Alltid ett
fredligt alternativ

VI ÄR SVENSKA FREDS

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Svenska Freds är våra medlemmar, gåvogivare, aktivister, förtroendevalda och anställda. Vi verkar outtröttligt för freden genom ickevåld och fredlig konflikthantering.

Vi sätter ner foten, gör stämningen obekväm genom att ställa frågorna som ingen annars ställer. Vi tar alltid diskussionen, med stort allvar men också med glimten i ögat.

Med stöd av vår kunskap och erfarenhet argumenterar vi för det vi tror på och är del av den förändring vi vill se. När våra motståndare – och ibland medkämpar – säger att “det aldrig kommer att funka”, svarar vi med möjliga, positiva förslag på lösningar som alternativ till militär upprustning och väpnat våld.

Sedan starten 1883 har vi förändrat historien ett flertal gånger. Tillsammans förändrar vi framtiden. Nu är vi snart 10 000 medlemmar som tillsammans arbetar för en fredligare värld.

Svenska Freds är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation.

JOBBA MED OSS

Svenska Freds är Sveriges största och världens äldsta ännu aktiva fredsförening. Vi har cirka 10 anställda, på kansliet i Stockholm och i våra internationella projekt. Vi söker alltid drivna, engagerade personer som vill vara del av vårt arbete för hållbar fred i världen.

Här hittar du lediga tjänster och volontäruppdrag.

 

FREDSTIDNINGEN PAX

Svenska Freds ger ut Fredstidningen Pax fyra gånger per år där vi bevakar fredsprocesser, fredsrörelser, nationell och internationell säkerhetspolitik, vapenexport och fredlig konflikthantering. Som medlem får du Pax gratis hem i brevlådan, men du kan även läsa våra artiklar här på hemsidan.

FREDSAKADEMIN

Arvsfondsprojektet Fredsakademin erbjuder en arena där unga får möjlighet att reflektera kring frågor om fred och säkerhet och vilka alternativ som finns för att bidra till en säkrare värld. Besök fredsakademin.se

SÅ HÄR ARBETAR VI