FREDSPODDEN LIVE

 

FOKUS: UKRAINA

Fredspodden Live om Ukraina är en seminarieserie som syftar till fördjupad kunskap om Rysslands krig mot Ukraina och hur vi får ett slut på det.

Under ett flertal tillfällen bjuder Svenska freds ordförande Kerstin Bergeå och Rebecka Lindholm Schulz, sakkunnig på Svenska Freds, in gäster för att tala om olika teman som relaterar till Svenska Freds krav och rekommendationer för att komma närmare freden.

Se alla avsnitt här nedan!

#1 KRIGET I UKRAINA - KAN HISTORIEN GE OSS NYCKLAR?

#2 KRIGET I UKRAINA - OM DIPLOMATINS MÖJLIGHETER

#3 KRIGET I UKRAINA - RYSK OLJA OCH GAS: HUR STOPPAR VI DEN?

#4 KRIGET I UKRAINA - ICKEVÅLDSMOTSTÅND I UKRAINA OCH RYSSLAND

#5 KRIGET I UKRAINA - HUR STÄLLS PUTIN INFÖR RÄTTA?

#6 KRIGET I UKRAINA - HUR SER VI TILL ATT VAPEN FRÅN KRIGET INTE SPRIDS

Tips till er som vill veta mer om vad man kan göra för att adressera riskerna med vapenspridning från Ukraina: rapporten Peace and Proliferation. The Russo-Ukrainian war and the illegal arms trade.

I rapporten kan man läsa om fördelar och utmaningar med åtgärder som:
– Centraliserad lag för vapeninnehav i Ukraina
– Inventering och centraliserat och digitaliserat register över vapen
– Vapenamnestier och tillbaka-köps-projekt
– Åtgärda korruption

#7 KRIGET I UKRAINA - HUR FÖRBEREDER VI OSS PÅ FREDEN?