Påverkansarbete som ger
hållbar fred

VAD VI GÖR

Genom att granska och påverka beslutsfattare, samt stödja fredskrafter i internationella samarbeten och gemensamma kampanjer, vill vi skapa engagemang, förutsättningar och visioner i det gemensamma arbetet för hållbar fred i världen.

Svenska Freds arbetar för hållbar fred och nedrustning genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker och makthavare:

  • Vi nyanserar den säkerhetspolitiska diskussionen genom att i samtal och debatter lyfta fredliga alternativ och lösningar som motvikt till avskräckning och militär upprustning.
  • Vi tar fram underlag, fakta, statistik och argument, till stöd för vårt eget arbete och för andra som vill driva våra frågor.
  • Vi engagerar och samlar människor för nedrustning och hållbar fred.
  • Svenska Freds arbetar världen över för att bygga hållbar fred. Vi samarbetar med ett flertal aktörer i internationella nätverk för att stärka varandras möjligheter att skapa förändring.

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

MER OM OSS