VÄLKOMMEN TILL FREDSPODDEN!

FREDSPODDEN - OM FRED, NEDRUSTNING OCH VAPENEXPORT

Av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin. Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg. Alla Fredspoddens avsnitt hittar du här direkt på vår hemsida samt på Spotify, iTunes, Libsyn och där poddar brukar finnas.

#19 SOMMARSPECIAL - Vem är Svenska Freds nya ordförande och vad innebär Turkiets krav på Sverige?

Våren 2022 har varit en otroligt speciell tid där samhällsdebatten har blivit alltmer militariserad. Det har också gått över fyra månader sedan Ryssland inledde den fruktansvärda invasionen av Ukraina. I detta avsnitt pratar vi om den senaste tiden, debatten kring Nato, vapenexport och Turkiets krav på Sverige. Dessutom får du lära känna Svenska Freds nya ordförande Kerstin Bergeå! 

Avsnittet är ett av sommarens specialavsnitt och programleds av Fredsakademins projektledare Rebecka Lindholm Schulz. I avsnittet pratar hon med Kerstin Bergeå om vad hon tar med sig in i rollen som Svenska Freds ordförande och vilken roll Svenska Freds ska fortsätta ha i den alltmer militariserade samhällsdebatten. Rebecka ringer också upp Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, för att reda ut frågan kring svensk vapenexport till Turkiet, vad den nya utrikesdeklarationen betyder och var Sverige står i processen med ansökan till kärnvapenalliansen Nato. 

Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin. 

Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg. 

Läs mer om Fredspodden på https://www.svenskafreds.se/fredspodden/

#18 VERKTYG FÖR FRED

Det har gått över tre månader sedan Ryssland inledde den fruktansvärda invasionen av Ukraina. Samtidigt har samhällsdebatten svängt och Sverige har på kort tid fattat beslut om att gå med i den militära kärnvapenalliansen Nato. I detta avsnitt pratar vi därför om vilka ickevålds- och ickemilitära metoder det finns för att skapa fred. 

Avsnittet gästas av Martin Uggla, verksamhetschef på Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, som pratar om vilken roll demokratirörelser och människorättsperspektivet har för att skapa fredliga samhällen. Martin pratar också om hur kriget i Ukraina påverkat deras arbete den senaste tiden och vikten av att Sverige står upp för internationell rätt. I avsnittet blickar också Agnes Hellström tillbaka på sitt ordförandeskap, vilka framgångar hon tar med sig mest och vad som varit roligast med att representera Svenska Freds. 

Rebecka Lindholm Schulz och Agnes Hellström är Fredspoddens programledare. Vad kände de när beslutet om att Sverige skulle söka medlemskap i Nato kom? Vad betyder ickevåld för dem? Och hur var panelsamtalet om verktyg för fred som inledde Svenska Freds 139-års kongress? Det och mycket annat får du svar på i detta avsnitt.

Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin. 

Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg.

#17 NATO - gör det oss säkrare?

Sedan Ryssland drog sig tillbaka från Kiev och dess förstäder i början av april har förödande bilder och vittnesmål spridits. Döda kroppar på gatorna och massgravar är del av den rapportering som tyder på allvarliga ryska krigsbrott. Samtidigt har debatten om Nato och ett svenskt medlemskap intensifierats kraftigt den senaste tiden. I detta avsnitt pratar vi därför om Nato verkligen kan göra oss säkrare och varför det är viktigt för demokratin att flera röster och nyanser får ta plats i samtalet. 

Avsnittet gästas av Malin Nilsson,  generalsekreterare på IKFF, som förklarar vad ett Natomedlemskap skulle innebära och vilka risker det finns med det. Gästar avsnittet gör också Linus Hagström, professor i statsvetenskap på Försvarshögskolan, som bland annat pratar om sin forskning kring den svenska Nato-debatten 2014-2018 och vilka risker det finns med att fatta snabba säkerhetspolitiska beslut. Dessutom får du höra de blivande fredscoacherna Alva och Bitanya berätta om hur de påverkats av den senaste tiden och varför det är viktigt att engagera sig för fred och säkerhet. 

Agnes Hellström, ordförande, och Rebecka Lindholm Schulz, Fredsakademins projektledare, är Fredspoddens programledare.  Vad tänker de om den senaste tidens Nato-debatt? Vad innebär det att Nato är en kärnvapenallians? Och hur många gånger har Natos artikel 5 egentligen använts? Det och mycket annat pratar vi om i detta avsnitt. 

Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin. 

Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg. 

#16 VAPEN TILL KRIG - Vad borde vi göra istället?

Det har gått över en månad sedan Ryssland inledde sin folkrättsvidriga, oförsvarliga och grymma invasion av Ukraina. Kriget i Jemen har också gått in på sitt åttonde år och där är 2,2 miljoner barn i akut behov av näringsstöd för att överleva. I detta avsnitt pratar vi om krigen i Ukraina och i Jemen och om Sveriges roll i att exportera vapen till väpnade konflikter.

Avsnittet gästas av Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds och expert på svensk vapenexport, som förklarar vilka risker det finns med vapenexport till diktaturer och krigförande stater. Hon reder också ut skillnaden mellan svensk vapenexport till den saudiledda koalitionen som krigar i Jemen och det militära stödet som skickats till Ukraina i form av bland annat 10 000 pansarskott. Dessutom får du lyssna på en intervju med Minna Fredriksson, rådgivare i konflikt och rättvisa på Diakonia, som berättar om Diakonias arbete för att stötta civilsamhället i olika konfliktdrabbade kontexter. 

Agnes Hellström, ordförande, och Rebecka Lindholm Schulz, Fredsakademins projektledare, är Fredspoddens programledare. Vad tänker de om situationen i Ukraina och i Jemen? Hur har den senaste tidens debatt varit? Och varför har samtalet i podden betytt extra mycket den här gången? Det och mycket annat pratar vi om i detta avsnitt. 

#15 UKRAINA - Vad kan vi göra för att stoppa kriget?

Torsdag 24 februari inledde Ryssland en oförsvarlig och folkrättsvidrig militär invasion av Ukraina. Vi är många som känner med Ukrainas folk och den fruktansvärda situation de befinner sig i, som är förbannade och vill göra allt vi kan för att få stopp på den ryska krigföringen. I detta specialavsnitt pratar vi om Rysslands krig mot Ukraina och vad vi kan göra för att få stopp på det.

I avsnittet får du höra om hur Svenska Freds tycker att Sverige borde agera för att få stopp på kriget och hjälpa dem som drabbas. Du får också höra vad Svenska Freds tycker om Sveriges riksdags beslut att skicka krigsmateriel till Ukraina och ett svenskt Nato-medlemskap. Dessutom får du höra om de demonstrationer Svenska Freds arrangerat för att protestera mot kriget och du får flera tips på vad du kan göra för att bidra.

Agnes Hellström, ordförande, och Rebecka Lindholm Schulz, Fredsakademins projektledare, är Fredspoddens programledare. Vad kände de när de först nåddes av nyheten att Ryssland invaderat Ukraina? Hur är det att vara en orubblig röst för fred och nedrustning i en hård och intensiv debatt? Och vad ger dem hopp? Det pratar de om i detta specialavsnitt.

Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin. Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg.

#14 KRIGET KOMMER! HUR NYANSERAR VI DEBATTEN?

NYTT AVSNITT: #14 Kriget kommer! Hur nyanserar vi debatten?

Den senaste tidens samhällsdebatt om det säkerhetspolitiska läget har varit snäv och alarmistisk. Att Ryssland har hotat med att militärt angripa Ukraina är mycket oroväckande och upprörande, men varför framställs det som att kriget är på ingång även i Sverige? Och varför är fokus så ensidigt på militära lösningar? I detta avsnitt lyfter vi vikten av en nyanserad debatt där de fredliga alternativen får ta plats och problemen med en militariserad samhällsdebatt.

Fredspodden gästas av skådespelaren Robert Fux, som tillsammans med Svenska Freds satte upp föreställningen Ned med vapnen på Folk och försvars rikskonferens i Sälen 2019. Han berättar om föreställningen, hans tankar om den senaste tidens upprustningshets som dominerat nyhetsflödet och vilken roll kultur kan spela i att nyansera debatten. Gästar avsnittet gör också Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, som berättar om Svenska Freds utmärkelse “Årets vapenvärvning” och problemen med de täta banden mellan regeringskansli, myndigheter och vapenindustri. Dessutom får du höra Fredsakademins deltagare Sofia och Evelina berätta om vad de ser fram emot mest med freds- och ledarskapsutbildningen och varför de tycker alternativ som Fredsakademin är viktiga.

Agnes Hellström, ordförande, och Rebecka Lindholm Schulz, Fredsakademins projektledare, är Fredspoddens programledare. Vad tänker de om det säkerhetspolitiska läget? Vad gör dem upprörda? Och vad ger dem ny glöd för att stå upp för de fredliga alternativen? Det och mycket annat pratar vi om i detta avsnitt.

Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin.
Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg.
Läs mer om Fredspodden på https://www.svenskafreds.se/fredspodden/

#13 FEMINISTISK UTRIKESPOLITIK

#13 FEMINISTISK UTRIKESPOLITIK – KAN VI HA DET OM VI FÖRSER DIKTATURER MED VAPEN?

Sedan 2014 bedriver Sverige som första land i världen feministisk utrikespolitik. Samtidigt säljer Sverige vapen till krigförande stater och diktaturer där kvinnors rättigheter systematiskt kränks. Cornelia, fredscoach och alumn från Fredsakademins ledarskapsutbildning, undrar varför Sveriges utrikesminister tidigare sagt att det inte finns någon motsättning mellan feministisk utrikespolitik.

Vår kollega Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred och säkerhet, är på plats i studion och förklarar varför det är en motsättning. Hon reder också ut vad feministisk utrikespolitik innebär, hur vapenexport påverkar kvinnors säkerhet och vad vi kan göra för att stärka den feministiska utrikespolitiken.

Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin, och Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande, är Fredspoddens programledare. Är de feminister? Och vad tänker de på när de hör feministisk utrikespolitik? Det och mycket annat får du svar på i detta avsnitt.

