Med mänsklig säkerhet
som utgångspunkt

FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Svenska Freds granskar den svenska försvarspolitiken. Vi arbetar för en radikal nedrustning av det svenska försvaret.

Säkerhetsbegreppet måste breddas och nyanseras. Mänsklig säkerhet måste prioriteras för att världen ska bli en säkrare plats som inkluderar alla. Vi måste investera i konfliktförebyggande insatser med civila medel. 

Vi jobbar för att bryta det destruktiva mönstret av att satsa allt större summor på att militärt skydda landets gränser, så kallat territorialförsvar. Vi är emot fortsatt satsning på nya och dyra investeringar i krigsmateriel och militär upprustning.  

Svenska Freds har genom historien krävt att värnplikten ska avskaffas och att alla människor ska ha rätt att vägra bära vapen. Ingen människa ska tvingas delta i krig eller krigsförberedelser. 

Svenska Freds är emot det närmande till Nato som pågår, och har länge argumenterat för att ett medlemskap varken skulle stärka säkerheten i Sverige eller i vårt närområde. Närmandet till Nato ökar tvärtom spänningarna.

FRÅGOR OCH SVAR OM VÄRNPLIKTEN

Få svar på de vanligaste frågorna som unga har om den återinförda värnplikten.

Läs mer

SÅ GÖR DU OM DU INTE VILL BÄRA VAPEN

Har du eller någon närstående fått brev från rekryteringsmyndigheten med uppmaningen att fylla i mönstringsunderlag?

Läs mer

FÖLJ VÅR SÄKERHETSPOLITISKA VALGRANSKNING SÄKERT!

UPPTÄCK VÅRT ARBETE OM SÄKERHETSPOLITIK