Upptäck svenska freds

Visa filter Göm filter

FÖR HÅLLBAR FRED KRÄVS HÅLLBART KLIMAT

Klimathotet är ett av de mest akuta säkerhetshoten som världen står inför. Enligt FN kostar det 300 miljarder dollar att lösa problemet med global uppvärmning - det är lika mycket som världens militär [...]
Läs mer
MANIFESTATION FÖR AMAZONAS
Det är med stor sorg vi ser att Amazonas brinner. Situationen i Brasilien är ohållbar men det finns stora möjligheter att göra de prioriteri [...]
KOMMENTAR: VÄRNPLIKTEN
Svenska Freds motsätter sig nuvarande pliktlagstiftning och anser att militär utbildning måste vara frivillig.