KERSTIN HAR ORDET 23/9 – DE FOLKLIGA PROTESTERNA I RYSSLAND

Omfattande demonstrationer och protester har följt på nyheten om att Vladimir Putin infört vad som kallas delvis mobilisering och nu kommer att börja beordra ryssar att delta i kriget i Ukraina. Den ryska ungdomsorganisationen Vesna utlyser nya protester imorgon lördag den 24 september.

De som protesterar tar stora risker att fängslas, misshandlas och även att skickas till fronten mot sin vilja. Motståndet vi nu ser i Ryssland visar att många inte stödjer kriget i Ukraina och ger hopp om att det kommer att bli svårt att kalla de soldater som behövs för att upprätthålla och utöka attackerna. Protesterna visar också på hur mobiliseringen fört krigets konsekvenser närmare ryssarna, även de som innan inte känt att de behövt ta ställning eller inte vågat göra det.

Även anhöriga protesterar på gatorna.  “De värsta de kan ta ifrån oss är våra barn” säger en äldre kvinna. Vi har hört och sett det förr. Svenska Freds stöttade under många år ryska och tjetjenska mammor till soldater som försvunnit i kriget utan förklaring, och soldatmödrar som protesterade mot det ryska styret, det fasansfulla ryska militära systemet och kämpade för sanning och upprättelse för vad som hänt deras söner. Svenska Freds har också i decennier varit en plattform och ett stöd för vapenvägrare och totalvägrare i Sverige.

Vad kan vi göra för att stötta de som vågar protestera och de som vägrar delta i kriget? Sverige och EU måste  på alla sätt det är möjligt öka stödet till de modiga människor och aktivister som med risk för sina liv och sin frihet protesterar mot kriget. Ryska dissidenter och vapenvägrare bör ges ett tydligt besked om att de är  välkomna att söka fristad och asyl  i Europa om de mot sin vilja tvingas delta i kriget i Ukraina.

Ju fler som protesterar och som vägrar att delta i Putins krig desto bättre. Generellt är vapenvägran inte något som kan ge asyl. Men eftersom det är tydligt att Ryssland begår systematiska krigsbrott kommer saken i ett annat juridiskt ljus enligt juristen Daniel Carnesten.

Den före detta franske diplomaten Gerard Arnaud, som varit Frankrikes permanenta representant i FN i många år, skriver enligt DN: “att hjälpa personer som försöker fly från obligatorisk militärtjänstgöring vore ett bra beslut såväl humanitärt som militärt”.

Det rapporteras nu om att flygen från Ryssland är fulla och att googlingar på hur man lämnar Ryssland ökat lavinartat de senaste dagarna. Oron att gränserna stängs helt är stor. Att stänga gränserna för alla ryssar är fel väg att gå.

Sverige borde gå före i Europa och visa på våra demokratiska värderingar, individens frihet och att vi inte straffar alla ryssar för Putins krig. Turistvisum är också ett vanligt sätt för aktivister att lämna landet. Om denna flyktväg stängs kommer det få allvarliga konsekvenser.

Läs Kerstin Bergeås tal som hölls utanför den ryska ambassaden på den Internationella Fredsdagen här.