BOKCIRKELMATERIAL  

BOKCIRKELMATERIAL

Välkommen till bokcirkelmaterial för boken Den svenska vapenexporten! Här kommer förslag på frågeställningar och upplägg för en bokcirkel. Nedan finns ett upplägg med frågor kopplade till varje kapitel samt några frågeställningar som är mer allmänna. Materialet kan användas för samtliga upplagor av boken. Om ni i cirkeln har olika versioner av boken kan en del uppgifter och siffror ha uppdaterats.

Frågorna finns även att ladda ner som pdf här.

Trevlig läsning och diskussion!

ALLMÄNNA INLEDANDE FRÅGOR (INTRODUKTIONSRUNDA)

 • Vad har ni som deltar för erfarenhet av vapenexportfrågan?
 • Vad förväntar ni er av bokcirkeln?
 • Hur vill ni lägga upp era träffar och ert samtal?

Studieförbundet Bilda har samlat tips och upplägg för bokcirkel i materialet ”Samtalsmodell för bokcirkel” som ni hittar här.

KAPITEL 1: INLEDNING

 • Vad tycker ni skiljer vapenhandel från handel med varor som kläder, läkemedel, pornografi, purjolök eller tv-apparater? Vilka likheter och skillnader finns?

KAPITEL 2: OBEROENDE OCH SAMARBETE: HISTORIEN BAKOM DEN SVENSKA VAPENEXPORTEN

 • Vilka var argumenten för en svensk vapenindustri och vilka är de idag? Ta med en artikel för och emot vapenexport och diskutera argumenten. Håller de?
 • Hur ser ni på Sveriges neutralitetspolitik? Fungerade den? Har er bild av den förändrats?

KAPITEL 3: VEM GÖR VAD I VAPENHANDELN?

 • Om ni var riksdagsledamot, vilka möjligheter skulle ni ha att påverka vapenexportpolitiken?
 • Vilket ansvar har olika aktörer för att exporten ser ut som den gör? Diskutera nivån av ansvar och makt hos: 1. en arbetare i en av Saabs fabriker, 2. Saabs VD, 3. regeringen, 4. en medborgare som sparar i vapenföretag 5. en anställd på ISP 6. en PR-byrå med uppdrag att marknadsföra vapen?

KAPITEL 4: VAD SÄLJER SVERIGE?

 • Spelar vilka benämningar som används, t.ex.  ”försvarsmateriel” och ”krigsmateriel” roll för er och för debatten?
 • Vem använder vilka begrepp i debatten? Googla de olika begreppen och jämför träffarna och aktörerna och diskutera.

KAPITEL 5: SVENSK VAPENEXPORT I ETT GLOBALT PERSPEKTIV

 • Vad tycker ni om argumentet ”Om inte Sverige exporterar vapen gör någon annan det”?

KAPITEL 6: LAGEN OCH REGELVERKET: EN KOMPROMISS

 • Vad ligger i de olika vågskålarna när myndigheten ISP fattar sina beslut?
 • Hur ser gruppen på regelverket som det ser ut idag? Vad skulle ni lägga till eller ta bort om ni fick bestämma?

KAPITEL 7: JOBBFRÅGAN: OFFSET OCH ANDRA PAKETLÖSNINGAR

 • Hur används jobb och sysselsättning som argument för vapenexport?
 • Föreställ dig att du var kommunordförande i Linköping eller Karlskoga, orter med stora vapenexportföretag: Skulle det ändra din inställning på något sätt?

KAPITEL 8: STATEN OCH KAPITALET: MARKNADSFÖRING, EXPORTSTÖD OCH VAPENLOBBYING

 • Vad är exportstöd och hur påverkar det vapenexporten?
 • Varför finns det så många olika militära flygplanstillverkare i världen jämfört med företag som tillverkar civila flygplan?

KAPITEL 9: AVSLUTNING

 • Vad finns det för likheter och skillnader mellan vapenexportfrågan och en politisk fråga som till exempel miljöfrågan?
 • Vad ser ni som utmaningarna och möjligheterna om en vill påverka vapenexportfrågan?

KONTAKT

Hör gärna av er och berätta om era samtal eller med tips på frågor som ni tyckte var intressanta och vill dela med er av till andra! Om ni använder Instagram, Twitter eller andra sociala medier, ta gärna en bild och tagga #densvenskavapenexporten!

LADDA NER MATERIAL TILL BOKCIRKELN HÄR

MER OM BOKEN