BOKA FÖRFATTARSAMTAL

FÖRFATTARSAMTAL OM DEN SVENSKA VAPENEXPORTEN

I december 2016 utkom Linda Åkerströms uppmärksammade bok Den svenska vapenexporten, utgiven i samarbete mellan Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Leopard förlag. Boken gör en djupdykning i den svenska vapenexporten, i vem som bestämmer och hur handeln fungerar. 2018 utkom en uppdaterad pocketutgåva av boken och 2023 kom den tredje upplagan ut med ny information om Nato-processen bland annat.

Boken reder ut begreppen kring myndigheterna, lagarna och politiken. Den berättar också om skandalerna och konsekvenserna, hur kulturarbetare och kungahus engageras för marknadsföring, och om hur fredsnationen Sverige blev en av de största vapenexportörerna per capita i världen.

”En initierad och pedagogiskt upplagd bok, som ger en historisk bakgrund och nulägesbeskrivning av Sveriges position inom vapenhandeln.” Tidningen Arbetet

BOKA FÖRFATTAREN LINDA ÅKTERSTRÖM

Linda Åkerström är statsvetare och ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Hon föreläser ofta om vapenexportfrågan ur olika vinklar. Linda berättar om den svenska vapenexportens långa politiska rötter, hur exporten ser ut idag och om argumenten för och emot denna ifrågasatta och kontroversiella export.

”Hur Åkerström kommit över all denna rika information är ett mysterium, eftersom det i regel råder både kommersiell- och utrikessekretess när det kommer till svensk vapenexport … Det är en skakande läsning, särskilt i dessa osäkra tider av krig- och terrordåd.” Göteborgsposten

ARVODE

Arvodet för ett författarsamtal är 8 500 kronor (ingen moms eftersom Svenska Freds är momsbefriat, plus reseersättning), enligt Författarförbundets minimirekommendationer, och går oavkortat till Svenska Freds arbete för nedrustning och fredsbyggande. Dock har vi förståelse för föreningar eller sammanhang med små ekonomiska resurser och är öppna för diskussion kring arvodet. Stort utrymme ges till frågor och samtal med publiken och upplägget kan formas helt efter behov och önskemål.

”Linda Åkerström visar framför allt på glappet mellan politikens retorik och säljandets praktik: Sverige har i någon sorts mer formell mening en restriktiv hållning till vapenexport. Men tillämpningen är en annan, med kraftfulla inslag av till exempel politiker och kungligheter som hjälper till att ro hem stora ordrar.” Skövde Nyheter

BOKA FÖRFATTARSAMTAL

Kontakta Linda Åkerström
linda.akerstrom@svenskafreds.se

Eller hitta kontaktuppgifter till våra kollegor här.