Israel och Palestina

SVENSKA FREDS FÖRDÖMER HAMAS BRUTALA ATTACK OCH ISRAELS OFFENSIV MOT PALESTINA

Svenska Freds ser med stor oro på utvecklingen i Israel och Palestina och fördömer de krigsbrott som begåtts, och fortsätter att begås genom våld som riktas mot civila. 

Hamas hänsynslösa och brutala attacker mot Israel och israeliska civila utgör grymma krigsbrott. Inget rättfärdigar gisslantagande eller urskillningslösa massakrer, attacker och avsiktligt våld mot civila. 

Israel har svarat med omfattande bombningar av Gaza som är ett mycket litet och tätbefolkat landområde och hem till över två miljoner människor. Israel har meddelat att regeringen kommer att upprätthålla en total blockad mot Gaza.

Att bomba civila områden, tillämpa kollektiv bestraffning och strypa tillgången till livsavgörande resurser  utgör krigsbrott och måste fördömas.

Situationen riskerar att leda till en omfattande katastrof då den humanitära situationen i Gaza redan är mycket allvarlig till följd av den blockad Israel upprätthållit i över 15 år.  

I det här fallet måste det pågående kriget förstås mot bakgrund av den militära ockupation som Israel upprätthållit i många decennier, och som utgör brott mot internationell rätt genom att mänskliga rättigheter regelbundet kränks i de ockuperade områdena Gaza, Västbanken och östra Jerusalem.

Vi fördömmer Hamas brutala krigsbrott, Israels urskillningslösa bombningar av Gaza och de upprepade brott mot internationell rätt som den israeliska ockupationen inneburit under mycket lång tid. 

Att väga in aspekten av den israeliska ockupationen rättfärdigar inte våld mot civila, men synliggör att vi måste förstå och hantera de grundläggande orsakerna för att på allvar kunna ha samtal om hållbar fred. Det krävs också ett större fokus på det förebyggande perspektivet som är avgörande för att förhindra våld, krig och förtryck av människors rättigheter.

Internationella lagar är glasklara: civila ska skyddas i krig. 

Det internationella samfundet har ett ansvar att göra allt för att få stopp på våldet, minska det mänskliga lidandet och motverka de förödande humanitära konsekvenserna av krig.

Liberalernas uttalanden om att Sverige bör exportera krigsmateriel till Israel är mycket oroväckande. Israel har regelbundet brutit mot internationell rätt och begått krigsbrott vid flera tillfällen. Det kommer med oerhörda risker om vapenexport motiverat av att stödja en sida i en väpnad konflikt blir ny praxis.

Vi kräver att den svenska vapenhandeln, både vapenimport och vapenexport, med Israel stoppas!

Världen har ett ansvar att stå upp för folkrätten när den kränks, utmanas och undermineras allt mer. Den måste gälla alla världens länder och i alla situationer för att upprätthållas och stärkas. 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Senast uppdaterat 15/11 2023

Är situationen i Gaza att betrakta som folkmord eller etnisk rensning?

Folkmord är ett allvarligt brott som är att betrakta som ett grovt krigsbrott. Folkmord är en juridisk term som kategoriserar särskilda brott mot mänskligheten. Vad som utgör folkmord fastställs i folkmordskonventionen. Det handlar om avsiktliga och systematiska handlingar som syftar till att helt eller delvis förinta eller allvarligt skada en grupp. Att påtvinga levnadsvillkor som gör det mycket svårt eller omöjligt att leva kan också vara att betrakta som folkmord. FN har rapporterat om att det finns allvarliga varningstecken om att situationen i Gaza kan innebära, eller vara på väg mot, folkmord.

De urskillningslösa bombningarna av civila områden i Gaza såväl som blockaden som stryper tillgången till livsavgörande resurser kan betraktas som inslag av folkmord. För att fastställa folkmord krävs dock alltid oberoende utredningar.

