eller stå utanför Natos kärnvapenövningar. Sverige har en lång tradition av arbete för kärnvapennedrustning. Vem har rätt att agera som om svenska folket inte längre står för det, säger Vendela Englund Burnett, Ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

RAPPORTEN SLÄPPS IDAG

Rapporten ”Sverige i Nato” presenteras på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, idag den 9 januari kl. 10.30 i Pressrummet. Rapporten synliggör att det finns ett tydligt behov av en bredare debatt om vad Nato är för organisation och om vad ett medlemskap kan innebära för Sverige. 

På plats finns Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå och Svenska Läkare mot Kärnvapens generalsekreterare Josefin Lind. De kommer att presentera rapportens främsta slutsatser och därefter bjuda in till frågestund. 

 

LÄS RAPPORTEN HÄR!

 

KONTAKT

PÅ PLATS I SÄLEN: 

Kerstin Bergeå, Ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen
kerstin.bergea@svenskafreds.se, 070-954 05 13

Josefin Lind, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen
josefin.lind@slmk.org, 073 – 803 05 07

Om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom satsningar på mänsklig säkerhet. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Vi är också Sveriges största och världens äldsta, ännu aktiva fredsförening. 

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen 

Svenska Läkare mot Kärnvapen är en ideell förening som arbetar preventivt för att kärnvapen ska avskaffas genom att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter. Vi har 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.