Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / 4 FRÅGOR TILL RABBINEN JEREMY MILGROM OCH DEN PALESTINSKA MÄNNISKORÄTTSAKTIVISTEN ISSA AMRO

4 FRÅGOR TILL RABBINEN JEREMY MILGROM OCH DEN PALESTINSKA MÄNNISKORÄTTSAKTIVISTEN ISSA AMRO

2024-02-02

PAX har ställt fyra frågor till rabbinen Jeremy Milgrom vid Rabbis for Human Right i Israel och Issa Amro människorättsaktivist verksam i Youth Against Settlements (YAS) i Hebron på Västbanken.

Vad arbetar du och din organisation med?

Hur ser er situation ut nu?

Vad kan Sverige och omvärlden göra?

Och vad motiverar dig att fortsätta att stå upp för fred och rättvisa?

Jeremy Milgrom

“Vi är en organisation som samlar rabbiner som tycker att religion inte kan begränsas till böner och ritualer. Vi står upp för de som har sämre levnadsvillkor än vi, särskilt de palestinier som lider av den israeliska ockupationen av Västbanken.

Det är hemska tider nu för alla förutom krigshetsare och vapenindustrin. Min regering straffar befolkningen i Gaza på grund av de grymma illdåd som skedde den 7 oktober och söker sig till militära lösningar på politiska problem. Nästan tio tusen oskyldiga, däribland kvinnor och barn, har dödats och 1,5 miljoner människor har blivit hemlösa. De flesta av dem är utan mat, vatten och sjukvård.

Sverige, tillsammans med resten av världen, måste kräva ett omedelbart eldupphör och ge akut humanitär hjälp. Vi måste verka för åtal mot krigsförbrytare från båda sidor vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag och utöva diplomatiska och ekonomiska påtryckningar på Israel för att få landet att upphöra med ockupationen och återuppta förhandlingarna om en rättvis fred.

Jag står inte ut med tanken på att mitt land, en så kallad judisk stat, medvetet dödar tusentals oskyldiga genom att bombardera ett av världens mest tätbefolkade områden. Det är ett svek mot den judendom som jag uppfostrades i, och mot minnet av Förintelsens offer. Judar kommer aldrig att kunna leva i säkerhet när palestinierna ständigt upplever existentiell osäkerhet.”

Issa Amro

“Situationen i Hebron är riktigt svår, det är utegångsförbud. Familjer är inlåsta i sina lägenheter, får inte gå ut, inte ens titta ut genom fönstret eller gå ut på balkongen, förutom söndag, tisdag, torsdag, en timme på morgonen och en timme på kvällen. Samtidigt gjorde israeliska soldater en razzia mot husen under natten. Israeliska bosättare i arméuniformer hotar att döda familjerna, skrämmer dem och kastar sten på dem. 

Det internationella samfundet kan göra mycket, till exempel sluta stödja Israel, hålla dem ansvariga för sin apartheidockupation och deras krigsförbrytelser och stoppa de israeliska bosättningarna i Västbanken, kräva vapenvila för Gaza. Samtidigt bör Sverige öppet fördöma bosättarnas våld på Västbanken och den israeliska regeringens stöd för bosättarnas våld.

Jag har inget annat val än att fortsätta stå upp för fred, rättvisa och ickevåld, eftersom det är det enda sättet att uppnå våra rättigheter. Vi lever under militärlag, utan våra grundläggande mänskliga rättigheter. Det går inte att acceptera att inte ha sina politiska eller civila rättigheter eller att leva som slavar i vårt eget samhälle. Det handlar om att bygga en bättre framtid för oss själva och vårt folk. Palestinier, israeler, judar, muslimer, kristna tillsammans borde arbeta för att skapa en bättre framtid för oss alla.”