Home / Upptäck / Vapenexport / VAPENKARUSELLEN SNURRAR VIDARE

VAPENKARUSELLEN SNURRAR VIDARE

2021-09-16

Vapenkarusellen - det militärindustriella komplexet - snurrar vidare. Vår rapport "Så snurrar vapenkarusellen" från 2010 visar på banden mellan regeringskansli, myndigheter och vapenindustri. Nu rekryterar Saab tidigare generaldirektör för ISP för att arbeta med regelefterlevnadsfrågor.

 

Vapenkarusellen – det militärindustriella komplexet – snurrar vidare. Svenska Freds har upprepade gånger kritiserat de täta banden mellan regeringskansli, vapenindustrin och försvars- och vapenexportmyndigheter och hur personer gått sömlöst mellan de olika branscherna. 2010 gav vi ut rapporten ”Så snurrar vapenkarusellen” och den är fortfarande aktuell.

Senast under sommaren 2021 kom ännu ett exempel på de täta banden mellan vapenindustrin och tjänstepersoner. Christer Ahlström, tidigare generaldirektör för myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP), rekryteras nu av Saab för att jobba med regelefterlevnadsfrågor. 

ISP är den statliga myndighet som beviljar eller ger avslag i förfrågningar om vapenexport. Saab är Sveriges största vapenföretag. Ahlström har tidigare varit departementsråd och enhetschef för Enheten för Nedrustning och Icke-spridning på Utrikesdepartementet. 

2018 avslutade Ahlström tjänsten som generaldirektör för ISP och var därefter direktör vid Utrikespolitiska institutet (UI). Under sin tid som direktör på UI satt Ahlström med i Utrikesministerns folkrätts- och nedrutsningsdelagation och var bland annat ordförande i en arbetsgrupp som tog fram underlag till regeringen och Sveriges position om helt autonoma vapen. 

I sin rapport till delegationen framförde han tydlig motstånd till ett förbud mot autonoma vapen. Samtidigt är Saab med i WASP – ett forskningsprogram med målet att vara en brygga mellan högskolor och företag inom AI och autonomisering. Där Saab eventuellt vill vara med och utveckla autonoma ledningssystem och delvis autonoma vapen.

Försvarsminister Peter Hultqvists pressekreterare Marinette Nyh Radebo var en av Sveriges mest erfarna vapenlobbyister när hon rekryterades till regeringskansliet 2014. Dagens Nyheter visar nu i en granskning att hennes PR- och lobbyverksamhet fortsatt även under åren hon jobbat på försvarsdepartementet. Hennes familjeföretag har bland annat sålt seminarier i Almedalen till sitt evenemang Försvarspolitisk arena, där försvarsministern deltagit.

DN avslöjar också att hon hjälpt en lobbyorganisation för säkerhetsföretag, SACS, med påverkansarbete mot riksdag och regeringskansliet.

”Så snurrar vapenkarusellen”  listar flera exempel på personer som gått mellan branscherna.

Ur förordet:

USA:s president Eisenhower varnade i sitt avskedstal 1961 för det militärindustriella komplexet. De nära banden mellan försvarsmakt, regering och vapenindustri utgjorde ett hot mot samhället. Det gör de fortfarande.

Även i Sverige finns ett militärindustriellt komplex med lukrativa vapenaffärer i sikte. Den här rapporten är en sammanställning av de tio mäktigaste personerna i den svenska vapenlobbyn.

Människor som får betalt för att främja och uppmuntra tillverkning och export av vapen till länder som inte sällan är krigförande, kränker mänskliga rättigheter eller har enorma fattigdomsproblem.

Men det får även andra konsekvenser. Vapenlobbyn får inflytande över försvars- och säkerhetspolitiken till en så pass omfattande grad att det leder till att miljarder investeras och låses fast i vapensystem som inte behövs. Det handlar om män och kvinnor som arbetar inom politik, på tjänstemannanivå, på vapenföretagen och inom PR-branschen. Några har arbetat inom flera av dessa sfärer.

En del har till och med argumenterat mot vapensatsningar tidigt i sin politiska karriär, för att sedan göra helt om längre fram.

Priset: Våra skattepengar investeras i vapensystem som ska underhållas generationer framöver. Enbart Jas-projektet har kostat oss över 100 miljarder. Den här rapporten är den första i sitt slag och visar inte bara vilka vapenlobbyn är, utan även hur det kan bli när de ger sig in i spelet om försvarsbudgetens miljardbelopp.

Ladda ner rapporten:

Vapenkarusellen – Rapport 2010