FREDSTIDNINGEN PAX

Fredstidningen PAX är Svenska Freds medlemstidning och har kommit ut sedan 1972. Genom årens lopp har PAX bytt utseende och form flera gånger men kärnan har varit densamma hela tiden – att på olika sätt belysa frågan om hållbar fred och nedrustning, och berätta om medlemsrörelsen Svenska Freds.

Svenska Freds har en lång och stolt tidningshistoria. Innan PAX såg dagens ljus gav vi under många år ut tidningen Freden där Per Anders Fogelström var en av chefredaktörerna. Här kan du läsa tidigare nummer av PAX.

Kontakta gärna PAX-redaktionen på mail, pax@svenskafreds.se.

Vill du prenumerera på PAX? Som medlem får du PAX automatiskt, antingen i digital eller pappersform. Om du inte är medlem men vill prenumerera ändå, eller om du har frågor, kan du höra av dig till pax@svenskafreds.se 

LÄS DET SENASTE NUMRET HÄR:

2024

NR 1

Fredstidningen PAX

2023

NR 4

Fredstidningen PAX

2023

NR 3

Fredstidningen PAX

2023

NR 2

Fredstidningen PAX

2023

NR 1

Fredstidningen PAX

2022

NR 4

Fredstidningen PAX

2022

NR 3

Fredstidningen PAX

2022

NR 2

Fredstidningen PAX

2022

NR 1

Fredstidningen PAX

2021

NR 4

Fredstidningen PAX

2021

NR 3

Fredstidningen PAX

2021

NR 2

Fredstidningen PAX

2021

NR 1

Fredstidningen PAX

2020

NR 4

Fredstidningen PAX

2020

NR 3

Fredstidningen Pax

2020

NR 2

Fredstidningen Pax

2020

NR 1

Fredstidningen Pax

2019

SÄKERT

Fredstidningen Pax

2019

NR 4

Fredstidningen Pax

2019

NR 3

Fredstidningen Pax

2019

NR 2

Fredstidningen Pax

2019

NR 1

Fredstidningen Pax

2018

NR 3

Fredstidningen Pax

2018

NR 2

Fredstidningen Pax

2018

NR 1

Fredstidningen Pax

2017

NR 4

Fredstidningen Pax

2017

NR 3

Fredstidningen Pax

2017

NR 2

Fredstidningen Pax

2017

NR 1

Fredstidningen Pax

2016

NR 4

Fredstidningen Pax

2016

NR 3

Fredstidningen Pax

2016

NR 2

Fredstidningen Pax