Med mänsklig säkerhet
som utgångspunkt

FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Svenska Freds granskar den svenska försvarspolitiken. Vi arbetar för en radikal nedrustning av det svenska försvaret.

Säkerhetsbegreppet måste breddas och nyanseras. Mänsklig säkerhet måste prioriteras för att världen ska bli en säkrare plats som inkluderar alla. Vi måste investera i konfliktförebyggande insatser med civila medel. 

Vi jobbar för att bryta det destruktiva mönstret av att satsa allt större summor på att militärt skydda landets gränser, så kallat territorialförsvar. Vi är emot fortsatt satsning på nya och dyra investeringar i krigsmateriel och militär upprustning.  

Svenska Freds har genom historien krävt att värnplikten ska avskaffas och att alla människor ska ha rätt att vägra bära vapen. Ingen människa ska tvingas delta i krig eller krigsförberedelser. 

Svenska Freds är emot det närmande till Nato som pågår, och har länge argumenterat för att ett medlemskap varken skulle stärka säkerheten i Sverige eller i vårt närområde. Närmandet till Nato ökar tvärtom spänningarna.

VÄRNPLIKTEN ÅTERAKTIVERAD

Sedan värnplikten återaktiverades 2017 får ca 100 000 unga ett brev från Plikt- och prövningsverket varje år där de uppmanas fylla i mönstringsunderlaget.

Läs mer

VAPENFRI TJÄNST

Svenska Freds bidrog till att rätten till vapenfri tjänst infördes på 1920-talet och ger stöd och råd till de som inte vill bära vapen. Alla totalförsvarspliktiga har rätt att ansöka om vapenfri tjänst.

Läs mer

UPPTÄCK VÅRT ARBETE OM SÄKERHETSPOLITIK