Världen

  • 2423 Världens militära utgifter år 2023 (i miljarder dollar)
Läs mer om kartan, urval och källor!

Världens militära utgifter ökade 2023 för nionde året i rad och nådde en ny rekordnivå på 2423 miljarder dollar. USA, Kina och Ryssland spenderar allra mest på militären och har störst militära utgifter.

De största vapenexportörerna i världen 2019-2023 var USA, Frankrike, Ryssland, Kina, Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien, Israel och Sydkorea. Sverige låg på 13e plats. Världens största vapenköpare 2019-2023 var Indien, Saudiarabien, Qatar, Ukraina, Pakistan, Japan, Egypten, Australien, Sydkorea och  Kina.

Enligt Sipri ökade de militära utgifterna i alla regioner på grund av den försämrade situationen när det gäller internationell fred och säkerhet. Den största ökningen av militärutgifter kunde ses i Europa, Asien, Oceanien och Mellanöstern.

Under 2023 stod USA och de 31 Natoländerna för 55 procent av världens militära utgifter. De europeiska Natomedlemmarna ökade alla sina militärutgifter under 2023. Sedan Natoländerna förband sig till målet om 2 procent av BNP till försvarsutgifter hade 11 av 31 länder uppfyllt målet 2023, vilket är det högsta antalet sedan åtagandet om 2 procent i BNP inrättades.

I och med att Kinas militära utgifter ökar så ökar därmed grannländer sina utgifter, det är en trend som kommer att öka ytterligare i kommande år. 2023 hade Mellanöstern den största årliga ökningen av militära utgifter som setts i regionen under ett decennium.    

 Referenser:
Pressmeddelande från Sipri om militärutgifter.
Rapport från Sipri om internationella vapenöverföringar 2022.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr