PAX: EU – VART ÄR VI PÅ VÄG?

Samtidigt som EU vidtar åtgärder för att stoppa flyktingar satsar unionen för första gången på vapenutveckling.

EU är i grunden ett civilt fredsprojekt men under de senaste åren har försvarssamarbeten fått ökad prioritet. Parallellt med de ökade militära satsningarna har främlingsfientliga, rasistiska och antisemitiska partier vuxit i flera EU-länder. Människor på flykt beskrivs som ett hot mot säkerheten och militariseringen av unionens yttre gränser ökar.

Stoppa migranter

De senaste åren har förhandlingar pågått om en reform av det gemensamma asylsystem inom EU, Common European Asylum System(CEAS). Förordningen föreslås vara överstatlig och tvingande. Det innebär att alla länder i EU måste ha samma villkor och ge samma förutsättningar för asylsökande att få skydd, oavsett vilket medlemsland de söker asyl i. Enligt flera civilsamhällesorganisationer strider de nya asylreglerna mot FN:s flyktingkonvention och Europakonventionen. EU har även ingått flera stora migrationssamarbeten med länder utanför unionen i syfte att stoppa migranter utanför EU:s gränser. Miljardbelopp betalas ut till gränspolis, kustbevakning och militär för att stoppa flyktingar innan de kommer till Europa. Satsningarna har gett effekt. Trots att antalet människor på flykt i världen är högre än någonsin, över 70 miljoner människor under 2018, enligt FN:s flyktingorgan (UNHCR) så har färre flytt över Medelhavet de senaste åren. Men flyktvägen har blivit allt farligare, en högre andel av de som flyr över Medelhavet dör under flykten.

Redan 2016 kom rapporter om att flyktingar skjutits ihjäl av turkiska gränsvakter. 2017 publicerade CNN en film från Libyen där migranter såldes som slavar. Libyens kustbevakning har genom sitt hotfulla beteende tvingat flera hjälporganisationer att stoppa sina räddningsinsatser på Medelhavet. I september 2018 sköt marockanska flottan mot en båt med migranter. En kvinna dog och flera skadades. EU har trots detta inga planer på att avbryta samarbetet.

Försvarsfond

Samtidigt har EU beslutat om en försvarsfond – European Defence Fund, EDF. Vapenföretag inom EU kan gå samman och söka pengar ur EDF för att utveckla och tillverka ny vapenteknologi. Den rådgivande specialistgrupp som var med och tog fram förslaget bestod av 16 personer varav nio representerade vapenindustrin. Svenska Saab var ett av de företag som satt med i expertgruppen. Företaget lade under 2017 mellan 100 000 och 199 999 euro på lobbyverksamhet inom EU. Fonden kommer att finansieras av EU:s medel samt av bidrag från medlemsstater. På så sätt vill EU stärka europeiska vapenföretags roll i utveckling och kompetens på den globala marknaden samt skapa tillväxt och jobb i Europa.

Beslutet om EDF innebär ett paradigmskifte inom EU. EU-medel har aldrig tidigare fått användas i militärt syfte. EU:s länder är några av de största vapentillverkarna i världen. 80 procent av alla vapen som tillverkas inom unionen går på export och de största mottagarna är Saudiarabien, Förenade arabemiraten, USA, Indien och Qatar. Pengar som hade kunnat gå till att hjälpa människor på flykt används istället för att stänga gränser och utveckla vapen.

KAJSA SÖRMAN

Svenska Freds

Foto:  Läkare utan gränser räddar människor utanför Libyens kust. Foto: MSF

Pax nr 4/Specialutgåva Säkert, 2018 (uppdaterad i december 2019)