Världen

  • 2240 Världens militära utgifter år 2022 (i miljarder dollar)
Läs mer om kartan, urval och källor!

Världens militära utgifter har ökat åtta år i rad och nådde en ny rekordnivå år 2022 på 2240 miljarder dollar. USA, Ryssland och Kina spenderar allra mest på militären och tillsammans utgjorde deras militära utgifter tillsammans hela 56% av världens totala militärutgifter 2022. 

De största vapenexportörerna i världen 2018-2022 var USA, Ryssland, Frankrike, Kina, Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien, Sydkorea och Israel. Sverige låg på 13e plats. Världens största vapenköpare 2018-2022 var Indien, Saudiarabien, Qatar, Australien, Kina, Egypten, Sydkorea, Pakistan, Japan och USA. 

Europa stod för den största ökningen i militära utgifter 2022, något som tydligt kan kopplas till Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina och den ökade oro och de spänningar som invasionen innebar. 2022 års militärutgifter i Central- och Västeuropeiska länder översteg till och med nivån från 1989, när kalla kriget gick mot sitt slut. Några av de länder som ökade sina militära utgifter mest var Finland, Litauen, Sverige och Polen. 

I Asien och Oceanien ökade också de militära utgifterna. Kina hade 2022 världens näst högsta militära utgifter, efter USA, och Japan ökar också kraftigt sina militära utgifter som svar på upplevda växande hot från Kina, Nordkorea och Ryssland.    

Referenser:
Pressmeddelande från Sipri om militärutgifter.
Rapport från Sipri om internationella vapenöverföringar 2022.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr