Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / MARIA RESSA OCH DMITRY MURATOV TILLDELAS NOBELS FREDSPRIS 2021

MARIA RESSA OCH DMITRY MURATOV TILLDELAS NOBELS FREDSPRIS 2021

2021-10-08

"De är otroligt värdiga mottagare, utnämnandet synliggör en hel journalistkår".

av Miriam Refai
Vi på Svenska Freds tycker att de båda journalisterna är mycket värdiga mottagare av årets fredspris.

– De är otroligt värdiga mottagare, utnämnandet synliggör en hel journalistkår. Jag hoppas att det ger en energi till, och belyser vikten av fri och oberoende journalistik för hållbar fred. Det är ett otroligt utsatt jobb att vara journalist i många delar av världen, säger Agnes Hellström, ordförande på Svenska Freds.

Fri och oberoende media har en avgörande roll i att rapportera från världens krigszoner, synliggöra grogrunder till väpnade konflikter, uppmärksamma demokratirörelser och fredsprocesser. Men de spelar också en viktig roll för demokratin genom att granskar makthavare och beslutsfattare.

– Vi ser att på senare år har det demokratiska utrymmet krympt, och att utsattheten för journalister har ökat, så därför är det extra viktigt att uppmärksamma deras arbete, säger Gabriella Irsten, ansvarig för frågor som rör hållbar fred och säkerhet på Svenska Freds. 

Att Ressa och Muratov tilldelas priset visar på vikten av fri press, oberoende journalistik och yttrandefrihet, som en grund för demokrati och en förutsättning för fred. Vi har de senaste åren sett en oroande trend av minskad pressfrihet och att journalister och medier varit hårt ansatta på många håll i världen samtidigt som behovet av saklig och faktabaserade nyheter är större än någonsin.

Det är bra och hög tid att kommittén uppmärksammar den fria oberoende journalistikens betydelse för fred.

– Pressfrihet utgör en grundsten i demokratin. Hållbar fred bygger på demokratiska strukturer och där ingår journalister som vågar ifrågasätta makten, säger Gabriella Irsten.