SÖK STÖD
FRÅN VÅRA
FONDER

SÖK STÖD FRÅN VÅRA FONDER

Har du en idé till ett fredsbyggande projekt? Eller behöver du eller någon du känner ekonomisk hjälp för att betala vite för att ha vapenvägrat vid kallelse till värnplikten? Svenska Freds förvaltar tre fonder där fredsaktivister och andra aktiva kan söka pengar för särskilda initiativ. Läs mer under de olika fonderna om vilken som kan passa ert ändamål:

Kampfonden för frigörelse från militarismen

Ansökande kan vara

  1. personer som straffats för vapenvägran eller annan typ av vägran att – direkt eller indirekt – deltaga i det militära systemet
  2. personer som pga. sin vägran att arbeta inom krigsindustrin drabbats ekonomiskt, eller
  3. grupper, lokalföreningar, enskilda medlemmar inom Svenska Freds kan söka bidrag till aktioner, manifestationer, ickevåldsarbete, organisatoriska kostnader och allt slags utåtriktat fredsarbete som bedrivs inom Svenska Freds.

Sök till Kampfonden

Carl Lindhagens Jubileumsfond

Ur Carl Lindhagens Jubileumsfond kan medel sökas av ”fredsintresserade unga kvinnor och män för deltagande i internationella kurser, konferenser, läger och studieresor utomlands”.
Bidrag ur Carl Lindhagens jubileumsfond delas ut vart fjärde år, nästa bidrag delas ut 2025

Sök till fonden

Börje Anderssons Fredsfond

Utdelning ur Börjes Fredsfond är pausad med ambitionen att kunna utlysa möjlighet att ansöka under 2025.

Annars delas Börjes Fredsfond ut var fjärde år. Fonden ska uppmärksamma fredsaktiva, i första hand ungdomar, som planerar att göra eller har gjort utomordentliga insatser för freden på nationell eller internationell nivå.
Bidrag kan sökas av medlemmar i Svenska Freds. Lokalföreningar och enskilda medlemmar i Svenska Freds kan också föreslå personer som gjort fredsinsatser av betydande karaktär.

Sök till fonden