#12 LEVERANSTID PÅ FRED

 

#12 LEVERANSTID PÅ FRED – HUR LÅNG TID TAR FREDSARBETE EGENTLIGEN?

Genom historien har Svenska Freds och fredsrörelsen bidragit till en rad fredliga framgångar, men hur lång tid tar fredsarbete egentligen? I detta avsnitt lyfter vi att även om leveranstiden på fred är lång är den inte oändlig och att det dessutom finns massor av saker vi kan göra för att förkorta den! 

Christina Öster, expert på fredsavtalet mellan Sverige och Norge, berättar om Morokulien och fredsrörelsens aktiva arbete som såg till att det aldrig blev något krig mellan Sverige och Norge i början på 1900-talet. Tilda Wendefors, projektledare för nedrustningsfrågor, berättar om leveranstiden på demokratikriteriet i den svenska vapenexportlagstiftningen och Svenska Freds arbete för att stoppa vapenexport till diktaturer. Studion gästas också av Fredsakademins fredscoach Julia Hammarström som i samtal med Deborah Solomon, kampanjledare på Svenska Freds, pratar om vad vi kan göra för att förkorta leveranstiden på ett globalt förbud mot mördarrobotar. 

Rebecka Lindholm Schulz, Fredsakademins projektledare, och Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande, är Fredspoddens programledare. Har de kämpat för någon fredsfråga som gett resultat? Hur lång tid var leveranstiden på de globala förbuden mot kärnvapen och mot klustervapen? Och varför pratar vi inte mer om krigen som stoppades innan de bröt ut? Det och mycket annat pratar vi om i detta avsnitt.

#11 KRIGET MOT TERRORISMEN

#11 KRIGET MOT TERRORISMEN – GÅR DET ATT KRIGA FRAM FRED?

För 20 år sedan USA inledde “kriget mot terrorism” som bland annat ledde till att USA gick in militärt i Afghanistan. Situationen i Afghanistan där talibanerna återigen tagit makten efter 20 år av internationellt, militärt deltagande får oss att fundera över frågan; går det verkligen att kriga fram fred? Fredsforskaren Helena Lindholm reder ut vad kriget mot terrorism inneburit för världen och vad vi egentligen vet om militära lösningar som konfliktlösningsmetod. Studion gästas också av Svenska Afghanistankommitténs Sverigechef Anna Ek som berättar om hur den militära insatsen, som Sverige deltagit i, påverkar deras arbete och civilbefolkningen i Afghanistan. 

Rebecka Lindholm Schulz, Fredsakademins projektledare, och Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande, är Fredspoddens programledare. Vad minns de från 11 september 2001? Vad tar de med sig från samtalen med Helena Lindholm och Anna Ek? Och vad säger fredscoacherna Ayla och Vendela om hur det var hålla workshops om hållbar fred och mänsklig säkerhet med gymnasieelever? Det och mycket annat får du svar på i detta avsnitt.

#10 SVERIGES FREDSTTILLSTÅND

#10 SVERIGES FREDSTILLSTÅND – HAR VI 200 ÅR AV FRED?

Sverige har över 200 års frånvaro av storskaligt krig, men genom militära insatser och vapenhandel har Sverige påverkat en rad konflikter sedan 1950-talet. I Fredspoddens tionde avsnitt diskuterar vi Sveriges fredstillstånd och olika sätt att se på fred. Studion gästas av Clara, fredscoach och alumn från Fredsakademins ledarskapsutbildning, som berättar om artikeln hon skrivit för fredstidningen Pax på temat “Vad betyder fred?”.

Med hjälp av Clara ringer vi upp fredscoacherna och alumnerna Nadia och Jonatan som berättar vad fred är för dem och hur de ser på Sveriges fredstillstånd. Rebecka Lindholm Schulz, engagemangssamordnare Fredsakademin, och Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande, är Fredspoddens programledare. Vad betyder fred för dem? Hur ser de på Sveriges fredstillstånd? Och på vilka sätt påverkar Sverige väpnade konflikter runt om i världen? Det får du svar på i detta avsnitt.

#9 KÄRNVAPEN

#9 KÄRNVAPEN – HUR FÖRBJUDER VI DEM?

I år är det 76 år sedan kärnvapen användes för första gången och atombomben “Little Boy” släpptes över Hiroshima.  Hur ser vi till att kärnvapen aldrig används igen? Och varför har Sverige inte skrivit under FNs konvention om kärnvapenförbud? Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, är på plats i studion och hjälper oss reda ut detta. Vi pratar också med fredscoacherna Clara, Desiré och Annika som var på plats på Simrishamns Fredsfestival som symboliskt inleddes på Hiroshimadagen.

Rebecka Lindholm Schulz, engagemangssamordnare Fredsakademin, och Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande, är Fredspoddens programledare. Vad känner de när de tänker på risken att kärnvapen kan användas igen? Hur hänger bikini-baddräkten och kärnvapen ihop? Och hur blev papperstranan en symbol för hopp och fred? Det och mycket annat får du svar på i detta avsnitt.

LYSSNA PÅ FREDSPODDEN