Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PRESSMEDDELANDE: Riksdagsbeslutet om DCA är ett ödesdigert besked som riskerar Sveriges säkerhet

PRESSMEDDELANDE: Riksdagsbeslutet om DCA är ett ödesdigert besked som riskerar Sveriges säkerhet

2024-06-18

Idag röstade riksdagen ja till ett militärt samarbetsavtal mellan USA och Sverige, Defence Cooperation Agreement (DCA). Svenska Freds anser att avtalet ökar osäkerheten och ger alltför stora befogenheter till amerikansk militär. Svenska Freds kritiserar också att avtalet inte stänger dörren för kärnvapen i Sverige samt ger amerikanska styrkor immunitet som i praktiken kan innebära straffrihet för bland annat sexualbrott.

Pressmeddelande från Svenska Freds 18 juni 2024. 

– Riksdagen har just fattat ett ödesdigert beslut. DCA-avtalet ger USA långtgående tillgång till svenskt territorium och gör oss till en potentiell måltavla, särskilt som avtalet inte innehåller förbehåll mot kärnvapen. Det ökar spänningarna och säkerhetsriskerna för Sverige, och är ett svek mot svenska folkets önskan om ett kärnvapenfritt Sverige, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Till skillnad från i Norge och Danmarks DCA-avtal (som hänvisar till ländernas kärnvapenpolicies), innehåller det svenska avtalet inget förbehåll mot kärnvapen. Finland har en nationell lagstiftning som förbjuder kärnvapen på finskt territorium och Finlands DCA-avtal hänvisar till denna lag. 

– Sverige utmärker sig bland de nordiska länderna genom att inte ställa några krav vad gäller kärnvapen. Detta är en mycket farlig utveckling. Vi kräver att Sverige inför en lag mot kärnvapen på svenskt territorium, säger Gabriella Irsten, sakkunnig i frågor om Nato och kärnvapen på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

I ett nordiskt perspektiv har också Sverige drivit igenom sitt DCA-avtal på rekordkort tid. Svenska Freds menar att det saknas analyser av DCA-avtalets påverkan bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv och vad gäller inverkan på lokalsamhällena kring baserna. Enligt avtalet ska de som ingår i de amerikanska styrkorna vid misstanke om brott, ställas inför rätta enligt amerikansk militär rätt, som är svagare än svensk rätt bland annat när det kommer till sexualbrott och sexköp. Regeringen har sagt att Sverige bara i undantagsfall kommer att begära tillbaka domsrätten. 

– Vi kräver att regeringen är tydlig med att Sverige kommer att kräva tillbaka domsrätten i alla fall där svensk lag är striktare. Den svenska samtyckeslagstiftningen och den svenska sexköpslagen ska gälla alla som befinner sig i Sverige, utan undantag för militärer. Det är en säkerhetsfråga, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

 

KONTAKT:

Linnéa Petersson, Kommunikatör

linnea.petersson@svenskafreds.se, 070-763 48 57

 

Kerstin Bergeå, Ordförande 

kerstin.bergea@svenskafreds.se, 070-954 05 13

Pressbild på Kerstin Bergeå finns här. 

 

Vad är DCA-avtalet?

I och med DCA-avtalet får USA tillträde till 17 svenska militäranläggningar och områden, där de kommer att kunna förvara eget materiel och dit svenska myndigheter inte kommer ha tillträde eller insyn. Avtalet löper under minst 10 år. 

Krav på vilandeförklaring

Svenska Freds har tillsammans med många andra debattörer argumenterat för att beslutet om DCA ska skjutas upp, en så kallad vilandeförklaring. Detta skulle göra det möjligt att förankra ett beslut i en folklig debatt samt göra grundliga analyser av många av de frågetecken som kvarstår. Svenska Freds har under hela processen motsatt sig DCA-avtalet.