Etnisk rensning är nära sammankopplat med, och ofta ett steg mot, folkmord. Etnisk rensning handlar om att tvångsförflytta människor ur en särskild grupp eller att skada och döda personer som tillhör en särskild grupp. Detta i syfte att stärka en annan grupps ställning. Att det finns allvarliga tecken på att situationen i Gaza innebär etnisk rensning är också något FN varnat om. På Västbanken rapporteras om ökat våld av israeliska bosättare som fördriver palestinier från sina hem. 

Svenska Freds utgångspunkt är att stå upp för internationell rätt, fördöma alla krigsbrott som begås och att verka för att civila skyddas. Det finns allvarliga tecken på att det pågår inslag av folkmord och etnisk rensning i Palestina. För att fastställa om det handlar om folkmord och/eller etnisk rensning krävs oberoende utredningar. Svenska Freds fördömer de uppenbara krigsbrott som allt våld mot civila innebär och ser med allvar på de varningstecken som finns. Svenska Freds kräver att Sveriges regering och världens ledare verkar för ett omedelbart eldupphör för att förhindra folkmord och mänskligt lidande. Svenska Freds kräver också att oberoende utredningar tillsätts för att kunna fastställa de krigsbrott som begåtts och på sikt kunna utkräva ansvar. 

Varför är det viktigt att prata om ockupationen?

Konflikten i Israel och Palestina är en av världens mest utdragna konflikter. Konflikten präglas av hög asymmetri genom att palestinier i Gaza, östra Jerusalem och på Västbanken levt under israelisk ockupation i 56 år. Flera experter, forskare och internationella organisationer har lyft att ockupationen innebär ett systematiskt förtryck av, och våld mot, palestinier. 

Ockupation i sig är också en form av krigshandling, och regleras genom internationell rätt och internationella konventioner. Det finns alltså lagar för hur en ockupationsmakt får agera. Bland annat är den ockuperande staten skyldig att underlätta livet för de som lever under ockupation.

Den politiska debatten tenderar att bortse från vad som sker bortom det kortsiktiga och militära perspektivet. För att få slut på det akuta våldet och på sikt kunna verka för en hållbar fred krävs  ett större fokus på bakomliggande orsaker och på internationell rätt. I det här fallet måste det pågående kriget förstås mot bakgrund av den ockupation som Israel upprätthållit i många decennier, och som utgör brott mot internationell rätt genom att mänskliga rättigheter regelbundet kränks i de ockuperade områdena. 

Att väga in den israeliska ockupationen när vägen framåt för Israel och Palestina diskuteras är inte ett sätt att rättfärdiga det våld mot israeliska civila som begåtts. Inget våld mot civila går att försvara. Det är dock nödvändigt att förstå och hantera de grundläggande orsakerna för att på allvar kunna ha samtal om hållbar fred på sikt. Det synliggör också att det behövs ett större fokus på att förstå vad som sker mellan våldsamma perioder i utdragna väpnade konflikter som denna, och på det förebyggande perspektivet som är avgörande för att förhindra våld, krig och förtryck mot människors rättigheter.

Gaza är väl inte ockuperat eftersom Israel drog sig tillbaka 2005?

Även om Israel drog sig tillbaka från Gaza 2005 behöll Israel kontrollen över gränser, luftrum och runt territorialvattnet. Den enda gräns Israel inte kontrollerar är den mot Egypten. Sedan 2007 har Israel upprätthållit en blockad mot Gaza som innefattar kontroll över alla gränser och även vad som får transporteras in i området. Eftersom Israel kontrollerar gränser och människors möjlighet att korsa dem anser FN, människorättsorganisationer och civilsamhällesorganisationer därför att Gaza fortfarande är under israelisk ockupation.

STOP THE WAR

Situationen i Gaza är akut. Kriget måste stoppas och civila få skydd. Uppmana regeringen att ta ställning för att stoppa kriget i Gaza nu! Var med i vår aktion och gör din röst hörd!

 

DELTA I KAMPANJEN!

SENASTE ARTIKLARNA

Svenska Freds publicerar löpande texter, tal, fördjupningar och debattartiklar.

 

TA DEL AV DET SENASTE

 

VAD KAN JAG GÖRA?

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD OM SVENSKA FREDS ARBETE?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!