Upptäck svenska freds

Visa filter Göm filter

ANFÖRANDE PÅ SAABS BOLAGSSTÄMMA 2022

Som aktieägare känner vi djup oro för att Saabs möjligheter att leva upp till sina åtaganden och skyldigheter ytterligare försvåras om bolaget fortsätter att driva på utvecklingen av helt autonoma vap [...]
Läs mer
INTERNATIONELLA FREDSDAGEN 40 ÅR
Sverige fortsätter sälja vapen till krigförande länder. Ta ställning på Internationella Fredsdagen och stoppa den svenska vapenexporten till [...]
VAPENKARUSELLEN SNURRAR VIDARE
Vapenkarusellen - det militärindustriella komplexet - snurrar vidare. Vår rapport "Så snurrar vapenkarusellen" från 2010 visar på banden mel [...]