FÖR HÅLLBAR FRED KRÄVS HÅLLBART KLIMAT

Klimathotet är ett av de mest akuta säkerhetshoten som världen står inför. Enligt FN kostar det 300 miljarder dollar att lösa problemet med global uppvärmning - det är lika mycket som världens militära utgifter i 60 dagar.

Kopplingen mellan miljöfrågor och hållbar fred och säkerhet har alltid funnits, men det är på senare år som klimatförändringarna synliggjorts som ett av de största globala hoten mot vår säkerhet. Extremt väder orsakar allt fler humanitära kriser och katastrofer, samhällen lamslås av översvämningar, torka och utslagen infrastruktur. Risken ökar för krig om naturresurser och människor tvingas fly i brist på tillgång till mat och vatten. 2017 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2349, där klimatförändringar för första gången pekas ut som en orsak till instabilitet i konflikten kring Tchad-sjön. Att ta klimatfrågan på allvar är en nödvändig pusselbit i arbetet för hållbar fred och säkerhet.

Investera i klimatet – inte militären

Nyligen kom FN:s klimatforskare fram till att 300 miljarder dollar är vad som krävs för att stoppa ett ökat utsläpp av växthusgaser och ge världen ytterligare 20 år för att hitta en lösning på problemet med global uppvärmning. Det är lika mycket som den summa världen totalt lägger på militära utgifter under 60 dagar.

– Med politisk vilja och en investering på ungefär 300 miljarder dollar är det möjligt, sa Castro Salazar på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation i en intervju med tidskriften Time hösten 2019.

Militära utgifter ökar

Parallellt med att arbetet för att stoppa klimatförändringarna inte prioriteras politiskt och ekonomiskt i tillräcklig utsträckning, fortsätter världens militära utgifter att öka. 2018 var de 1 822 miljarder dollar. Varje timme investerar de stater som har kärnvapen mer pengar i att modernisera befintliga arsenaler än vad som ryms i FN:s årsbudget för kärnvapennedrustning. Kärnvapen som dessutom skulle få fullständigt förödande konsekvenser för människor, djur och miljö om de användes igen.

Som en följd av klimatrörelsens starka inverkan på politiken offentliggjorde den svenska regeringen nyligen att Sverige ska fördubbla sitt stöd och investera 8 miljarder kronor i FN:s Gröna klimatfond under de kommande fyra åren. Men under samma period kommer cirka 275 miljarder kronor att gå till Sveriges militära försvar. Vilka insatser för miljön hade varit möjliga om andra säkerhetsfrågor prioriterats högre, eller åtminstone lika högt?

Mänsklig säkerhet

Ett exemplar av stridsflygplanet Jas Gripen kostar Sverige lika mycket som 35 714 säkra förlossningar, enligt Svenska Freds beräkningar. 60 Jas Gripen är beställda av Försvarsmakten medan förlossningsvården återkommande larmar om akut kris. Vi får det vi investerar i – det är på tiden att människors och klimatets säkerhet sätts främst.

Läs mer