UPPMANA REGERINGEN: STOPPA KRIGET I GAZA!

 

STOPPA KRIGET! CIVILA MÅSTE SKYDDAS!

Situationen i Gaza är akut. Kriget måste stoppas och civila få skydd. Uppmana regeringen att ta ställning för att stoppa kriget i Gaza nu! Var med i vår aktion och gör din röst hörd!

De krigsbrott som Hamas och Israel gör sig skyldiga till måste få ett omedelbart stopp. Vi fördömer Hamas brutala attacker, Israels blockad och urskillningslösa bombningar av Gaza, och de upprepade brott mot internationell rätt som ockupationen av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem inneburit under decennier. Inget rättfärdigar gisslantagande eller urskillningslösa massakrer, attacker och avsiktligt våld mot civila. Dessa måste få ett stopp. För att på allvar kunna arbeta mot hållbar fred behöver vi också förstå och hantera de grundläggande orsakerna. Ett större fokus på det förebyggande perspektiv som är avgörande för att förhindra våld, krig och förtryck av människors rättigheter krävs för att kunna ta steg mot hållbar fred. Om något visar det som händer nu på vikten att det arbetet görs och ges resurser.

Situationen i Gaza är akut. Till följd av Israels blockad riskerar den humanitära katastrofen att bli oöverskådlig. Att strypa tillgången till livsavgörande resurser är inhumant, utgör krigsbrott och måste fördömas.  

Internationella lagar är glasklara: civila ska skyddas i krig. Det internationella samfundet har ett ansvar att göra allt för att få stopp på våldet, minska det mänskliga lidandet och skapa förutsättningar för hållbar fred.

Uppmana regeringen att agera nu för att stoppa kriget!

Gör så här för att skicka uppmaningen:

Tack för att du är med!

VÅRT BUDSKAP: STOPPA KRIGET I GAZA!

Vi kan inte stå tysta när tusentals civila dödas, skadas och traumatiseras. De hänsynslösa attacker och brutala krigsbrott som Hamas och Israel gör sig skyldiga till måste få ett stopp. Utöver båda sidors attacker mot civila kommer Israels blockad att förvärra vad som redan är en humanitär katastrof i Gaza. Att strypa tillgången till livsavgörande resurser är också ett krigsbrott.  

Jag uppmanar Sveriges regering att fördöma allt våld som riktas mot civila.


Jag kräver att Sverige:

  • tydligt står upp för folkrätten och markerar mot de krigsbrott som begås.
  • tydligt stödjer FN:s uppmaning om eldupphör så att det urskillningslösa våldet omedelbart upphör och ytterligare eskalering stoppas.
  • stödjer alla ansträngningar för en politisk lösning för hållbar, varaktig fred. Grundorsaker som den israeliska ockupationen måste adresseras.

STOPPA KRIGET! STOP THE WAR! 

 

Skicka ett vykort här!

DITT ENGAGEMANG HAR BETYDELSE

Människor över hela världen samlas nu för att visa sitt motstånd mot våldet och kriget mellan Israel och Hamas. Genom manifestationer, demonstrationer och andra stödaktioner kan vi alla bidra till att visa engagemang och motstånd.  

Vykortsaktionen är en pusselbit i ett stort arbete för att sätta press på makthavare att fördöma våldet och ta steg mot en fredligare värld.

Ditt engagemang har betydelse.

VARFÖR BER VI OM EN GÅVA?

Vi på Svenska Freds arbetar intensivt med politisk påverkan, opinionsbildning och mobilisering för att få ett slut på kriget och våldet mellan Hamas och Israel. Vi arbetar även mot upprustning och alla krigsförberedelser för att krig alltid är ett misslyckande, och aldrig bör få bryta ut. Det förebyggande och opinionsbildande arbetet kostar, liksom humanitär hjälp, pengar främst i form av arbetstid. Svenska Freds finansieras i dagsläget till 50% av medlemsavgifter och privata gåvor. 50% finansieras via stiftelser, bidrag och statligt stöd. Nu hotas det statliga stödet till fredsrörelsen att dras in, så får vi inte in privata gåvor och medlemskap så tystnar vår röst för fred. Därför är privata gåvor en mycket viktig del i vårt arbete för fred. Svenska Freds har en unik roll, röst och erfarenhet i att påverka svensk säkerhets- och fredspolitik och vi vet att våra metoder och arbete fungerar. För att vårt arbete ska kunna fortsätta är det därför avgörande att vi får in privata gåvor. 

Vi har självklart förståelse för att inte alla har möjlighet att bidra ekonomiskt, och då går det precis lika bra att skriva ut och skicka ett brev på egen hand. Då betalar du för porto själv.

 

Skriv ut brevet själv!

Ge en gåva här

ENGAGERA DIG MER