VAD TYCKER SVENSKA FREDS OM SVENSKT VAPENSTÖD TILL UKRAINA?

Vi  fördömer  Rysslands folkrättsbrott och ohyggliga kränkningar av mänskliga rättigheter och manar till  fred och frihet för Ukrainas folk.  Vårt budskap till Ryssland är bara ett: dra tillbaka alla militära styrkor, avsluta dödandet, våldet och förstörelsen.  Vi har full förståelse för viljan att beväpna Ukraina, Ukraina har naturligtvis både moraliskt och enligt FN-stadgan rätt att försvara sig. 

Strax efter Rysslands fullskaliga invasion sa Svenska Freds nej till svensk vapenexport till Ukraina. Vi gjorde det framför allt för att det försvagar Sveriges möjligheter att verka för medling och en diplomatisk lösning av konflikten, när det finns utrymme för det. Vi såg, i ljuset av att många andra länder skulle stödja Ukraina militärt och också har gjort det, möjligheten för Sverige att spela en annan roll. En som är omöjlig om man genom vapenleveranser ses som en part i konflikten. Vi lyfte också att beslutet om att Sverige skulle skicka vapen till Ukraina öppnade upp för en ny praxis att använda vapenexport som utrikespolitiskt verktyg på ett sätt som vi ser som potentiellt mycket problematiskt i framtiden. Här kan du läsa vår kommentar. Svenska Freds grundhållning är fortsatt att vi önskar att Sverige kunnat spela en annan roll och prioriterat verktyg för fredlig konflikthantering istället för militära medel. 

Svenska Freds är och har alltid varit en bred rörelse för människor som vill engagera och organisera sig för fred och säkerhet. Det vi har gemensamt är att vi vill verka för att sätta fokus på betydelsen av konfliktförebyggande arbete, nedrustning och fredlig konflikthantering. Inom Svenska Freds finns olika åsikter om Sveriges vapenstöd till Ukraina. Även de som anser att det i det här fallet är nödvändigt med vapenstöd från Sverige kan dela övertygelsen att det inte är den långsiktiga lösningen och att mycket mer hade kunnat göras för att förebygga och förhindra att kriget bröt ut. Vi ser det som vår roll som fredsorganisation att bredda perspektiven och även lyfta de risker som kommer med ökad militär upprustning; som eskalering, polarisering och ökade spänningar.

Som fredsorganisation är vårt uppdrag att verka för en politik och en världsordning som gör allt för att förebygga att konflikter blir väpnade. Idag görs inte en bråkdel av det arbetet, samtidigt som enorma resurser läggs på militära rustningar. 

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD OM SVENSKA FREDS ARBETE?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!