FÖR HÅLLBAR FRED SEDAN 1883

VÅR HISTORIA

Den 2 april 1883 grundades det som i dag är världens äldsta ännu aktiva fredsförening – Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Den startade som en reaktion mot planer på ökade försvarskostnader av 42 riksdagsledamöter.

Den liberale riksdagsledamoten Klas Pontus Arnoldson var en av dem och han räknas som föreningens grundare. Han fick som förste svensk Nobels fredspris 1908. Idéerna föreningen kämpade för från start följer med som en röd tråd fram till i dag: Mot upprustning och krig, för fredliga vägar att lösa konflikter, för rätten att vapenvägra och mot vapen. Kampen mot svensk vapenexport och för kärnvapennedrustning har pågått i decennier. Grundarna trodde på att lösa konflikter utan våld, genom skiljedom, vilket manifesterades i namnets andra led – skiljedomsföreningen.

FRAMGÅNGAR I FREDSARBETET

 • Svenska Freds bildade opinion mot och bidrog till att stoppa ett krig mellan Norge och Sverige, vid unionsupplösningen 1905.
 • Svenska Freds krävde och fick igenom rätten till vapenfri tjänst som ett alternativ till militärtjänst på 1920-talet.
 • Svenska Freds var med och stoppade militärens försök att skaffa kärnvapen under 1950- och 1960-talet.
 • Svenska Freds avslöjade i mitten av 1980-talet Bofors systematiska vapensmuggling, vilket ledde till att antalet köpare reducerades med en tredjedel.
 • Svenska Freds tog initiativ till den svenska kampanjen mot minor. Vårt arbete bidrog till att Sverige avskaffade personminor i sin krigsmakt 1996.
 • Svenska Freds startade den svenska kampanjen mot klustervapen. Efter hårt påverkansarbete ändrade svenska regeringen inställning och skrev 2008 under ett avtal som förbjuder klustervapen.  
 • Svenska Freds har verkat mot det långtgående militära samarbetsavtalet med Saudiarabien sedan det ingicks i november 2005. I mars 2015 blev det klart att regeringen säger upp avtalet.
 • Svenska Freds verkade i det internationella nätverket Control Arms för ett internationellt vapenhandelsavtal. Den 2 april 2013 antog FN:s generalförsamling Arms Trade Treaty (ATT) som är det första internationella avtalet som reglerar handel med konventionella vapen. Det trädde i kraft på julafton 2014 då 50 stater ratificerat avtalet.
 • Svenska Freds är med i den internationella kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, vars enträgna arbete ledde till att 122 länder i FN den 7 juli 2017 röstade ja till en konvention om att förbjuda kärnvapen.
 • Svenska Freds verkar för att stoppa vapenexport till diktaturer och drev i många år en kampanj för ett demokratikriterium. Den 15 april 2018 trädde en ny lag i kraft där ett demokratikriterium finns med i regelverket för vapenexporten.

MOTVIKT TILL MILITÄR UPPRUSTNING OCH VÄPNADE KONFLIKTER SEDAN 1883

NOBELS FREDSPRIS

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har varit en del av Nobels Fredspris vid fyra tillfällen i historien:

 • 1908 när en av Svenska Freds grundare, KP Arnoldson, fick priset.
 • 1910 när International Peace Bureau fick priset, en organisation som Svenska Freds var drivande vid bildandet av.
 • 1997 när den internationella kampanjen mot personminor (ICBL) fick priset, där Svenska Freds var den organisation som initierade och ledde kampanjen i Sverige.
 • 2017 när den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som Svenska Freds är den del av, fick Nobels fredspris.

SÅ HÄR ARBETAR VI