SVERIGE OCH NATO

GÅRDAGENS NATOBESKED ÄR SORGLIGT OCH FÖRHASTAT

LÄS HELA UTTALANDET HÄR
SÄKERHETSPOLITIK

ETT NATOMEDLEMSKAP GÖR VARKEN SVERIGE ELLER VÄRLDEN SÄKRARE

LÄS FRÅGOR OCH SVAR OM NATO HÄR