SÅ HÄR ANVÄNDS DIN GÅVA

DIN GÅVA BYGGER FRED

Svenska Freds är en förening för oss som är övertygade om att konflikter bäst löses utan våld och att krig kan förebyggas. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Det innebär att vi bland annat forskar i och sammanställer information om vapenexport, kärnvapen, nya vapentyper och liknande ämnen. Vi skriver artiklar, föreläser och sprider kunskap i media. 

Vi tror på att kunskap, normförändring och lagstiftning är det bästa sättet att förändra världen till en fredligare sådan. Och vi vet att det funkar – vi har förändrat historien många gånger förut!

Vår verksamhet finansieras till 50% av gåvor från privatpersoner och medlemsavgifter och dessa är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta med vårt fredsbyggande arbete.

Hela 88% av din gåva går direkt till vårt fredsbyggande arbete! (Svenska Freds Årsredovisning 2022)

FORSKNING & INFORMATION

Grunden till vårt fredsbyggande arbete bygger på att vi har relevant och konkret information och kunskap i våra frågor. Därför arbetar vi med att ta fram underlag, fakta och statistik till stöd för vårt eget arbete och för andra som vill driva våra frågor. 

 

Din gåva kan därför gå till att vi:

 • sammanställer statistik om den svenska vapenexporten för att se hur mycket som exporteras till ickedemokratiska länder, eller om ett vapenembargo har brutits
 • bevakar vapenlobbyn och granskar korruption och jäv
 • bevakar den tekniska utvecklingen av AI och andra vapensystem

KUNSKAPSSPRIDNING

Att enbart samla fakta och information om nya vapensystem, lagförslag och vapenaffärer är bra – men det är genom att vi är många som tar del av kunskapen som vi kan börja förändra på riktigt. Därför är kunskapsspridning och kommunikation en central del i vårt arbete för att bygga fred.

 

Din gåva kan därför gå till att vi:

 • vi föreläser på skolor, bibliotek och universitet
 • vi skriver debattartiklar och medverkar i media och panelsamtal
 • vi stöttar journalister som skriver om uppmärksammade ämnen och granskar makthavare

ENGAGEMANG & NORMFÖRÄNDRING

Vi har många kompetenta medlemmar i vår medlemsbas. Ju fler vi är desto större avtryck kan vi göra i debatten och politiken. Utöver att bidra med kunskap om förebyggande, fredlig konflikthantering och nedrustning skapar vi tryck i våra frågor. Det gör vi genom olika metoder, det kan vara något så torrt som att skriva remissvar eller genom olika kreativa manifestationer och vykortskampanjer. Det är nu det börjar hända saker på riktigt!

 

Din gåva kan därför gå till att vi:

 • anordnar demonstrationer och manifestationer där vi kan visa vårt ställningstagande
 • driver kampanjer för att skicka brev eller mejl till politiker vi vill påverka
 • anordnar möten, workshops och panelsamtal

LAGAR & REGELVERK

En nyckelfaktor för oss som tror på att ett fredligt samhälle fritt från våld, är att vi har lagar och regler som reflekterar vår syn på hur vårt samhälle ska se ut, och som kan användas för att ställa beslutsfattare till svars för handlingar som går emot dessa. 

 

Exempelvis har personminor och klustervapen ansetts extremt inhumana då de framförallt riktar sig mot civila och barn som mål. Därmed var det viktigt för oss på Svenska Freds att vi var med och drev igenom ett förbud av dessa vapentyper.

 

Din gåva kan därför gå till att vi:

 • bidrar med information och fakta till partier som vill lägga fram nya lagförslag
 • agerar remissinstans, dvs. lämnar synpunkter, om lagförslag som berör våra frågor
 • följer utvecklingen av lagar och regelverk inom EU och FN genom att närvara på konferenser och högnivåmöten

HÅLLBAR FRED

Äntligen framme! Efter hårt arbete har vi nu kunnat genomföra livsviktiga förändringar – varit med och stiftat lagar och förändrat normer – som kan ha besparat 100 000-tals människor livet. Men vårt arbete stannar inte här! 

 

Vi har varit med om att lagar och regler överträtts eller är tolkningsbara, som demokratikriteriet i lagen om vapenexport. Regelverk som dessa behöver vi därför fortsätta att bevaka. 

 

Det är också viktigt att fortsätta arbeta för att Sverige skriver på internationella förbud såsom FN:s kärnvapenförbud och att Sverige är med för att internationella regelverk utvecklas i samma takt som den teknologiska utvecklingen, till exempel när det kommer till AI i vapensystem.

 

Din gåva kan därför gå till att vi:

 • följer debatten och ifrågasätter makthavare som vill inskränka på fredsbyggande lagar
 • bevakar lagar och regelverk, speciellt när de är otydligt skrivna, och hur de uttolkas av makthavare 
 • följer den teknologiska utvecklingen av vapensystem för att lagstiftningen inte ska hamna för långt efter och för att hål i lagstiftningen ska täppas till

88% GÅR TILL ÄNDAMÅLET

När du ger en gåva eller blir medlem i Svenska Freds går hela 88 av 100 kr går direkt till ändamålet* om att bygga hållbar fred i världen. Endast 12% går till administrations- och insamlingskostnader.

 

Ge en gåva!

TA STÄLLNING FÖR FREDEN!