För en radikal, global
nedrustning

NEDRUSTNING

Svenska Freds arbetar för en radikal svensk och global nedrustning, och för att resurser som idag investeras i militär upprustning omfördelas till insatser som kan förebygga väpnade konflikter.

Svenska Freds kräver att Sverige nedrustar det militära försvaret. Vi verkar mot en svensk anslutning till Nato och är en stark röst för nedrustning i debatten.

Den internationella vapenhandeln är en viktig drivkraft bakom militära upprustningar, och bidrar därmed till väpnade konflikter. Svenska Freds vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigförande stater, konfliktområden, diktaturer och till stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Så länge stormakter och försvarsallianser bygger sin säkerhetspolitik på kärnvapenavskräckning kvarstår risken för total förödelse. Svenska Freds kräver därför stopp för all utveckling och testning av nya kärnvapen, att ytterligare spridning förhindras samt att kärnvapenmakterna snarast påbörjar en avveckling av sina kärnvapenarsenaler. Vi verkar för att Sverige ska underteckna och ratificera den FN-konvention om ett internationellt förbud mot kärnvapen som 122 stater röstade för i juli 2017.

KÄRNVAPEN

Svenska Freds har arbetat mot kärnvapen sedan 1950-talet. Svenska Freds kräver stopp för all utveckling och testning av nya kärnvapen, att ytterligare spridning förhindras samt att kärnvapenmakterna snarast påbörjar en avveckling av sina kärnvapenarsenaler. Svenska Freds är en del av den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN. Läs mer om vårt arbete mot kärnvapen här.

MÖRDARROBOTAR

Utvecklingen av helt autonoma vapensystem, killer robots eller mördarrobotar som de ofta kallas, går fort framåt. Om mördarrobotar skulle bli verklighet skulle de fundamentalt förändra krigföringen eftersom beslutet om att använda dödligt våld flyttas från människa till maskin. Svenska Freds arbetar för ett internationellt förbud mot mördarrobotar. Läs mer om mördarrobotar här.

MINOR OCH KLUSTERVAPEN

Svenska Freds har länge arbetat för ett förbud av personminor och klustervapen, vilket vi uppnådde 1996 för personminor och 2008 för klustervapen. Nu bevakar vi hur förbuden efterlevs samt sprider information om dessa vapen. Läs mer om minor och klustervapen här.

UPPTÄCK VÅRT ARBETE OM NEDRUSTNING