Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / OSCAR STENSTRÖM BLIR ÅRETS VAPENVÄRVNING 2023

OSCAR STENSTRÖM BLIR ÅRETS VAPENVÄRVNING 2023

2024-01-05

För tredje året i rad utser Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Årets Vapenvärvning - den person som under året gjort den tydligaste övergången från politik- eller myndighetsvärlden till vapenindustrin, eller vice versa.

4 januari 2024

2023 års pristagare är Oscar Stenström som inte bara gått direkt från rollen som Natoförhandlare till senior rådgivare åt Marcus Wallenberg utan även gör det som tjänstledig från sitt jobb på UD. Marcus Wallenberg är styrelseordförande och delägare i vapenkoncernen Saab. 

MOTIVERING: Sveriges före detta Natoförhandlare Oscar Stenström tilldelas utmärkelsen Årets vapenvärvning 2023. Stenström lämnade inte bara under året sin roll som Natoförhandlare för att ta anställning som senior rådgivare åt Marcus  Wallenberg utan gjorde det också som tjänstledig från Utrikesdepartementet. Marcus Wallenberg är styrelseordförande för och, via Investor och Wallenberg Foundations, delägare i Sveriges största vapenföretag Saab. Med kontakter och unika kompetenser, inte minst vad gäller Sveriges relationer med Nato, kommer Stenström att stärka vapenindustrin och dessutom ta med sig nya erfarenheter och nära kontakter från vapenindustrin tillbaka till UD efter sin tjänstledighet. Med en fot på UD och en i Wallenbergsfären är Stenström en mycket värdefull värvning för den svenska vapenlobbyn.

Att Oscar Stenström tillåts vara tjänstledig från sin anställning  på UD för att jobba för vapenindustrin är oerhört märkligt. Att man inte ser problemen med dessa dubbla roller är ett stort demokratiskt problem, säger Linda Åkerström, policychef och sakkunnig i vapenexportfrågor på Svenska Freds. 

I mars 2022 kallades Oscar Stenström hem från sitt uppdrag som ambassadör i Chile för att bistå regeringen som chefsförhandlare i Natoprocessen. Efter en uppgörelse i Vilnius i juli 2023, om att Turkiet och Ungern skulle godkänna Sveriges Natoansökan, ansåg Stenström sitt uppdrag som förhandlare slutfört. En begäran om tjänstledighet beviljades sedan för en 6-månadersperiod då Stenström intar rollen som senior rådgivare åt Marcus Wallenberg, styrelseordförande för vapenkoncernen Saab. 

Oscar Stenström går inte bara direkt från en hög statlig tjänst till vapenindustrin utan gör det dessutom som tjänstledig från UD och är därmed fortsatt anställd på departementet. Denna situation väcker frågor om Stenströms saklighet och opartiskhet. 

Saabs vd Micael Johansson har uttalat sig i positiva ordalag kring ett svenskt Natomedlemsskap. Han menar att Nato är en möjlighet för Saab att utnyttja alliansens upphandlingsorganisaton och fortsätta växa ekonomiskt. Stenström sitter på ett unikt kontaktnät som är ytterst värdefullt för Saab. I och med de avtal som Stenström varit med och förhandlat fram med Turkiet, har tidigare hinder för vapenexport till Turkiet plockats bort. Det öppnar upp för en ny vapenmarknad som Saab kan exploatera.

Statsråd och statssekreterare har sedan 2018 upp till ett års karenstid för övergång till annat än statlig verksamhet. Om ett statsråd eller en statssekreterare vill påbörja ett nytt uppdrag där det finns risk för att den information som erhållits under tiden som statsråd eller statssekreterare, leder till ekonomisk skada för staten, otillbörlig fördel för någon enskild eller att allmänhetens förtroende för staten skadas, kan restriktion utfärdas för att hindra arbete med ett ämne eller verksamhet där det finns risk för jäv. Det är dock ytterst ovanligt att karensnämnden beslutar om övergångsrestriktioner. I en granskning gjord av DN 2022, framkommer det att granskningar och kontroller sällan görs utan att systemet istället bygger på politikers egna omdöme. Till och med karensnämndens ordförande Anna Skarhed har beskrivit lagstiftningen som ”tandlös”.

Officiellt lämnade Stenström rollen som statssekreterare för att bli Natoförhandlare den 19 oktober 2022. Han borde därmed inte tillåtits påbörja sin nya roll förrän efter ett års karens, tidigast 19 oktober 2023. Även rollen som Natoförhandlare gav dock Stenström tillgång till ytterst känslig information och därmed borde 12 månader karens även gälla för den. Karenstid borde i så fall räknas från när Stenström lämnade rollen som svensk Natoförhandlare och då gälla fram till sommaren 2024. Trots detta tillträdde Stenström sin nya roll den 1 september 2023, ett resultat av att karensnämnden inte beslutat om någon övergångsrestriktion. När vi frågar Karensnämnden om anledningarna till att Stenström slipper undan karenstid får vi svaret: ”I den mån nämnden har interna diskussioner så är de just interna. Jag kan alltså inte kommentera vad som kan ha förekommit i det avseendet.”

Listan på personer som gått mellan höga poster inom politik eller militär och vapenindustrin, eller vice versa, är mycket lång och inkluderar före detta statsministrar, överbefälhavare, försvarsministrar och kommunikationsstrateger.

– Oscar Stenströms sidbyte från Utrikesdepartementet till Wallenbergsfären är bara ett av många exempel på täta band mellan den svenska vapenindustrin, försvarsmyndigheter och den politiska sfären. Dessa band påverkar den politik som förs i en riktning som gynnar vapenindustin, men inte självklart freden och säkerheten, säger Linda Åkerström, policychef och sakkunnig i vapenexportfrågor på Svenska Freds.

2022 års vapenvärvning gick till Pål Jonson, som gick från att vara kommunikationsdirektör på vapenindustrins lobbyorganisation Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, till den högsta försvarspolitiska makten som Sveriges försvarsminister. 2021 gick utmärkelsen till Christer Ahlström, tidigare generaldirektör för exportkontrollmyndigheten ISP som det året tog anställning som senior rådgivare på vapenföretaget Saab.

Svenska Freds har under lång tid kritiserat de täta banden mellan regeringskansli, vapenindustrin och försvars- och vapenexportmyndigheter. 2010 gav vi ut rapporten:

”SÅ SNURRAR VAPENKARUSELLEN”

Genom denna årliga utmärkelse uppmärksammar vi detta fortsatta problem.

PRESSKONTAKT:

Kerstin Bergeå, Ordförande
070-954 05 13
kerstin.bergea@svenskafreds.se

Pressbild på Linda Åkerström

Ange foto: Miki Anagrius