Rysslands krig i Ukraina

SVENSKA FREDS FÖRDÖMER RYSSLANDS FOLKRÄTTSVIDRIGA INVASION AV UKRAINA

Rysslands invasion av Ukraina är fruktansvärd, oförsvarbar och i strid med den internationella rätten. Som fredsorganisation är det självklart för oss att agera och bidra till samtalet om både kriget och freden i Ukraina. Att en majoritet av världens länder kraftigt fördömt kriget är av stor vikt, likaså att det finns konsensus i Sveriges riksdag kring Rysslands skuld och Ukrainas behov av stöd. 

Tillsammans med andra organisationer har vi anordnat flera demonstrationer i protest mot kriget, bland annat på Odenplan i Stockholm den 20 februari 2022, på dagen av Rysslands invasion den 24 februari utanför den Ryska ambassaden i Stockholm samt den 20 mars på Sergels torg, en demonstration som samlade över 4000 personer. 19 februari 2023 samlades vi igen på Odenplan i Stockholm. Den 24 februari samlades vi i Örebro och Umeå.

Vi har även fört fram vår kritik och våra budskap i media och på andra sätt och folkbildat genom våra kanaler. Redan 2006 fördömde vi Putin för hans brott mot mänskliga rättigheter i Tjetjenienkriget. Här kan du läsa mer om Svenska Freds arbete i Ryssland, Ukraina och Belarus.

Vi är övertygade om att hållbar fred byggs underifrån och att stöd till och samarbete med demokratirörelser och människorättsförsvarare är avgörande i arbetet för hållbar fred.  Det är viktigt att inte glömma det långsiktiga perspektivet, det är avgörande för att freden ska bli hållbar. Men även för att kunna bygga upp samhället efter kriget är slut. Läs mer om Svenska Freds tidigare konfliktförebyggande arbete i Ryssland och i regionen här.

Här kan du läsa Kerstins tal från den 21 september 2022 utanför ryska ambassaden.
Här kan du läsa Kerstins tal från den 24 februari 2023 i Örebro.

SVENSKA FREDS ARBETE OCH STÄLLNINGSTAGANDEN I FRÅGAN

Sedan de ryska krigsförberedelserna påbörjades har Svenska Freds i debatten lyft vad vi anser att Sverige kan vidta för åtgärder för att bidra till att försvåra Putins möjligheter att bedriva sitt krig. Vi har också uppmanat till att Sverige ska stötta de krafter som liksom vi vill se kriget avslutas och att Ryssland drar tillbaka alla sina militära styrkor från Ukraina. 

Vi lyfter våra krav genom folkbildning och uppmanar till engagemang för fred och frihet i Ukraina. Bland annat genom aktionen ”Stop the war”, då vi uppmanade till att skicka vykort till den ryska ambassaden i Stockholm. Här kan du läsa mer om ”Stop the war”.

De krav som Svenska Freds driver är: 

Stoppa importen av gas från Ryssland
2021 importerade Sverige fossilbaserade produkter från Ryssland för 14 miljarder. Nu har importen minskat och håller på att fasas ut. Det är dock viktigt att all handel med rysk gas stoppas. Denna import bidrar till att göda Rysslands krigskassa och har också ett politiskt och symboliskt värde. Vi har även drivit att Sverige avslutar sin import av ryskt uran och välkomnar att detta nu skett. 

Följ folkrätten och prioritera fredliga medel
I mars 2022 röstade Sverige för den resolution i FN:s generalförsamling som fördömer Rysslands krig i Ukraina. Resolutionen uppmanar till fredlig lösning på konflikten genom politisk dialog, förhandlingar, medling och andra fredliga medel. Detta bör inte vara tomma ord. Enligt folkrätten åligger det alla stater att lösa internationella konflikter på fredlig väg och utan att äventyra internationell fred, säkerhet och rättvisa. Svenska Freds anser att mycket mer fokus behöver riktas mot alternativen till militära medel. De kräver också investeringar i tid och pengar, tvärt emot vad vi ser idag.

Planer bör göras för att stötta framtida fredsförhandlingar. När, hur och vad sådana förhandlingar ska innehålla är slutligen upp till Ukraina. Ett sätt att stötta och förbereda för en framtida fredsprocess kan vara att redan nu samla ukrainska freds- och demokratiaktivister för samtal om återuppbyggnad och om vad som krävs för att åstadkomma en inkluderande fredsprocess med hållbar, varaktig fred som mål. 

För att upprätthålla stödet för den internationella rätten behöver brott mot den kritiseras hårt, oavsett vem som är skyldig. Sveriges regering ser idag mellan fingrarna vad gäller Turkiets folkrättsliga attacker mot Syrien, något som riskerar att urvattna rättsordningen när stödet till den behövs som mest. 

Ställ Putin och andra ansvariga inför rätta
Sverige bör fortsatt att via den Internationella krigsförbrytardomstolen ICC driva på för ansvarsutkrävande för alla personer som misstänks för brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser kopplat till kriget i Ukraina. Den svenske juristen och FN-diplomaten Hans Corell har exempelvis föreslagit att gå förbi ett paralyserat säkerhetsråd och via FN:s generalförsamling forma en parallell domstol till ICC, likt den som inrättades i Sierra Leone 2000. 

Stark biståndsstrategi för Ukraina
Civilsamhället i Ukraina har spelat en avgörande roll för att bland annat dokumentera de krigsbrott som nu begås. Deras arbete är en central förutsättning för att utkräva ansvar och för offrens möjlighet till upprättelse i en framtida fredsprocess. Sverige har all möjlighet att spela en viktig roll både när det gäller humanitärt stöd och på sikt till återuppbyggnaden av Ukraina på alla plan. Stödet till FN och Röda korset är exempelvis centralt redan nu. Samtidigt får inte fokus på Ukraina leda till att viktigt konfliktförebyggande bistånd till andra länder minskas. Nu när den nya biståndsstrategin för Ukraina implementeras måste ett starkt stöd riktas till landet och dess civilsamhälle. Återuppbyggnadsstrategin måste inkludera stöd till freds-, demokrati- och MR-rörelsen och kvinnorättsförsvarare och vara väl förankrad i det civila samhället på plats. 

Stöd de ryssar som vägrar begå krigsbrott
Det borde vara olagligt att kalla in människor till ett krig där de mot sin vilja tvingas att begå krigsbrott. Det är det inte i dagsläget, därför bör de ryssar som vill desertera eller vapenvägra efter noggrann prövning välkomnas till Sverige och Europa. De ryssar som vägrar delta i kriget bidrar också till att försvaga och försvåra Putins krig. De freds- och MR-aktivister som protesterar mot kriget bör ges asyl i Sverige för att kunna bedriva sitt arbete i exil. Den lilla kritiska media som finns i Ryssland spelar också en viktig roll och behöver stöd.  

Motverka vidarespridningen av svenska vapen
Tydliga och effektiva åtgärder behövs för att i största möjliga mån begränsa att de vapen som skickas till Ukraina sprids vidare under eller efter krigets slut, ett fenomen som är väl känt från andra krig med stora vapenflöden. 

Läs Kerstin Bergeås tal från årsdagen.

HÄR

SENASTE ARTIKLARNA

Svenska Freds publicerar löpande texter, tal, fördjupningar och debattartiklar kopplade till Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina. Ta del av det arbetet här.

Läs mer

SVENSKA FREDS ARBETE I RYSSLAND, UKRAINA OCH BELARUS

Svenska Freds har en lång historia av att konfliktförebyggande arbete i Ryssland, Ukraina och Belarus.  Läs mer om det arbetet här.

Läs mer

VAD TYCKER SVENSKA FREDS OM SVENSKT VAPENSTÖD TILL UKRAINA?

Läs mer om Svenska Freds ställningstaganden här.

Läs mer

VAD KAN JAG GÖRA?

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD OM SVENSKA FREDS ARBETE?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!