För en radikal, global
nedrustning

NEDRUSTNING

Svenska Freds arbetar för en radikal svensk och global nedrustning, och för att resurser som idag investeras i militär upprustning omfördelas till insatser som kan förebygga väpnade konflikter.

Svenska Freds kräver att Sverige nedrustar det militära försvaret. Vi verkar mot en svensk anslutning till Nato och är en stark röst för nedrustning i debatten.

Den internationella vapenhandeln är en viktig drivkraft bakom militära upprustningar, och bidrar därmed till väpnade konflikter. Svenska Freds vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigförande stater, konfliktområden, diktaturer och till stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Så länge stormakter och försvarsallianser bygger sin säkerhetspolitik på kärnvapenavskräckning kvarstår risken för total förödelse. Svenska Freds kräver därför stopp för all utveckling och testning av nya kärnvapen, att ytterligare spridning förhindras samt att kärnvapenmakterna snarast påbörjar en avveckling av sina kärnvapenarsenaler. Vi verkar för att Sverige ska underteckna och ratificera den FN-konvention om ett internationellt förbud mot kärnvapen som 122 stater röstade för i juli 2017.

UPPTÄCK VÅRT ARBETE OM NEDRUSTNING

NEDRUSTA NU!

GE EN GÅVA