PAX: KAMP FÖR ETT STARKT VAPENAVTAL OCH REGLERAD AI

Pax nr 3 2018 berättar om hur Jemen sätter vapenhandelsavtalet ATT på prov, om varför artificiell intelligens behöver regleras i tid och om krav att den internationella brottmålsdomstolen utreder folkmord i Myanmar.

I Pax nr 3 2018 intervjuas framtidsforskaren Karim Jebari om artificiell intelligens, AI. Han ser både hot och möjligheter, och därför behöver AI regleras innan det är för sent. Stater, ideella organisationer och forskare verkar också för att reglera AI i vapensystem i tid.

Pax rapporterar från statspartsmötet om det globala vapenhandelsavtalet ATT i Japan. Linda Åkerström från Svenska Freds var där som en del av Control Arms, som lyfte vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen. De avsiktliga attackerna på civila sätter ATT på prov.

FN:s utredare i Myanmar (Burma) har kommit fram till att de ansvariga för våldet mot folkgruppen rohingyer bör ställas inför rätta för folkmord. Svenska Freds har tidigare krävt att den internationella brottmålsdomstolen ska pröva situationen i Myanmar, vilket också Sverige föreslagit i säkerhetsrådet.

Agnes Hellströms krönika handlar om civilkurage som motmedel mot uppgivenhet. Liber Rodriguez-Florez berättar varför han samlade in pengar till Svenska Freds på sin födelsedag.