Home / Upptäck / Vapenexport / PRESSMEDDELANDE: Svenska Freds överklagar hemlig vapenaffär – kammarrätten nekar info

PRESSMEDDELANDE: Svenska Freds överklagar hemlig vapenaffär – kammarrätten nekar info

2024-06-24

I sin genomgång av statistiken för den svenska vapenexporten 2023 hittade och uppmärksammade Svenska Freds en vapenaffär på 11,7 miljarder kr till ett hemligt mottagarland. Svenska Freds överklagade beslutet att hemligstämpla mottagarlandet till Kammarrätten som nu kommit med sin dom.

Kammarrätten avslår överklagandet och mottagarlandet är därmed fortsatt okänt. Det här är första gången, åtminstone sedan myndigheten Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) bildades 1996, som ett mottagarland hemligstämplats på detta sätt.

– Att hålla ett mottagarland av svensk vapenexport hemligt, när det dessutom handlar om en mångmiljardaffär, är anmärkningsvärt och mycket problematiskt. En industri som de facto bidrar till krig och mänskligt lidande och som är dokumenterat omgärdad av korruption måste gå att granska och debattera. Vi kräver att rätten till insyn och möjlighet till demokratisk debatt rankas högre än så här och att mottagarlandet görs offentligt, säger Linda Åkerström, policychef på Svenska Freds och sakkunnig i vapenexportfrågor.

Den information som hemligstämplats i redovisningen gäller licenser att få exportera som myndigheten ISP utfärdat. Det är ännu oklart om mottagarlandet kommer att vara hemligstämplat även när själva exporten redovisas, något som sannolikt kommer visa sig när ISP lämnar sin redovisning till riksdagen i mars nästa år. ISP har hänvisat till att de fick en indikation på att mottagarlandet inte ville att det skulle offentliggöras. Myndigheten bedömde då att ett offentliggörande skulle riskera att störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser med landet, och att uppgiften därför omfattades av utrikessekretess. 

– Det är en tid av historisk upprustning och ökade spänningar. Rätten till insyn och transparens i säkerhetspolitiska frågor riskerar då att nedprioriteras, något som vi redan sett flera exempel på, till exempel med den utlandsspionerilag som började gälla 2023. Detta är en mycket farlig utveckling, säger Linda Åkerström, policychef på Svenska Freds och sakkunnig i vapenexportfrågor.

Den hemliga affären, värd 11,7 miljarder kr, är mycket stor i jämförelse med andra mottagarländer och med den totala exporten. Som jämförelse gav ISP samma år tillstånd för export till USA, en av de största svenska vapenkunderna, för 1,8 miljarder kronor. Hela Sveriges vapenexport förra året uppgick till drygt 18 miljarder kr.

Kontakt: 

Linda Åkerström, policychef och sakkunnig i vapenexportfrågor
070-763 48 51
linda.akerstrom@svenskafreds.se  

Linnéa Petersson, kommunikatör
070-763 48 57
linnea.petersson@svenskafreds.se