CARL LINDHAGENS JUBILEUMSFOND

Vilka kan söka bidrag?

Ur Carl Lindhagens Jubileumsfond kan medel sökas av ”fredsintresserade unga kvinnor och män för deltagande i internationella kurser, konferenser, läger och studieresor utomlands”.

Att söka bidrag står öppet ”inte enbart för medlemmar i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen utan även från medlemmar av andra föreningar som har fred och internationella frågor på sitt program”.

Bidraget är på ca 6000 kr.

Ansökan

Bidrag ur Carl Lindhagens jubileumsfond delas ut vart fjärde år. Nästa tillfälle att ansöka är år 2025

Ansökan skickas gärna digitalt till info@svenskafreds.se. Ange ”Ansökan Carl Lindhagen” i ämnesraden.

Alternativt skicka brev till:

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Carl Lindhagens Jubileumsfond
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm